TTLV: Ký chân dung trên báo in và báo điện tử (Khảo sát báo in và báo điện tử Đà Nẵng, báo in và báo điện tử Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử VietnamPlus giai đoạn 2018-2020)

Thứ hai - 08/11/2021 23:28
1. Họ và tên học viên: Đoàn Văn Lương                            2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 06/11/1980.
4. Nơi sinh: tỉnh Quảng Trị.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4418/2019/QĐ-XHVN, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Ký chân dung trên báo in và báo điện tử (Khảo sát báo in và báo điện tử Đà Nẵng, báo in và báo điện tử Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử VietnamPlus giai đoạn 2018-2020).
8. Chuyên ngành: Báo chí định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101-01-UD.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn Dững.
Công tác tại: Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung của chương 1 và dựa vào kết quả khảo sát, tìm hiểu, phân tích, so sánh, đối chiếu các bài ký chân dung về nội dung cũng như hình thức trên các báo trong diện khảo sát ở chương 2, tác giả luận văn đã nêu ra những thành công và hạn chế của các bài ký chân dung ở chương 3; từ đó đưa ra những giải pháp cơ bản để đổi mới nâng cao chất lượng tác phẩm ký chân dung, nhằm phát huy thế mạnh của ký chân dung, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử.
Giải pháp đầu tiên là giải pháp về nhận thức bởi việc thay đổi nhận, nâng cao nhận thức của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo mỗi cơ quan báo chí cùng đội ngũ phóng viên, nhà báo về vai trò và tầm quan trọng của ký chân dung trong việc tuyên truyền về chân dung con người, cụ thể là người tốt việc tốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm ký chân dung trên các báo hiện nay. Qua đó, có sự điều chỉnh hợp lý về chuyên trang, chuyên mục để tăng số lượng tác phẩm báo chí viết về người tốt việc tốt. Việc xuất hiện nhiều bài ký chân dung có chất lượng sẽ có tác dụng tích cực trong việc nhân rộng những điều tốt đẹp, đè bẹp những điều xấu, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử.    
Bên cạnh đó, tác giả luận văn cũng đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao nghiệp vụ báo chí, giải pháp về cơ chế tài chính, nhuận bút và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tác phẩm ký chân dung. Với mỗi cơ quan báo chí, việc cần làm đầu tiên là đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng viết ký chân dung, nhà báo không chỉ giỏi viết mà còn biết nhiều việc khác như chụp ảnh, quay phim, đồ họa… để thực hiện tác phẩm báo chí bằng ngôn ngữ đa phương tiện và tác phẩm ký chân dung dạng Mega Story trên báo điện tử. Việc trau dồi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp từ việc lựa chọn, tìm kiếm nhân vật đến việc khai thác, kiểm chứng thông tin, thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Đây là yếu tố quan trọng để nhà báo làm đúng, làm tròn vai trò trách nhiệm của mình.
Song song với việc đổi mới về nội dung là đổi mới hình thức thể hiện các bài ký chân dung trên báo. Trong đó, tác giả đề xuất cách trình bày thông tin nhiều cửa, sử dụng ngôn ngữ đa phương tiện như: ảnh (ảnh động và ảnh tĩnh), video, infographic, đồ họa thông tin, box trích dẫn lời nhân vật… Tác giả luận văn cũng đề xuất thành lập các ban/nhóm viết ký sự phóng sự chân dung giỏi nghề; đồng thời đưa ra các giải pháp để tăng cường thực hiện nhiều tác phẩm ký chân dung dạng Mega Story trên báo điện tử nhằm đem tới độc giả những “món ăn” hấp dẫn, mới mẽ cả nội dung lẫn hình thức trong việc trải nghiệm tác phẩm báo chí đa phương tiện.
Tác giả luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với 3 cơ quan báo: Báo Đà Nẵng, Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và báo VietnamPlus để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tòa soạn báo, phóng viên nhà báo trong tuyên truyền người tốt, việc tốt.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn góp phần làm rõ một số ưu điểm, hạn chế của việc truyên truyền về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử Đà Nẵng, báo in và báo điện tử Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử VietnamPlus. Qua đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về NTVT trên 3 báo này.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Đoàn Văn Lương                                2. Sex: Male.
3. Date of birth: 6th November 1980                          4. Place of  birth: Quảng Trị province.
5. Admission decision number: 4418/2019/QĐ-XHVN, Dated 26 Novemver 2019.
6. Changes in academic process: None.
7. Official thesis title: Biographical sketches of outstanding people with good deeds published on printed and online editions (Analyses conducted on printed and online editions of Da Nang Newspaper, HCM City Youth Newspaper and online editions of Vietnam Plus from 2018 to 2020).
8. Major: Journalism.                                    9. Code: 8320101-01-UD.
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Dung, Director of the Institute of Information and Communication Technology Application.
11. Summary of the findings of the thesis:
On the basis of general theoretical issues of Chapter 1 and the results of research, survey, comparison, analysis, contrast in biographical sketches of outstanding people with good deeds published on printed and online editions about the content as well as the form in the newspapers of Da Nang Newspaper, HCM City Youth Newspaper and online editions of Vietnam Plus from 2018 to 2020 in Chapter 2; the author of the thesis has pointed out the successes and limitations of the biographical sketches of outstanding people in Chapter 3. From there, provide basic solutions to innovate and improve the quality of biographical sketches, in order to promote and improve the effectiveness of propaganda about outstanding people with good deeds published on printed and online editions.
The first is the cognitive solution, because the changing and raising awareness of the leading agency, the press manager, the leader of each press agency and a team of reporters and journalists is of great significance and prerequisite for the renewal and improvement of the quality of biographical sketches of outstanding people with good deeds in today's newspapers. Thereby, there is a reasonable adjustment of specialized pages and categories, to increase the number of journalistic works about outstanding people with good deeds. The appearance of many quality biographical sketches of outstanding people with good deeds will have a positive effect in spreading good things, crush the bad, contribute to improving the effectiveness of propaganda about outstanding people with good deeds published on printed and online editions.
In addition, the author of the thesis also proposes specific solutions, in order to improve journalism skills, provide solutions on financial mechanisms, royalties and human resource training, meet the increasing requirements for the quality of biographical sketches. With each news agency, the first thing to do is to train to improve professional writing skills of biographical sketches. Journalists are not only good at writing but also know many other things such as photography, videography, graphics... to carry out journalistic works in multimedia languages, and biographical sketches by Mega Story on online editions. The cultivation and improvement of career skills from selecting and searching for characters to exploiting and verifying information, to demonstrate professional ethics and social responsibility of journalists. This is an important factor for journalists to do right and fulfill their responsibilities.
In parallel with the innovation of content is the renewal of the form of presenting biographical sketches in newspapers. In it, the author of the thesis proposes a way to present many information windows, to use multimedia languages ​​such as: images (animated and still images), videos, infographics, infographics, character quote boxes… The author of the thesis also proposes to set up committees/groups to write professional biographical sketches reportage; simultaneously offer solutions to enhance the implementation of many reportages by Mega Story on online editions aims to bring readers attractive and new “foods” in both content and form in experiencing multimedia journalistic works.
The author of the thesis also made some recommendations to 3 news agencies: Da Nang Newspaper, HCM City Youth Newspaper and Vietnam Plus, in order to create the most favorable conditions for editorial offices, reporters and journalists in effectively propagating about outstanding people with good deeds published on printed and online editions.
12. Practical applicability, if any:
The thesis is aim to clarify some advantages and limitations of biographical sketches of outstanding people with good deeds published on printed and online editions of Da Nang Newspaper, HCM City Youth Newspaper and online editions of Vietnam Plus from 2018 to 2020. Thereby, the author proposes some solutions and recommendations to improve the quality of biographical sketches of outstanding people with good deeds and the effectiveness of propaganda in these 3 newspapers.
13. Further research directions, if any: None.
14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây