ThS. Nguyễn Thị Lan

Email lannguyenaus123@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Xã hội học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1983.
 • Email: halanxhh@yahoo.com; lannguyenaus123@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2005: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xã hội học, Học Viện Báo chí và Tuyền truyền.

2013: Nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Trường Đại học RMIT.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh .
 • Hướng nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn, đô thị.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Cấu trúc xã hội và một số khái niệm liên quan”, trong Giáo trình Xã hội học đại cương, Chương 5, Khoa Xã hội học, Nxb ĐHQGHN, 2016.

Bài báo

 1. “Đánh giá của nhà tuyển dụng về kỹ năng thực tế của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn”, Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau, đồng chủ biên: Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Hồi Loan, Nguyễn Tuấn Anh, Nxb ĐHQGHN, ISBN:978-604-62-6683-9, 2016.
 2. “Đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, có hiệu quả ở nước ta hiện nay”, An sinh xã hội và công tác xã hội, ISBN 978-604-86-6161-8, NXB Hồng Đức, 2015.
 3. “Từ quan niệm về vốn xã hội thử phân tích về việc sử dụng vốn xã hội trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 4 (79) 2015, ISSN 0328-1557, 2015.
 4. “Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản dưới góc nhìn của của sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học xã hội và nhân văn”, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 6 (81) 2015, ISSN 0328-1557, 2015.
 5. “Một số vấn đề trong truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 4/2014, ISSN 0868-3247, 2014.
 6. “Thiết chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và một số vấn đề trong xây dựng, phát triển xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, số 2/2014. ISSN 0866-7659, 2014.
 7. “Những chiều cạnh biến đổi xã hội của dân số thanh niên trong thời kỳ đất nước đổi mới”, Tạp chí Xã hội học, ISSN 0866-7659, số 3/2006, 2006.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các vùng nông thôn nước ta hiện nay- Thưc trạng và giải pháp (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước (KX.02.08/06-10), 2007-2010.
 2. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về biển đảo của Việt Nam hiện nay (tham gia), Ban Tuyên giáo Trung ương, 2010-2011.
 3. Đấu tranh phòng chống một số tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước (KX.02.23/11-15), 2014-2015.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây