Kế hoạch công tác năm học 2009 – 2010

Thứ sáu - 18/09/2009 01:48

Kế hoạch công tác năm học 2009 – 2010 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

Kế hoạch công tác năm học 2009 – 2010 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

I. THÁNG 9 - 2009

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.
 2. Khai giảng năm học mới; tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học.
 3. Họp Đảng uỷ; tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 4. Triển khai lấy thư giới thiệu Hiệu trưởng nhiệm kì 2009 - 2014.
 5. Kiện toàn Ban chủ nhiệm khoa, bộ môn, Hội đồng Khoa học-Đào tạo các khoa Ngôn ngữ học, Thông tin-Thư viện, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng nhiệm kì 2009 – 2014.
 6. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức ở các các đơn vị.
 7. Tổ chức Đại hội các công đoàn bộ phận nhiệm kì 2009 – 2011; tổng kết công tác công đoàn năm học 2008 – 2009 và 5 năm phong trào Giỏi việc trường, đảm việc nhà.
 8. Tham gia Hội thao dân quân tự vệ thành phố Hà Nội.
 9. Thành lập các chi đoàn, chi hội khoá QH-2009-X; tổ chức đại hội chi đoàn, chi hội; tổng kết tình nguyện hè năm 2009; tổ chức chương trình văn nghệ Chào K54.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Đón sinh viên khoá QH-2009-X và tổ chức chương trình định hướng cho sinh viên; xét tuyển nguyện vọng hai; tuyển sinh đào tạo Đề án “16+23”, hệ cử nhân chất lượng cao, Tâm lí học lâm sàng khoá QH-2009-X; kiểm tra trình độ ngoại ngữ của sinh viên khoá QH-2009-X.
 2. Thông báo kết quả chuyển đổi điểm năm học 2006 – 2007 và 2007 – 2008 của khoá QH-2006-X và khoá QH-2007-X; xét ngừng học, thôi học đối với sinh viên các khoá QH-2006-X, QH-2007-X và QH-2008-X.
 3. Xét tốt nghiệp lần 2, đợt 1 của QH-2005-X.
 4. Điều chỉnh các chương trình đào tạo và tiến trình đào tạo khoá 2009.
 5. Chuẩn bị tuyển sinh các lớp tại chức học tại trường và các lớp bổ túc kiến thức cho đối tượng thi sau đại học.
 6. Tổ chức các Hội nghị về: Biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập môn học (study guide) và thí điểm sử dụng website môn học; Phối hợp quản lí lớp môn học với các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN; Triển khai mô hình nhóm cố vấn học tập có sự tham gia của sinh viên khoá trên.
 7. Xét khen thưởng sinh viên năm học 2008 – 2009.
 8. Triển khai công tác tư liệu, giáo trình sau đại học thuộc Đề án “16+23”.
 9. Tổ chức chấm thi, công bố điểm thi và phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2009.
 10. Xét gia hạn bảo vệ luận văn cao học khoá QH-2006-X.
 11. Hoàn thành việc đánh giá giảng viên học kì II năm học 2008 - 2009; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học; hoàn chỉnh báo cáo và danh mục minh chứng đánh giá trường giữa kì.
 12. Thanh tra việc chấm phúc tra, tuyển nguyện vọng hai tuyển sinh đại học năm 2009 và công tác chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2009.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2009 - 2010.
 2. Triển khai các chương trình liên kết đào tạo với Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Dân tộc Vân Nam, Học viện Li Giang thuộc Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Học viện Ngoại ngữ Đông Phương, Học viện Giáo dục Quảng Tây (Trung Quốc).
 3. Xây dựng chương trình hợp tác với một số trường đại học ở Hàn Quốc.
 4. Triển khai tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu về trường (tiếng Việt và tiếng Anh).

  D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Thanh quyết toán các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.
 2. Triển khai lắp đặt mạng không dây trong khuôn viên trường.
 3. Lập dự toán quý 4 năm 2009; thu học phí khoá QH-2009-X; thực hiện kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2008.

II. THÁNG 10 - 2009

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô và 79 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 2. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức trường năm học 2009 - 2010.
 3. Triển khai lấy thư giới thiệu các Phó Hiệu trưởng nhiệm kì 2009 – 2014.
 4. Họp Đảng uỷ.
 5. Tổ chức Đại hội liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên nhiệm kì 2009 – 2011; mở các lớp đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Hoàn thành công tác tuyển sinh đại học năm 2009.
 2. Tổ chức dự giờ giảng và đánh giá, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và kiểm tra – đánh giá phù hợp với đào tạo theo tín chỉ.
 3. Tập huấn cho sinh viên khoá QH-2009-X sử dụng cổng thông tin người học (portal) và đăng kí môn học.
 4. Cập nhật Quy định về đào tạo đại học theo tín chỉ ở Trường ĐHKHXHNV sau khi ĐHQGHN ban hành Quy chế đào tạo mới.
 5. Tổ chức các Hội nghị về lập thời khoá biểu và giảng dạy theo tín chỉ.
 6. Tổ chức thi tuyển sinh các lớp đại học tại chức tại trường.
 7. Tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp; khám sức khoẻ cho sinh viên khoá QH-2009-X.
 8. Xét cấp học bổng học kì II năm học 2008 – 2009 cho sinh viên các khoá QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X; xét miễn giảm học phí cho sinh viên diện đói nghèo.
 9. Kiểm tra hồ sơ sinh viên và lưu học sinh khoá QH-2009-X.
 10. Khai giảng khoá QH-2009-X sau đại học.
 11. Tổ chức giảng dạy các môn học chung cho khoá QH-2009-X.
 12. Triển khai chương trình Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn học bậc đào tạo sau đại học.
 13. Làm thủ tục và tổ chức bảo vệ luận văn khoá QH-2006-X.
 14. Phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ học; chỉnh sửa báo cáo đánh giá trường giữa kì theo yêu cầu của ĐHQGHN; hoàn thành việc xử lí phiếu đánh giá cố vấn học tập.
 15. Giao ban công tác thanh tra; thanh tra thi tuyển sinh tại chức tại trường; kiểm tra một cơ sở đào tạo ngoài trường.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Nghiên cứu phát triển địa phương: trường hợp tỉnh Sơn La.
 2. Kiểm tra hoạt động của các trung tâm, chương trình, dự án.
 3. Họp Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường về nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2010.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Tiếp tục thanh quyết toán các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.
 2. Báo cáo quyết toán quý 3 năm 2009; trả học bổng học kì II năm học 2008 – 2009; thu học phí các hệ đào tạo.

III. THÁNG 11 - 2009

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhiệm kì 2009 – 2014.
 2. Triển khai giới thiệu bổ nhiệm các Trưởng, Phó phòng/ban nhiệm kì 2009 – 2014.
 3. Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2009.
 4. Xét nâng bậc lương theo niên hạn và trước hạn.
 5. Thống kê, phân loại trình độ sử dụng ngoại ngữ của cán bộ.
 6. Tổ chức đoàn cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm quản lí ở một số trường đại học nước ngoài.
 7. Tổ chức Hội thi Nữ sinh thanh lịch lần thứ IV; tập huấn cán bộ Đoàn - Hội.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Công bố lịch thi học kì I và lập thời khoá biểu học kì II của các khoá đào tạo hệ chính quy.
 2. Hoàn thành kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp khoá QH-2006-X.
 3. Tập huấn sử dụng phần mềm quản lí đào tạo và quản lí người học.
 4. Thẩm định chương trình và thông qua kế hoạch đào tạo từ xa ngành Khoa học Quản lí.
 5. Xét chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường và cấp ĐHQGHN năm 2009.
 6. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên các khoá.
 7. Phục vụ đánh giá ngoài kiểm định trường giữa kì; xây dựng kế hoạch đánh giá kiểm định chương trình đào tạo ngành Du lịch học và ngành Lịch sử.
 8. Tổ chức bảo vệ luận văn khoá QH-2006-X.
 9. Trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2009.
 10. Thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ Nghệ thuật học.
 11. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo các hệ tại trường và một số địa phương.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam ở Đông Á và Đông Bắc Á, Toạ đàm Những vấn đề văn hoá tôn giáo trong thời kì toàn cầu hoá.
 2. Tham gia tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc ở Huế.
 3. Hoàn thành tài liệu giới thiệu về trường (tiếng Việt và tiếng Anh).

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, điện nước tại các giảng đường và các đơn vị.
 2. Thu hồi nợ tạm ứng để quyết toán quý 4; tổ chức Hội nghị hướng dẫn về công tác sử dụng và thanh quyết toán kinh phí cho các đơn vị.
 3. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

IV. THÁNG 12 - 2009

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 và 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 2. Họp Đảng uỷ; tổ chức đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2009; tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.
 3. Tổ chức Đại hội Công đoàn và Đại hội Đoàn trường.
 4. Giới thiệu bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Đông phương học nhiệm kì 2010 – 2015.
 5. Triển khai bầu chọn cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành.
 6. Tổ chức các lớp ngoại ngữ cho cán bộ.
 7. Hoàn thành việc phân loại lao động hưởng thu nhập tăng thêm năm 2009.
 8. Kí hợp đồng với số viên chức mới trúng tuyển.
 9. Tổ chức thăm và chúc tết sinh viên nội trú, sinh viên tạm trú tại Làng Sinh viên Hacinco và sinh viên nước ngoài nhân dịp Tết Dương lịch.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Tổ chức cho sinh viên hệ chính quy đăng kí môn học của học kì II.
 2. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
 3. Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 của khoá QH-2005-X.
 4. Tổ chức Hội nghị về giải pháp đảm bảo chất lượng kiểm tra - đánh giá thường xuyên.
 5. Triển khai đánh giá chương trình đào tạo ngành Du lịch học và Lịch sử; triển khai đánh giá bài giảng các môn học.
 6. Xét trợ cấp thường xuyên cho sinh viên.
 7. Tổng kết tuyển sinh sau đại học năm 2009 và công tác đào tạo sau đại học khoá QH-2006-X.
 8. Giao ban công tác thanh tra; kiểm tra việc thực hiện chương trình đào tạo sau đại học.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Tổ chức các hội thảo: Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội: Triển vọng và giải pháp; Đánh giá thực trạng tổn thương tâm lí ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học do Mĩ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và xây dựng mô hình trợ giúp tâm lí - xã hội tại cộng đồng.
 2. Họp Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường.
 3. Gửi thư Chúc mừng Năm Mới các đối tác nước ngoài.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Lập kế hoạch tổng kiểm kê tài sản năm 2009.
 2. Khoá sổ kế toán với các tài khoản dự toán Ngân sách Nhà nước; chi trả lương nâng bậc năm 2009; thu hồi chứng từ chuẩn bị quyết toán ngân sách năm 2009; báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 3. Lập và triển khai kế hoạch đón và bảo vệ Tết Dương lịch.

V. THÁNG 01 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng CSVN.
 2. Hội nghị Đảng uỷ về Nâng cao hiệu quả kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.
 3. Tổ chức các hoạt động quảng bá về trường nhân kỉ niệm 65 năm ngày thành lập (1945 - 2010).
 4. Triển khai công tác thi đua – khen thưởng đợt 1 năm 2010.
 5. Tập huấn công tác công đoàn.
 6. Tổ chức Lễ hội tháng Giêng chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường và Ngày truyền thống Hội Sinh viên.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Tổ chức thi học kì I và điều chỉnh thời khoá biểu học kì II của khoá đào tạo chính quy.
 2. Gửi thư chúc Tết đến gia đình sinh viên.
 3. Xét tốt nghiệp cho học viên sau đại học khoá QH-2006-X.
 4. Thanh tra việc tổ chức thi học kì I; kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo một số cơ sở ngoài trường.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Kiểm tra tiến độ đề tài QX, QG năm 2009.
 2. Tổ chức Hội thảo Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ nghiên cứu các lĩnh vực của KHXH&NV.
 3. Trao chứng chỉ cho sinh viên thuộc chương trình liên kết đào tạo với Học viện Giáo dục Quảng Tây.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Báo cáo thống kê định kì theo yêu cầu của ĐHQGHN.
 2. Tổng kiểm kê tài sản cố định toàn trường.
 3. Trả thu nhập tăng thêm năm 2009.
 4. Báo cáo quyết toán quý 4 năm 2009; lập kế hoạch dự toán quý 1 năm 2010.
 5. Lập và triển khai kế hoạch chuẩn bị đón Tết Âm lịch.

VI. THÁNG 02 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
 2. Họp Đảng uỷ; chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI.
 3. Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Khoa Đông phương học.
 4. Xét khen thưởng đợt 1 năm 2010.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Triển khai kế hoạch giảng dạy học kì II.
 2. Tổ chức thi bổ sung và xét học vụ học kì I.
 3. Tuyển sinh bổ túc kiến thức cho đối tượng thi sau đại học.
 4. Triển khai kế hoạch đào tạo từ xa ngành Khoa học Quản lí.
 5. Xét chuyển tiếp sinh và triển khai kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2010 của ĐHQGHN.
 6. Kiểm tra việc học tập của các lớp các hệ đào tạo trong và ngoài trường sau Tết Nguyên đán; giao ban công tác thanh tra.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp.
 2. Kí hợp đồng các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010.
 3. Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Lập kế hoạch trang bị thiết bị cho các đơn vị.
 2. Báo cáo tổng quyết toán năm 2009.
 3. Chi trả tiền vượt giờ học kì I năm học 2009 - 2010.
 4. Lập kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2010 sau khi được ĐHQGHN giao.
 5. Thu học phí học kì II và quyết toán thu học phí học kì I hệ chính quy.
 6. Kiểm tra quyết toán tài chính của các trung tâm hạch toán độc lập thuộc trường.

VII. THÁNG 3 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.
 2. Họp Đảng uỷ.
 3. Giới thiệu bổ nhiệm Chủ nhiệm các khoa Quốc tế học và Triết học nhiệm kì 2010 – 2015.
 4. Hoàn thành hồ sơ thành lập Khoa Khoa học Chính trị.
 5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy đại học cho cán bộ trẻ.
 6. Tổ chức Toạ đàm Công đoàn với việc xây dựng văn hoá công sở và việc nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Tổ chức dự giờ giảng các lớp hệ chính quy.
 2. Xét tốt nghiệp lần 2, đợt 2 khoá QH-2005-X; lập lịch thi học kì II của khoá đào tạo đại học chính quy.
 3. Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng của ĐHQGHN.
 4. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh đại học năm 2010.
 5. Xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội, giảm học phí học kì II năm học 2009 - 2010 cho sinh viên hệ chính quy.
 6. Tổ chức chấm thi, công bố điểm và phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2010.
 7. Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra; kiểm tra công tác liên kết đào tạo tại Hà Nội.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa.
 2. Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Học viện Tài chính-Kinh tế Quảng Tây, Đại học Quảng Tây.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Lập dự toán ngân sách quý 2 năm 2010 và chuẩn bị lập kế hoạch ngân sách năm 2011.
 2. Trả học bổng cho sinh viên hệ chính quy.
 3. Chi tạm ứng các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010; thu hồi chứng từ quyết toán các đề tài thực hiện năm 2009 và các năm trước.

VIII. THÁNG 4 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
 2. Tổ chức Hội nghị Công tác Đảng năm 2010.
 3. Triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
 4. Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm bộ môn, Hội đồng Khoa học – Đào tạo các khoa Quốc tế học và Triết học.
 5. Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu, đánh giá khoa học và sử dụng phương tiện hiện đại trong giảng dạy cho cán bộ trẻ; tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp quản lí giáo dục cho cán bộ lãnh đạo quản lí.
 6. Tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ trong Trường; tham gia hội nghị Công đoàn cụm 5 trường đại học.
 7. Tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường; tổ chức Ngày hiến máu nhân đạo;

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Lập thời khoá biểu học kì I năm học 2010 – 2011 hệ chính quy.
 2. Lập kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2010.
 3. Lấy ý kiến của sinh viên và giảng viên về công tác tổ chức quản lí đào tạo.
 4. Phối hợp với Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên.
 5. Trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2010.
 6. Tổ chức Hội nghị đánh giá việc áp dụng phương pháp giảng dạy và kiểm tra - đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ sau đại học.
 7. Kiểm tra các địa điểm thi tuyển sinh đại học năm 2010.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Báo cáo quyết toán ngân sách quý 1 năm 2010.
 2. Tổ chức thanh lí tài sản.

IX. THÁNG 5 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 2. Họp Đảng uỷ; các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kì 2010 – 2012.
 3. Triển khai giới thiệu bổ nhiệm Chủ nhiệm các khoa Du lịch học, Văn học nhiệm kì 2010 – 2015.
 4. Tổng kết việc thực hiện Sáu chương trình hướng tới chuẩn hoá, hiện đại hoá các hoạt động của nhà trường trong giai đoạn 2003 – 2010.
 5. Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
 6. Tổng kết cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bình bầu và tuyên dương các cá nhân có thành tích tốt.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH-2006-X.
 2. Tổ chức cho sinh viên đăng kí môn học của học kì I năm học 2010 – 2011.
 3. Chuẩn bị các điều kiện thi tuyển sinh đại học năm 2010.
 4. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Du lịch học và Lịch sử; triển khai đánh giá bài giảng của giảng viên học kì II.
 5. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2010.
 6. Tổ chức thi hết môn các môn chung cho học viên sau đại học khoá QH-2009-X.
 7. Giao ban công tác thanh tra; tham gia công tác thanh tra uỷ quyền.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2011.
 2. Tổ chức Hội thảo Quan hệ quốc tế - Việt Nam thời hiện đại: Tiếp cận từ tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh.
 3. Bế giảng khoá học liên kết đào tạo với Học viện Kinh tế - Tài chính Quảng Tây và Học viện Ngoại ngữ Đông Phương (Trung Quốc).

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trường.
 2. Kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch và y tế học đường.
 3. Rà soát tình hình thanh quyết toán các nguồn kinh phí và thu hồi nợ tạm ứng.

X. THÁNG 6 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI.
 2. Hướng dẫn tổng kết năm học.
 3. Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Hội đồng Khoa học – Đào tạo các khoa Du lịch học và Văn học.
 4. Tổ chức Tết 1/6 và lễ tuyên dương học sinh giỏi là con em cán bộ trong trường.
 5. Tổ chức chương trình Lời chia tay mùa hạ.

  B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Xét, công nhận tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp, khen thưởng và trả hồ sơ cho sinh viên khoá QH-2006-X.
 2. Tổ chức thi và chấm thi học kì II.
 3. Lập kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học năm học 2010 – 2011.
 4. Đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác cố vấn học tập, tư vấn học tập của giảng viên lớp môn học và việc biên soạn, sử dụng sổ tay cho sinh viên, giảng viên.
 5. Phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Du lịch học và Lịch sử.
 6. Kiểm tra tình hình thi học kì II; kiểm tra việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá QH-2006-X các đơn vị trong trường.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Xét công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên dự thi cấp Bộ.
 2. Bế giảng chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây (“3+1” “2+2”), Đại học Dân tộc Vân Nam, Học viện Li Giang, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, Đại học Quảng Tây (Trung Quốc); triển khai chương trình liên kết đào tạo với Đại học Princeton, Đại học California State – Long Beach (Hoa Kì), Học viện Cán bộ Quản lí Kinh tế Quảng Tây (Trung Quốc).
 3. Đón giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức KOICA, Hàn Quốc.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính

 1. Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.
 2. Lập dự toán ngân sách quý 3 năm 2010; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2011; trao học bổng cho sinh viên khoá QH-2006-X.
 3. Lập kế hoạch bảo vệ thi tuyển sinh đại học năm 2010.

XI. THÁNG 7 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
 2. Họp Đảng uỷ phiên thứ nhất nhiệm kì XXVI.
 3. Tổng kết năm học và xét thi đua - khen thưởng năm học 2009 - 2010.
 4. Triển khai Chiến dịch tình nguyện hè 2010.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Tổ chức thi và chấm thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010.
 2. Chấm thi học kì II các lớp hệ chính quy.
 3. Thông báo tuyển sinh đại học tại chức tại trường.
 4. Xử lí phiếu đánh giá bài giảng học kì II.
 5. Xét chuyển tiếp cao học và nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2010.
 6. Thanh tra công tác tuyển sinh đại học năm 2010.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Gửi công trình nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp Bộ.
 2. Bế giảng các chương trình liên kết đào tạo với Đại học Princeton, Đại học California State – Long Beach (Hoa Kì).

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính:

 1. Báo cáo thống kê định kì theo yêu cầu của ĐHQGHN.
 2. Triển khai kế hoạch bảo vệ thi tuyển sinh đại học năm 2010 và cải tạo sửa chữa hè.
 3. Báo cáo quyết toán quý 2 năm 2010; quyết toán thu học phí kì II và cả năm hệ chính quy năm học 2009 - 2010.

XII. THÁNG 8 - 2010

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể

 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 65 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 2. Triển khai các hoạt động kỉ niệm 65 năm thành lập trường.
 3. Chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu năm học.
 4. Tổ chức huấn luyện trung đội tự vệ trường.

B. Công tác đào tạo, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra

 1. Tổ chức kì thi bổ sung của học kì II hệ đại học chính quy.
 2. Cập nhật các quy định, hướng dẫn, biểu mẫu và Sổ tay sinh viên, Sổ tay giảng viên, Sổ tay cố vấn học tập; đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác quản lí lớp môn học.
 3. Chuẩn bị đón sinh viên khoá QH-2010-X.
 4. Tiếp tục xử lí phiếu đánh giá bài giảng của giảng viên học kì II.
 5. Xét khen thưởng sinh viên các khoá hệ đại học chính quy.
 6. Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2010.
 7. Giám sát công tác tuyển sinh sau đại học năm 2010; kiểm tra kì thi bổ sung hệ đại học chính quy.

C. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. Tổ chức Hội thảo Nghiên cứu, đào tạo khoa học xã hội và nhân văn trong thời kì đổi mới và hội nhập.
 2. Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Học viện Ngoại ngữ Đông Phương (Trung Quốc); chuẩn bị thủ tục nhập học cho các chương trình liên kết đào tạo năm học mới.

D. Công tác hành chính, quản trị và tài chính:

 1. Tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt Khối Hiệu bộ; xây dựng kế hoạch công tác năm học 2010 - 2011.
 2. Lập dự toán ngân sách quý 3 năm 2010.
 3. Trả tiền vượt giờ học năm học 2009 - 2010.
 4. Kí các hợp đồng dịch vụ năm học 2010 – 2011.

Tác giả bài viết: i333

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây