ThS. Vũ Thị Xuyến

Email xuyenvu52ls@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1988.
 • Email: xuyenvu52ls@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị:                                              Năm nhận:
 • Quá trình đào tạo:

2007- 2011: Cử nhân khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2011-2014: Học viên cao học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thương mại Việt Nam thời Trung đại, Thương mại miền Trung Việt Nam thời chúa Nguyễn (Đàng Trong).

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Diện mạo Đàng Trong thế kỷ XVI - XVIII nhìn từ sự đa dạng của các nhóm cư dân” (trong: ĐHKHXH&NV TPHCM, Khoa Việt Nam học, Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, Nxb Đại học Quốc gia TPHCM, 7/ 2017, tr. 1252 - 1263).
 2. “Hệ thống thương cảng Đàng Trong: nhìn từ các nguồn hàng” (viết chung với TS. Phạm Văn Thuỷ), Trường ĐHKHXH&NV, Kỷ yếu hội thảo "Biển với lục địa, vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung", tháng 12/ 2016, tr. 130-147.
 3. “Hội An nhìn từ nguồn hàng”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học: Lý luận  và thực tiễn, Nxb ĐHQG TPHCM, 1/2016.
 4. “Chính sách khai thác và quản lý vùng biển Tây Nam bộ của Minh vương Nguyễn Phúc Chu”, Khoa VNH&TV, ĐHQGTPHCM - Khoa VNH&TV, ĐHQGHN, Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt, Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb ĐHQG TPHCM, 1/2016, tr. 568-586.
 5. “Tư duy và chính sách hướng biển của Nguyễn Hoàng”, (trong: Nguyễn Văn Kim - Nguyễn Mạnh Dũng (cb), Việt Nam truyền thống kinh tế văn hoá Biển, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2015, tr.496-525).
 6. “Chợ Cam Lộ trong tuyến thương mại Đàng Trong và Khu vực thế kỷ XVI - XVIII”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 31, số 5 (2015), tr. 56-63.
 7. “Nguồn hàng và thương phẩm của Quảng Bình thế kỷ XVI - XVIII”, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Số 3 (120)/ 2015.
 8. “The Nguon’s wellsprings of trade in Cochinchina’s Commercial Economy From the Sixteenth to Eighteenth centuries”, 9th Asian Graduate Forum on Southeast Asian Studies, Asia Research Institute, National University of Singapore, 25 - 27 June, 2014.
 9. “Nguồn lâm, thổ sản trong thương mại Đàng Trong thế kỷ XVI - XVIII”, (trong: Hội thảo Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt, Nxb ĐHQGHN, 2013.
 10. “Hệ thống các thương cảng Đàng Trong và những mối liên hệ giữa biển với lục địa”, (Nguyễn Văn Kim, Người Việt với Biển, Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2011, tr.351-366.

III. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật cho Khoá luận tốt nghiệp xuất sắc năm 2011.
 2. Học bổng 6 tuần tại Asia Research Institute, National University of Singapore, 5-6/ 2014.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây