ThS. Đinh Nhật Lê

Email dinhnhatle@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Du lịch học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1985.
 • Email: dinhnhatle@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Du lịch học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2008: tốt nghiệp cử nhân Du lịch học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2012: tốt nghiệp Thạc sĩ Du lịch học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2012-nay: NCS Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 695).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lữ hành - hướng dẫn, Điểm tuyến du lịch, Tâm lý du lịch.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. Chương 2 (trong Trần Thị Minh Hòa (chủ biên), Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb ĐHQGHN, 2015).

Bài báo

 1. “Áp dụng tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới 2013 trong việc giảng dạy tại Khoa Du lịch học, lấy ví dụ về việc đào tạo Hướng dẫn viên” (viết chung với Vũ Hương Lan), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo du lịch trong Trường Đại học nghiên cứu”,  Nxb ĐHQGHN, ISBN 978-604-62-2832-5, 2015, tr. 26-47.        
 2. “Du lịch cộng đồng tại Lũng Vân” (viết chung với Trần Thị Diệu Vân), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 9/2011.
 3. “Khai thác các giá trị văn nghệ dân gian phục vụ phát triển du lịch ở Tây Bắc. Nghiên cứu trường hợp Mai Châu, Hòa Bình” (viết chung với Lư Thị Thanh Lê), Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng cơ chế chính sách nhằm phát triển du lịch vùng Tây Bắc”, 2015.
 4. “Các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính đồng bộ hình thành tuyến du lịch theo nhu cầu liên kết vùng Bắc - Nam Trung bộ” (viết chung với Trần Thị Minh Hòa), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung bộ”, 2016.
 5. “Một số đề xuất về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ Khoa Du lịch học”, Kỷ yếu Hội nghị Cán bộ trẻ Trường ĐHKHXH&NV, 2011.
 6. “Xây dựng tuyến du lịch mới của thành phố Hà Nội - một số vấn đề đặt ra”, Kỷ yếu hội thảo “Phát triển du lịch trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - những vấn đề đặt ra”, 2012, tr. 69-72.
 7. “Một số vấn đề về khai thác tài nguyên để xây dựng tuyến du lịch mới của thành  phố Hà Nội trong bối cảnh hội nhập”, Kỷ yếu Hội nghị cán bộ khoa học trẻ và học viên sau đại học năm 2016, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 8. “Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 79/2005/QĐ-TTg trong phát triển kinh tế vùng Tây Bắc” (viết chung với Trần Thị Minh Hòa, Nguyễn Quang Vinh), Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: Từ chính sách đến thực tiễn, 2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Những vấn đề an sinh xã hội và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2008-2010.
 2. Định hướng chiến lược phát triển hoạt động du lịch của Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc giai đoạn 2013-2020, Đề tài cấp ĐHQG, 2010-2013.
 3. Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, 2014-2016.
 4. Thực trạng khai thác tài nguyên phục vụ phát triển du lịch của thành phố Hà Nội, Đề tài cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2017-2018.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây