NCS. Phạm Diệu Linh

Email pdlinh.sociology@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Xã hội học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung      

 • Năm sinh:1993.
 • Email: pdlinh.sociology@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Xã hội học Giới và Gia đình, Khoa Xã hội học.
 • Học vị: Cử nhân.                           
 • Quá trình đào tạo:

2015: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (được ĐHQGHN chuyển tiếp nghiên cứu sinh từ cử nhân).

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Xã hội học sức khoẻ, xã hội học gia đình, xã hội học giới.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Đánh giá của người dân về mức thanh toán chi phí của bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ khám chữa bệnh” (đồng tác giả), Sách An sinh xã hội và công tác xã hội. Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới, mã số KX.04/11-15, Nxb Hồng Đức, 2015, tr.122-132.
 2. “Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế hiện nay” (đồng tác giả), Sách An sinh xã hội và công tác xã hội, cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới, mã số KX.04/11-15, Nxb Hồng Đức, 2015, tr.180-194.

Bài báo

 1. “Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc và Nhật Bản”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Công tác xã hội Việt Nam - Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển", Nxb Lao động, 2015, tr.311-320.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Vai trò của trung tâm bảo trợ trong đảm bảo phúc lợi xã hội cho người già tại Việt Nam: Rà soát việc thực hành và triển vọng đề xuất chính sách, Quỹ Toyota, 2014-2015.
 2. Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới, Đề tài cấp Nhà nước (KX.04.17/11-15), 2015.
 3. Vai trò của vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đề tài cấp Nhà nước (KX.03.09/11-15), 2015.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây