ThS. Trần Thị Thanh Vân

Email vanttt@vnu.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Thông tin – Thư viện

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: vanttt@vnu.edu.vn hoặc doamayxanh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin - Thư viện.
 • Học vị: Thạc sĩ.                               Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

2003: tốt nghiệp đại học ngành Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008: nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Thông tin học; Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý; Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện; Thư viện người dùng tin đặc biệt, nhu cầu tin của người dùng tin đặc biệt; Công tác phục vụ người dùng tin, văn hóa đọc; Tự động hóa công tác thông tin - thư viện; Phát triển nguồn lực thông tin, tổ chức và bảo quản nguồn tin.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Chất lượng đào tạo theo tính chỉ - thời cơ và thách thức đối với các trung tâm thông tin - thư viện đại học” (trong: Khoa Thông tin – Thư viện, Nguồn nhân lực TT-TV ở Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước .-H.: ĐHKHXH&NV, 2009, tr. 387-391).
 2. Ứng dụng phần mềm phục vụ học liệu cho sinh viên khiếm thị trong các trường đại học ở Việt Nam” (Khoa Thông tin - Thư viện, Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam,  Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2014, tr. 637-651).
 3. “Kẽ hở trong đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện trong các trường đại học ở Việt Nam” (trong: Khoa Thông tin - Thư viện,  Hoạt động thông tin - thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam,  Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2014, tr. 220-233).
 4. “Học liệu mở dối với việc nhận dạng nhu cầu sử dụng của người dạy và người học tại các trường đại học ở Hà Nội” (trong: Khoa Thông tin - Thư viện, Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học ở Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, tr. 433-444).

Bài báo

 1. “Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin cho người khiếm thị ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, số 4, tr. 241-248.
 2. “Sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, yếu tố không thể thiếu trong hoạt động thông tin khoa học”, Hội thảo khoa học “Thông tin Khoa học và Công nghệ ngày nay”, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 2009.
 3. “Tìm hiểu các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3, 2011, tr. 28-33.
 4. “Phát triển văn hoá đọc cho trẻ em khuyết tật, những vấn đề lý luận và gợi ý cho hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam”, Hội thảo khoa học “Tăng cường công tác phục vụ thiếu nhi của hệ thống thư viện công cộng”, Bộ Văn hóa - Thông tin – Du lịch, Hà Nội, 2011, tr. 95-108.
 5. “Phát triển văn hóa đọc cho trẻ em khuyết tật”, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, ISSN 1859-2929, Thư viện Quốc gia, Hà Nội, 2011, số 3.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng tin của của Trung tâm TT-TV Đại học Quốcgia Hà Nội (chủ trì), Đề tài NCKH cấp Trường, mã số T 06.16.
 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm TT-TV ĐHQGHN phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ (chù trì), Đề tài NCKH cấp Trường, mã số T. 09.18.
 3. Tìm hiểu các loại hình sản phẩm thông tin phục vụ người khiếm thị ở Việt Nam (chủ trì),  Đề tài cấp cơ sở, mã số CS.2011.17.
 4. Thư mục tóm tắt sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1996-2000) (tham gia), PGS.TS. Trần Thị Quý chủ trì, Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia.
 5. Thư mục tóm tắt sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2001-2005) (tham gia), ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh chủ trì, Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia.
 6. Nguồn nhân lực tại các trung tâm thông tin thư viện đại học trên địa bàn Hà Nội. Thực trạng và giải pháp (tham gia), PGS.TS. Trần Thị Quý chủ trì, Đề tài đặc biệt, mã số 07-36.
 7. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thư viện đại học đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam hiện nay" (tham gia), PGS.TS Trần Thị Quý chủ trì, Đề tài cấp bộ.
 8. Xây dựng mô hình chia xẻ tài liệu tại các thư viện trường đại học Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học (tham gia), TS. Đỗ Văn Hùng chủ trì, QG.15.49.
 9. Trắc lượng thư mục (tham gia), TS. Nguyễn Huy Chương chủ trì, QG 15.52.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây