TS Nguyễn Thị Thuận

Email minhthuan95@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1958.
 • Email: minhthuan95@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ.                          Năm nhận: 2003.
 • Quá trình đào tạo:

1980: Đại học, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2003: Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C, tiếng Nhật (A).

II. Công trình khoa học

 1. “Về giới từ “của”, Kỉ yếu khoa học khoa Tiếng Việt, 1985.
 2. “Về các từ “sự”, “việc”, “cuộc”, Kỉ yếu khoa học, Đoàn chuyên gia Đại học tại Campuchia, 1988.
 3. “Cách dùng các từ “đây”, “đấy” ở cuối câu”, Kỉ yếu khoa học Khoa Tiếng Việt, 1990.
 4. “So sánh danh từ hình thức tiếng Nhật và hiện tượng danh hoá trong tiếng Việt”, Đề tài nghiên cứu, ĐH Ngoại Ngữ Tokyo, Nhật Bản, 1994-95.
 5. “Câu hỏi dùng tiểu từ tình thái “nhé” đối với người nước ngoài”, Kỉ yếu hội nghị "Ngữ Học Trẻ mùa Xuân", 1998.
 6. “Hình thức phủ định với “có…đâu”, “không…đâu”, Kỉ yếu khoa học Khoa Tiếng Việt, 1998.
 7. “So sánh “no”, “koto” của tiếng Nhật với một số yếu tố danh hoá của tiếng Việt”, Kỉ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 1997.
 8. “Marathon Vietnamese”, Nxb ALUKU, Tokyo, Nhật Bản, 1995.
 9. “Giới thiệu “Phá băng” một thủ pháp khởi động sự năng động của lớp học trong tuần học thứ nhất”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa Tiếng Việt, 2001.
 10. “Về từ “cái” trong chức năng danh hoá”, Kỉ yếu hội nghị "Ngữ học Trẻ", 2001.
 11. “Danh hoá mệnh đề và việc biểu hiện hàm ý thực hữu của sự tình”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2002.
 12. “Danh hóa nhóm động từ chỉ trạng thái với “nỗi”, “niềm”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2003.
 13. “Về cách chú giải ngữ pháp trong các sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, Kỉ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 2004.
 14. “Vấn đề lồng ghép những tri thức văn hoá vào việc dạy tiếng”, Tạp chí Nghiên cứu Khu vực và Văn hoá, Đại học Ngọại Ngữ Tokyo, Nhật Bản, 2004.
 15. “Danh hóa tính từ trong tiếng Việt hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại Ngữ Tokyo, Nhật Bản, 2004.
 16. “Danh hoá mệnh đề trong tiếng Việt hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại Ngữ Tokyo, Nhật Bản, 2005.
 17. “Câu hỏi với “à”, “phải không”, “chứ”, “nhỉ”, “nhé” trong tiếng Việt”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại Ngữ Tokyo, Nhật Bản, 2006.
 18. “So sánh “mà” với “nhưng”, “để”, Kỉ yếu hội nghị khoa học Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, 2007.
 19. “Xây dựng kĩ năng nói tiếng Việt ở bậc cơ sở”, Kỉ yếu hội nghị khoa học Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, 2008.
 20. “Tìm hiểu những phương thức chuyển hoá từ loại của tiếng Việt, áp dụng vào việc biên soạn sách dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, Đề tài nghiên cứu, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2009.
 21. “Vai trò của việc phân tích ngữ nghĩa cú pháp trong việc dạy tiếng Việt thực hành”, Kỉ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 2010.
 22. “Từ láy tiếng Việt và việc giảng dạy từ láy cho sinh viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ”, Kỉ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 2011.
 23. “Về việc biên soạn giáo trình tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ”, Kỉ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 2013.
 24. “Học tiếng Việt với các “Heritage students”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2013.
 25. “Ngữ liệu sống và việc sử dụng ngữ liệu sống trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, Hội nghị quốc tế về dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong các trường đại học, 2014.
 26. “Ngữ pháp và dạy ngữ pháp trong việc dạy tiếng”, Kỷ yếu hội nghị khoa học Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, 2015.
 27. “Sử dụng ngữ liệu sống xây dựng bài học tiếng Việt dành cho chuyên gia khu vực”, Kỷ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 2016.
 28. “Giá trị về tư liệu Việt Nam học của Xứ Đông Dương”, Kỷ yếu hội nghị khoa học "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", 2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Các phương thức chuyển loại ngoài từ và đê xuất những giải pháp trong việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (chủ trì), đề tại cấp Trường, 2007-2009.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng Monbusho của chính hủ Nhật Bản (học bổng cho nghiên cứu) 1994-1995.
 2. Học bổng Fulbright của Hoa Kỳ cho giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Chương trình nghiên cứu mùa hè về Đông Nam Á học (SEASSI): mùa hè năm 2000.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây