ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

Email vucamthanh@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: vucamthanh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học quản lý.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                           Năm nhận: 2011.
 • Quá trình đào tạo:

2018: tốt nghiệp Đại học, ngành Khoa học quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2011: nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Hiện là Nghiên cứu sinh, Chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: 6.0 IELTS.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp quản lý, văn hóa và đạo đức quản lý, quản lý khoa học và công nghệ.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Tổng quan tình hình nghiên cứu về văn hóa lãnh đạo, quản lý” (trong Phạm Ngọc Thanh (chủ biên), Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý. Lý luận và thực tiễn, Nxb Lao Động, 2011, tr.10-20).
 2. “Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” (trong Phạm Ngọc Thanh (chủ biên), Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý. Lý luận và thực tiễn, Nxb Lao Động, 2011, tr.102-120).
 3. “Một số bất cập trong chính sách quy hoạch vùng thực thi Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg” (trong Nguyễn Văn Khánh (chủ biên), Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: từ chính sách đến thực tiễn, Nxb Thế giới, 2016, tr.373-388).
 4. “Phát triển cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ” (trong Trần Văn Hải (chủ biên), Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam, Nxb Thế Giới, 2016, tr.112-122).
 5. “Kỹ năng lập kế hoạch (Chương 2)” (trong Nguyễn Văn Chiều (chủ biên), Kỹ năng quản lý, , Nxb Đại học Quốc gia, 2016, tr.40-70).

Bài báo

1. “Đổi mới mô hình khu công nghiệp nhìn từ tiếp cận lý thuyết cụm”, Tạp chí  Chính sách và Quản lý khoa học và công nghệ, số 4/2012.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nhận diện những biểu hiện văn hoá quản lý trong các tổ chức khoa học và công nghệ (Nghiên cứu trường hợp: ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) (chủ trì), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, mã số: CS.2010.05, 6/2010-6/2011.
 2. Vận dụng lý thuyết tổ chức học hỏi vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (chủ trì), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, mã số: CS.2013.07, 6/2013-6/2014.
 3. Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KX03.21/06-10, 2008-2010.
 4. Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu kinh nghiệm của cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga) (tham gia), Nhiệm vụ Nghị định thư cấp Nhà nước, 2009-2011.
 5. Vấn đề Phát triển xã hội và Quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước, mã số: TN3/X07,  2012-2014.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây