TTLV: Báo chí Phật giáo với việc định hướng Phật tử theo đúng chánh pháp

Thứ năm - 28/10/2021 03:46
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN TRUNG                                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/4/1989.
4. Nơi sinh: Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Phật giáo với việc định hướng Phật tử theo đúng chánh pháp.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101_01_UD.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng, Trường ĐHKHXH&NV.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Kết quả của luận văn đạt được: Tác giả đã phân tích được thực trạng và tìm ra những giải pháp đối với hệ thống Báo chí Phật giáo trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin như hiện nay, đặc biệt là hệ thống truyền thông mà báo chí đóng vai trò rất quan trọng.
- Có cơ hội tìm hiểu, khai thác các tạp chí, bài báo liên quan đến Phật giáo để hiểu rõ hơn về hoạt động của các cơ quan này trong việc truyền bá tư tưởng Phật học đến với mọi người, nhất là việc định hướng Phật tử đúng với chánh pháp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Một khi luận văn thành công sẽ giúp ích rất lớn trong việc định đướng mọi người hiểu đúng về Phật giáo và đặc biệt định hướng được tín đồ Phật giáo đúng với con đường chơn chánh của đạo Phật. Mang lại lợi ích thiết thực đối với đời sống cá nhân và tha nhân.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: sẽ phân tích kĩ hơn về phần giáo lý nguyên chất của đạo Phật (Phật giáo Nguyên Thuỷ) để mọi người tiếp cận một cách sâu sắc và ứng dụng vào thực tiễn.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
  • Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Thiết Bị Giáo dục với tiêu đề: “Báo chí Phật giáo với việc định hướng Phật tử theo đúng chánh pháp”.
Ngày nhận bài: 16/8/2021; Ngày phản biện: 17/8/2021; Ngày duyệt đăng: 20/8/2021.
  • Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Thiết Bị Giáo dục với tiêu đề: “Quản lý đào tạo Tăng Ni sinh ở Học viện Phật giáo”.
Ngày nhận bài: 30/8/2021; Ngày phản biện: 31/8/2021; Ngày duyệt đăng: 06/9/2021.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN VAN TRUNG                                 2. Sex: Male
3. Date of birth: 22/4/1989                    
4. Place of birth: Que Xuan 1, Que Son, Quang Nam
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019
6. Changes in the academic process:
7. Thesis title: Buddhist Journalism with the Orientation of Buddhists following the Dharma.
8. Major: Journalism;                                    Code: 8320101_01_UD
9. Supervisors: Ph.D. Nguyen Thi Thuy Hang, University of Social Science and Humanities.
10. Summary of the findings of the thesis:
- Thesis result achieved: The author has analyzed the reality and found solutions for the Buddhist press system in the era of information technology booming nowadays, especially the media system where the press plays a very important role.
- Having the opportunity to study, exploit journals, articles that related to Buddhism to understand better the activities of these agencies in spreading Buddhist thought to everyone, especially orientation Buddhist lay people following the Dharma.
11. Practical applicability, if any: Once the thesis is successful, it will be very helpful in orienting everyone to properly understand Buddhism and especially orienting Buddhists to the right path of Buddhism. Bring practical benefits to personal life and others.
12. Further research directions, if any: To analyze more carefully the pure Buddhism doctrines (Early Buddhism) so that everyone can approach deeply and put them into the practice.
13. Thesis-related publications:
- Article published in the Journal of Education Equipment with the title: “Buddhist Journalism with Buddhist Orientation following the Dharma”.
Receipted date: August 16, 2021; Reviewed day: August 17, 2021; Post approval date: August 20, 2021.
- Article published in the Journal of Education Equipment with the title: “Educational management of Buddhist monks and nuns at Vietnam Buddhist University”.
Receipted date: August 30, 2021; Reviewed day: August 31, 2021; Post approval date: September 6, 2021.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây