ThS. Hồ Thành Tâm

Email hothanhtam.ktol@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: hothanhtam.ktol@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học vị: Thạc sĩ. Năm nhận: 2012.
 • Quá trình đào tạo:

2008: Đại học ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV.

2012: Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV.

2012-nay: NCS chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Chính sách tôn giáo và vấn đề dân tộc thiểu số trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. Nguyễn Đình Lê (2010), Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 2. Trường ĐHKHXH&NV (2010), Phong trào Đồng khởi: 50 năm nhìn lại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 3. Trường ĐHKHXH&NV (2013), Hiệp định Paris 40 năm nhìn lại, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội.
 4. Bộ Quốc phòng (2015), Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội.
 5. Đại học Huế (2017), 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn, Nxb Đại học Huế.
 6. UBND huyện Mỹ Hào, Viện VNH&KHPT (2016), Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892), Hưng Yên.

Bài báo

 1. “Ma thuật trong đời sống y tế cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên và phản ứng trước ảnh hưởng của văn minh phương Tây cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 1 (25) 2017, tr.59-67.
 2. “Chương trình Dinh điền của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại Tây Nguyên (1957-1961), Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san Nghiên cứu chính sách và quản lý, tập 33, số 1 (2017), tr.76-82.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Chương trình Dinh điền của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại Tây Nguyên (1957-1961) (chủ trì), Đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2016-2017.
 2. Nghiên cứu, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập I (1945-1954) và Biên niên sự kiện Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập I (1945-1954) (tham gia), Đề tài cấp Bộ.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây