ThS. Nguyễn Văn Ngọc

Email nguyenngock55su@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1989.
 • Email: nguyenngock55su@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.
 • Học vị: Thạc sĩ                                Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

2010-2014: Đại học, ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014-2016: Cao học, ngành lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B1 Khung tham chiếu Châu Âu).
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại, Sử liệu học và các nguồn sử liệu về lịch sử Việt Nam.

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Bùi Văn Dị con người và sự nghiệp (viết chung), Nxb Thế giới, 2015.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (viết chung), Nxb Quân đội nhân dân.

Bài báo

 1. “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ- Những kinh nghiệm từ trận Nà Sản” (viết chung), Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 5, 2016.
 2. “Vài nét về tình hình nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc (1858- 1945)” (viết chung), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số tháng 6, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Danh nhân Bùi Văn Dị - Cuộc đời và sự nghiệp, Đề tài cấp địa phương, 2014-2015.
 2. Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang, Đề tài nhánh của đề tài độc lập cấp nhà nước, 2015-2016.
 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển ngành Lưu trữ học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2016-2018.
 4. Đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ về Trung Quốc ở Việt Nam và đề xuất giải pháp tiếp cận, khai thác, sử dụng, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2017-2019.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải thưởng Đinh Xuân Lâm năm 2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây