TS. Nguyễn Anh Thư

Email nathu@vnu.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

                                                                                                     

           TS. Nguyễn Anh Thư

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1981.
 • Email: nathu@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Quản lý.
 • Học vị: Tiến sỹ.                                  Năm nhận: 2020
 • Quá trình đào tạo:

1999-2003: học Đại học ngành Quản lý xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008-2009: học Thạc sỹ ngành Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Nam Australia,( University of South Australia), Australia.

2015-2019: học Tiến sĩ ngành: Giáo dục, Đại học Warwick (The University of Warwick), Vương quốc Anh.

Tên đề tài luận án: “Tác động của chính sách phát triển nguồn nhân lực đến sự gắn kết với công việc của giảng viên đại học. Nghiên cứu một trường hợp đại học Việt Nam”.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý nguồn nhân lực, quản lý chiến lược nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hoàn thành công việc, quản lý nhân tài, phong cách lãnh đạo, tổ chức biết học, đào tạo quản lý, các kỹ năng quản lý.         

II.  Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Tổ chức biết học và tác động của nó tới sự chuyển đổi văn hóa quản lý trong các tổ chức mới” (trong sách: Phạm Ngọc Thanh (chủ biên), Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý. Lý thuyết và thực tiễn, Nxb Lao động, Hà Nội, 2011, tr.248-262).
 2. “Chương 1: Tổng quan về Kỹ năng quản lý” (tham gia); “Chương 6: Đánh giá hoàn thành công việc” (tác giả); “Chương 7: Giải quyết vấn đề” (tác giả) (trong sách: Nguyễn Văn Chiều (chủ biên), Bài giảng Kỹ năng quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, MS: 258-khxh.2015).
 3. “Chương 7: Thông tin trong Quản lý”, trong sách: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh (chủ biên), Giáo trình Khoa học quản lý đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, MS: 348-KHXH-2019.

Bài báo

 1. “Influences of Leadership Style on Talent Retention. Implications for the Public Universities in Vietnam”, VNU Journal of Science, Social Sciences and Humanities, ISSN 0866-8612, số 1, tập 32, 2016, tr. 67-79.
 2. “Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục đại học - Hướng nghiên cứu liên ngành đang phát triển ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Trường ĐHKHXH&NV, 2015.
 3. “Tác động của xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học đối với hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong các trường đại học Việt Nam” (viết chung), Dạy và Học Ngày nay, số 6/2014, tr.9-11 & 21, ISSN 1859-2694.
 4. “Áp dụng học tập qua trải nghiệm trong đào tạo cử nhân ngành Khoa học quản lý và Quản trị văn phòng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn” (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Trường ĐHKHXH&NV, 2014.
 5. “Một số quan điểm lãnh đạo có ảnh hưởng tiêu cực tới việc giữ chân nhân tài của doanh nghiệp”, Kỷ yếu 5 năm Ngày nhân sự Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr.199-202.
 6.  “Influences of Leadership Style on Organizational Talent Retention. A Structural Approach”, Global Advanced Research Conference on Management and Business, Bandung, Indonesia, 22-24/11/2012.
 7. “Vận dụng phân tích SWOT để đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng quản lý cho sinh viên Khoa Khoa học Quản lý”, Trường ĐHKHXH&NV, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Khoa học Quản lý. Đổi mới, hội nhập và phát triển”, kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Khoa học Quản lý, 11/2012.
 8.  “Khái niệm, Đặc trưng của Tổ chức biết học”, Tạp chí Nhà Quản lý, số 71, 5/2009, tr.54-56.
 9. “Phát triển Tổ chức biết học ở Việt Nam: tất yếu và thách thức”, Tạp chí Nhà Quản lý, số 72, 6/2009, tr.50-52.
 10.  “Bốn trụ cột cho việc xây dựng Tổ chức biết học ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà Quản lý, số 73, 7/2009, tr.52-54.
 11.  “Leadership styles and How to define effective leadership styles”, Vietnam National University’s The Journal of Science, vol.24, no.5E/2008, p.34-41.
 12.  “Phát triển nguồn nhân lực của tổ chức bắt đầu từ một ‘tinh thần biết học”, Tạp chí Nhà Quản lý, số 46, 4/2007, tr.52-54.
 13. “Bước đầu tìm hiểu sự gắn kết với công việc của giảng viên đại học ở Việt Nam”, Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, số 6, 6/2020, ISSN: 0866 – 8019.
 14. “Impacts of Servant Leadership Style on Organizational Engagement of Employees. Implications for Research on Leadership and Employee Engagement” (viết chung với Dương Hồng Anh), VNU Journal of Science, Policy and Management Studies, ISSN: 2588-1116, Vol.33, no.3, 2017, pp.58-71.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. “Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - Nghiên cứu trường hợp Trường ĐHKHXH&NV” (tham gia), Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QX.09-11, 2012.
 2. “Ảnh hưởng của giáo dục tới văn hóa lãnh đạo, quản lý” (chuyên đề thuộc đề tài Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay, Phạm Ngọc Thanh chủ trì, Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.03.21/06-10).
 3. “Giải pháp nâng cao đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Nghiên cứu trường hợp: Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn” (tham gia), Đề tài nghiên cứu cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mã số T.06.03, 2006.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng Australian Development Scholarship do Chính phủ Australia cấp cho chương trình học Thạc sỹ tại Australia, 2008.
 2. Học bổng do Economic and Social Research Council (Vương Quốc Anh) cấp cho chương trình học nghiên cứu sinh, 2015-2019.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây