Trường ĐHKHXH&NV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008-2009

Thứ ba - 09/06/2009 16:41

Đó là kết luận tại Hội nghị cán bộ chủ chốt năm học 2008 - 2009 của Trường ĐHKHXH&NV diễn ra trong 3 ngày từ 5 đến 7/6/2009.

Đó là kết luận tại Hội nghị cán bộ chủ chốt năm học 2008 - 2009 của Trường ĐHKHXH&NV diễn ra trong 3 ngày từ 5 đến 7/6/2009.

Thành phần tham dự hội nghị gồm các cán bộ chủ chốt thuộc Đảng uỷ, chi uỷ, Ban Giám hiệu, BCN khoa, bộ môn, Ban giám đốc các TT, BCH CĐ, BCH Đoàn và trưởng phó các phòng ban. Khách mời của hội nghị gồm: GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó trưởng ban Tuyên giáo TW, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó GĐ ĐHQGHN, GS.TSKH Nguyễn Hữu Đức - Phó GĐ ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo nhiều phòng ban chức năng ĐHQGHN.

Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục trong hoạt động của Nhà trường năm học vừa qua và bàn về phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2009 - 2010. Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo sơ kết năm học 2008 - 2009 của Ban Giám hiệu; Một số vấn đề về công tác cán bộ trong tình hình mới; Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo trong năm học 2009 - 2010; Về thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2008 - 2009; báo cáo tài chính năm học 2008 - 2009.

[img class="caption" src="images/stories/2009/06/08/picture%20031.jpg" border="0" alt="Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Cường" title="Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Cường" width="320" height="178" align="left" ]

Trong báo cáo sơ kết năm học, về công tác đào tạo, PGS.TS Phạm Gia Lâm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường - nhấn mạnh: “Các công việc của quá trình chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ của trường đang được triển khai một cách toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, lộ trình nhìn chung được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đạt được một số kết quả khả quan”. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh các hệ được tiến hành đúng tiến độ, đúng quy chế, không để xảy ra sơ sót. Ngoài hệ chính quy, không chính quy, các phương thức đào tạo liên kết, đào tạo theo hiệp định chính phủ, đào tạo ngắn hạn vẫn được duy trì và mở rộng. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành Ngôn ngữ học theo chương trình đạt trình độ quốc tế với 19 sinh viên, trong đó có 3 sinh viên nước ngoài. Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng đã hướng đến đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trọng tâm trong năm học là tập trung mọi nguồn lực cho việc chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác kiểm định chất lượng đào tạo được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Năm học 2008-2009, công tác hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên đã được chú trọng triển khai thông qua các điều tra cụ thể về sinh viên tốt nghiệp, tổ chức hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tổ chức nhiều chương trình ngoại khoá bồi dưỡng ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn và các kĩ năng mềm, liên kết chặt chẽ với một số địa phương trong việc giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp...

Về đào tạo sau đại học, quy mô và cơ cấu đào tạo có bước phát triển mới. So với năm học 2007-2008, quy mô đào tạo thạc sĩ tăng 22,4%, đào tạo tiến sĩ tăng 42,1%, nâng quy mô đào tạo sau đại học của nhà trường lên trên 25% quy mô đào tạo chính quy. Ngoài 28 chương trình đào tạo tiến sĩ, 29 chương trình đào tạo thạc sĩ, Trường đã xây dựng thêm chương trình đào tạo thạc sĩ Công tác Xã hội và đang xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Quản lí và Tiến sĩ Lưu trữ học. Các đơn vị trong trường đã thực hiện tốt việc chuyển đổi theo tín chỉ toàn bộ chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.

[img class="caption" src="images/stories/2009/06/08/picture%20070.jpg" border="0" alt="GS.TSKH Vũ Minh Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huy Cường" title="GS.TSKH Vũ Minh Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huy Cường" width="320" height="206" align="right" ]

Thành tích nổi bật của hoạt động nghiên cứu khoa học năm nay là đề xuất được các nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính khả thi cao. Năm học 2008-2009 cũng là năm nhà trường có số đề tài cấp Nhà nước nhiều nhất: 5 đề tài.

Về hợp tác quốc tế, Nhà trường tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động như: kí hợp tác với 6 đối tác mới, mở thêm hình thức hợp tác đào tạo cấp bằng, triển khai và mở rộng các dự án quốc tế...

Về công tác tài chính, việc phát triển nguồn thu, quản lí và sử dụng tài chính được thực hiện đúng nguyên tắc, hoàn thành đúng kì hạn quyết toán ngân sách. Nhà trường cũng có những điều chỉnh kịp thời về quy chế chi tiêu nội bộ và quy định sử dụng các nguồn học phí cho phù hợp với thực tiễn. Về công tác hành chính - quản trị, Nhà trường đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp quản lí và quy trình hoạt động quản lí trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các báo cáo tại hội nghị chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm học tới. Đó là: Nhà trường chưa triển khai được kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ; tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm cũng như một số khâu trong lộ trình đào tạo theo tín chỉ còn chậm; vẫn còn tình trạng quá hạn đề tài nghiên cứu khoa học; một số trung tâm nghiên cứu hoạt động ít hiệu quả; kế hoạch đào tạo sau đại học ở một số đơn vị chưa được xây dựng một cách cụ thể và mang tính khả thi cao...

Năm học 2009-2010 được coi là năm bản lề để thực hiện thành công 6 chương trình tiến tới chuẩn hoá các hoạt động và Kế hoạch phát triển trường đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Trên cơ sở đó, phương hướng hoạt động chung của Trường ĐHKHXH&NV là:

 • Kiện toàn bộ máy tổ chức từ cấp trường đến các đơn vị, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 • Tiếp tục triển khai sâu rộng phương thức đào tạo theo tín chỉ cho các khoá, các hệ đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế và liên kết quốc tế, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Tập trung xây dựng các nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn; nâng cao chất lượng và giá trị thực tiễn của các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô.
 • Tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường tin học hoá công tác quản lí; tìm giải pháp tăng thêm nguồn thu; tiếp tục mở rộng diện tích giảng đường và tăng cường đầu tư chiều sâu về cơ sở vật chất;
 • Thực hiện phong trào Dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của trường ở trong và ngoài nước.

Một vài con số về các mặt hoạt động của Nhà trường năm học 2008-2009

Đội ngũ cán bộ:

 • Tổng số cán bộ viên chức: 535 (nam: 46%, nữ: 54%)
 • Cán bộ giảng dạy: 379, cán bộ hành chính: 136
 • Có 7 GS, 57 PGS, 135 TS và TSKH, 178 ThS
 • 02 cán bộ được phong tặng danh hiệu NGND và 04 cán bộ được phong tặng danh hiệu NGƯT

Khen thưởng:

 • 05 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp Bộ;
 • 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì
 • 02 tập thể và 06 cá nhân nhận Huân chương Lao động Hạng Ba
 • 04 tập thể và 03 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Công tác đào tạo:

 • Tuyển 1509 sinh viên chính quy, 957 sinh viên tại chức
 • Đang triển khai xây dựng chương trình đào tạo các ngành mới:
  • Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, chương trình đào tạo bằng kép Du lịch học – Tiếng Anh; chương trình đào tạo liên kết quốc tế 2+2 ngành Việt Nam học và Du lịch học.
 • Kết quả học tập hệ chính quy học kì I của các khoá QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X:
  • Xuất sắc: 1,7%
  • Giỏi: 16,4%
  • Khá: 56,3%
  • Trung bình: 19,1%
  • Không đạt: 6,5%
 • Kết quả học tập của Hệ chất lượng cao:
  • Xuất sắc: 9,6%
  • Giỏi: 44,8%
  • Khá: 43,9%
  • Trung bình: 1,3%
  • Không đạt: 0,9%

Công tác sinh viên:

 • 1073 lượt sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, 234 sinh viên nhận học bổng tài trợ của các tổ chức
 • 1212 sinh viên diện CSXH được miễn giảm học phí
 • 488 sinh viên hộ nghèo được giảm 50% học phí
 • Sinh viên khen thưởng cấp trường và ĐHQGHN: 164
 • Sinh viên bị kỉ luật: 19

Đào tạo sau đại học:

 • 28 chương trình đào tạo TS, 29 chương trình đào tạo ThS
 • Tuyển 683 thạc sĩ, trong đó có 14 học viên nước ngoài
 • Tuyển 54 NCS, trong đó có 2 NCS nước ngoài
 • Quy mô đào tạo SĐH bằng 25% tổng quy mô đào tạo chính quy

Nghiên cứu khoa học:

 • Kí hợp đồng thực hiện 81 đề tài các cấp
 • Nghiệm thu 97 đề tài
 • Tổ chức 20 hội thảo, toạ đàm
 • 10% sinh viên toàn trường tham gia NCKHSV
 • Giải NCKHSV cấp Bộ: 01 giải Nhất, 01 Nhì, 01 Ba, 03 Khuyến khích
 • 01 bằng khen cho Nhà trường về thành tích trong phong trào NCKHSV

Hợp tác quốc tế: triển khai 3 dự án hợp tác mới

 • Dự án Nghiên cứu tôn giáo với Viện Missio Aachen – CHLB Đức
 • Dự án Nghiên cứu và Phân tích chính sách với Quỹ Rosa Luxemburg
 • Dự án liên kết đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị khách sạn với Đại học Toulouse II

Công tác Đảng: kết nạp Đảng cho 60 cán bộ và sinh viên

Tác giả bài viết: thanhha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây