TS. Lương Thùy Liên

Email lientl@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Triết học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1981.
 • Email: lientl@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:

1999 - 2003: Đại học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2003 - 2009: Nghiên cứu sinh ngành Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
 • Hướng nghiên cứu chính: Triết học chính trị, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Nguyên tắc thống nhất dân tộc, giai cấp và nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, 2010.

Bài báo

 1. “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết”, Tạp chí Khoa học Xã hội, số 9+10/2007.
 2. “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Xã hội, số 2/2008.
 3. “Sự chuyển biến của tư tưởng chính trị nhân văn Việt Nam qua hai đại diện tiêu biểu: Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, số 2/2008.
 4. “Văn hóa khoan dung Hồ Chí Minh với nhiệm vụ định hướng phát triển đạo đức, lối sống cho con người Việt Nam”, Bản tin Nghiên cứu Khoa học và Phát triển, số 1/2008.
 5. “Những nguyên tắc cơ bản của việc học”, Tạp chí Thanh niên, số 22/2007.
 6. “Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Thanh niên, số 3+4/2008.
 7. “Sự gặp gỡ trong quan niệm về bản chất con người ở Trần Đức Thảo và Hồ Chí Minh”, Hội thảo Khoa học Trần Đức Thảo: con người và di sản, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2008.
 8. “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lênin với nhận thức cách mạng của Hồ Chí Minh”, Hội thảo Khoa học Quan hệ Việt - Nga: Quá khứ và hiện tại, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 2007.
 9. “Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2012.
 10. “Sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và nho giáo ở Hồ Chí Minh”,Hội thảo Quốc tế Triết học Đông - Tây so sánh, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2013.
 11. “Một số nội dung trong tư tưởng triết học của Albert Einstein”, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy các nhà tư tưởng Kitô giáo Đức ở các trường đại học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2015.
 12.  “Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh”, Tạp chí Triết học số 12/2015.
 13. “Đạo đức tôn giáo với việc giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay?”, Hội thảo quốc tế "Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại", Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 12/2016

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nguyên tắc thống nhất tính dân tộc, tính giai cấp, tính nhân loại trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh (chủ trì), đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, mã số: T.08.09, nghiệm thu năm 2008.
 2. Vai trò, thực trạng sở hữu có yếu tố nước ngoài và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” (thư ký), Đề tài quỹ Nafosted: Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay", mã số: I1.2.2011.14, thực hiện: 5/2012-5/2015. 
 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản, tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc thiểu số và về tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số” (tham gia), Đề tài Tây Bắc: Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc, mã số: KHCN-TB.13X/13-18, thời gian thực hiện: 8/2014 - 2/2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây