TTLV: Công tác xây dựng Đảng trên báo in Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ năm - 28/10/2021 03:59
1. Họ và tên học viên: Thái Văn Dũng                                 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/02/1978
4. Nơi sinh: xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 4419/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài luận văn: Công tác xây dựng Đảng trên báo in Đồng bằng sông Cửu Long.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101.01 (UD).
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có):
Tên đề tài: Công tác xây dựng Đảng trên báo in Đồng bằng sông Cửu Long (khảo sát báo in Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp năm 2019-2020).
Để làm rõ nội dung đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát báo in Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tiến hành phỏng vấn sâu 9 người hiện đang là Trưởng ban Tuyên giáo các Thành ủy, Tỉnh ủy; Tổng biên tập và phóng viên của 3 tờ báo nói trên. Nội dung khảo sát và phỏng vấn tập trung 3 vấn đề chính gồm: Thực trạng truyền thông công tác xây dựng Đảng trên các tờ báo in Đồng bằng sông Cửu Long (nội dung, hình thức, thành công, hạn chế); một số vấn đề đặt ra trong truyền thông công tác xây dựng Đảng trên báo in hiện nay; đề xuất giải pháp (giải pháp chung, giải pháp cụ thể, khuyến nghị) nâng cao chất lượng truyền thông công tác xây dựng Đảng trên báo in Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
Ngoài ra, chúng tôi còn phát phiếu bằng bảng hỏi anket đối với 300 người là bạn đọc của các báo Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp để khảo sát sự quan tâm và đánh giá của bạn đọc về chất lượng nội dung, hình thức truyền thông công tác xây dựng Đảng trên ấn phẩm báo in của 3 tờ báo.
Quá trình khảo sát và nghiên cứu, tôi nhận thấy 3 tờ báo đã tổ chức chuyên được chuyên mục định kỳ hằng tuần để đăng tải tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng được một phần nhu cầu thông tin của công chúng. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm truyền thông xây dựng Đảng chiếm tỷ lệ chưa đến 10% so với tổng số tác phẩm đăng tải trên 3 tờ báo; các báo nghèo nàn về thể loại báo chí trong truyền thông công tác xây dựng Đảng; tác phẩm nội dung phản ánh chưa sâu, hời hợt, sơ sài, phản ánh một chiều; hình thức thể hiện nội dung và trình bày Chuyên mục xây dựng Đảng chưa hấp dẫn; ảnh đăng báo nội dung rất nghèo nàn, khô khan, nhàm chán…
Từ việc phân tích những điểm thành công, hạn chế đó, chúng tôi đặt ra mấy vấn đề đối với báo in nói chung và báo in Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp nói riêng về truyền thông công tác xây dựng Đảng. Đồng thời đề xuất các giải pháp và khuyến nghị tương ứng để giải quyết các thực trạng đã nêu.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả đạt được của luận văn là một trong những nguồn tư liệu tham khảo cho các báo đảng nói chung và báo Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp nói riêng để nâng cao chất lượng truyền thông công tác xây dựng Đảng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu sẽ làm tư liệu có giá trị tham khảo để các cơ quan báo đảng, các đồng nghiệp tham khảo, chọn lọc, ứng dụng vào thực tế hoạt động.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có): Không có

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Thai Van Dung                            2. Sex: Male
3. Date of birth: 2 Feb 1978                            4. Place of  birth: Hoa Son Ward, Do Luong District, Nghe An Province
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV Dated 26 Nov 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: The Party building work on Mekong Delta print newspapers
8. Major: Jounarlism                                         9. Code: 8320101.01 (UD)
10. Supervisors: Ph.D Tran Ba Dung, Permanent Member, Head of the Professional Affairs at the Vietnam Journalists’ Association
11. Summary of the findings of the thesis:
Thesis title: The Party building work on Mekong Delta print newspapers (surveying Can Tho, Vinh Long, Dong Thap print newspapers during 2019-2020 period).
To shed light on the content of the thesis, we have conducted surveys on Can Tho, Vinh Long, Dong Thap print newspapers. Besides, we have also had in-depth interviews with 9 people including heads of Provincial/city Department of Propaganda, members of provincial/city Party committees, editors-in-chief and reporters of the three above mentioned newspapers. The surveys and interviews focused on three main issues namely: The Communication reality of Party building work on Mekong Delta print newspapers (content, form, success, limitations), Issues arising from the communication of Party building work at present, Solution introduction (general solutions, specific solutions, suggestions) for improving the communication quality of Party building work on Mekong Delta print newspapers.
In addition, we have handed out Anket questionnaires to 300 readers of Can Tho, Vinh Long, Dong Thap newspapers to survey their interest and remarks about the communication quality (content, form) of Party building work on the three publications.
Through surveys and research, we have found that the three newspapers all have weekly columns for articles on Party building work to meet the demand of the public. However, the number of articles of this kind accounts for less than 10 percent of the total articles published. Moreover, journalism genres used to communicate Party building work are not diverse while the content is cursory and unilateral. Other limitations include unattractive form with boring photos.
From analyzing strengths and weaknesses, we have pointed out some issues for Can Tho, Vinh Long, Dong Thap print newspapers on the communication of Party building work and simultaneously suggested some solutions.
12. Practical applicability, if any: The thesis result is one of the reference material sources for Party newspapers in general, Can Tho, Vinh Long, Dong Thap newspapers in particular in order to improve the communication quality of Party building work to meet the increasing demand of the public. The research result is also a source of reference for Party newspapers and colleagues and can be applied to real activities.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây