Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý nhiệm kỳ 2017-2020: Kế thừa và phát triển

Thứ sáu - 27/03/2020 03:14
Sau mười tám năm thành lập, Chi bộ Khoa Khoa học quản lý đã có những bước phát triển mới về quy mô, chất lượng. Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ theo hướng tăng cường thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thành một khối đoàn kết, thống nhất nhằm thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý nhiệm kỳ 2017-2020: Kế thừa và phát triển
Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý nhiệm kỳ 2017-2020: Kế thừa và phát triển

Nguyễn tắc của chi bộ "Hai trong một"

Là một chi bộ đặc biệt, Chi bộ Khoa Khoa học quản lý bao gồm Khoa Khoa học quản lý, Viện Chính sách và Quản lý với tổng số đảng viên là 22 đảng viên (tính tới tháng 3/2020). Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo hai đơn vị và các đoàn thể luôn thống nhất, chủ động, tích cực và sáng tạo thực hiện các nghị quyết của Chi bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Khoa và Viện, chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế.

Thực hiện sứ mệnh: “Phấn đấu trở thành một trung tâm có uy tín trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và thực tiễn quản lý” và tầm nhìn: “Nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế về khoa học và giáo dục”, Chi bộ giữ vững các nguyên tắc nền tảng sau:

1. Dân chủ, đoàn kết, gương mẫu, phát huy vai trò của mỗi đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ luôn là nhân tố bảo đảm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật sinh hoạt Chi bộ, tự giác nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

3. Việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo của từng cán bộ trong Khoa và Viện là bước đi vững chắc góp phần xây dựng khoa trong mô hình đại  học nghiên cứu.

4. Quan tâm đến đời sống của mọi cán bộ là một trong những động lực phát huy trí tuệ tập thể phát triển đơn vị.

5. Phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong cán bộ và sinh viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi đoàn thể để huy động sức mạnh tập thể xây dựng Khoa và Viện vững mạnh.

Dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2017-2020

Kế thừa và phát huy truyền thống về sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Chi bộ, giữa Chi ủy và Ban lãnh đạo Khoa và Viện, giữ vững các nguyên tắc, đã giúp Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 vượt qua những khó khăn về thiếu hụt nhân lực để đạt được những kết quả ấn tượng.

Chi bộ cùng ban lãnh đạo Khoa và Viện làm việc với các Bộ môn để xây dựng chiến lược điều chỉnh cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với 3 nội dung chính: (1) Rà soát lại thực trạng cán bộ, cơ cấu tổ chức thuộc Khoa và Viện, (2) Đề xuất chiến lược cán bộ, cơ cấu của bộ môn và điều chỉnh nếu cần, (3) Rà soát, đánh giá năng lực, mô tả công việc của từng cán bộ trong Khoa và Viện và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện chủ trương về mở mã ngành đào tạo mới, tái cơ cấu Bộ môn, mở Bộ môn mới…, Bộ môn Chính sách công đã được thành lập và hoàn thiện cơ cấu nhân sự đi vào hoạt động.

Chi bộ lãnh đạo Khoa và Viện không ngừng đổi mới về phương thức tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Khoa Khoa học quản lý bắt đầu tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Chính sách công từ năm 2018. Ngày 04/4/2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 961/QĐ - ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học đảm bảo chất lượng đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT. Khóa đầu tiên trong năm 2019, Khoa đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh 38 sinh viên. Khoa đã nghiệm thu đúng hạn Đề án đào tạo Thạc sĩ Quản lý Sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học KHXH&NV theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, chuẩn bị các điều kiện để tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Quản lý Sở hữu trí tuệ.

Khoa đã xây dựng kế hoạch, chủ động làm việc và liên hệ với rất nhiều các cơ sở đào tạo (Đại học Thái Bình, Trung tâm Phát triển ĐHQG Hà Nội  - Cơ sở Ba Vì, Trung tâm hợp tác phát triển và hợp tác đào tạo - Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Đại học Tây Đô, Đại học FPT…) để giới thiệu các chương trình đào tạo, quảng bá cho hình ảnh của Khoa và Viện …qua đó tăng quy mô tuyển sinh trên tất cả các hệ đào tạo.

Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của Khoa và Viện về Chính sách và Quản lý tiếp tục duy trì và phát huy vai trò trong việc triển khai và nghiệm thu đúng hạn các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, nhiệm vụ nghị định thư, đề tài cấp tỉnh do cán bộ của Khoa và Viện với vai trò chủ nhiệm hoặc cán bộ tham gia đề tài.

Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ về Nghiên cứu Khoa học. Tính đến nay, các giảng viên đã hoàn thành chỉ tiêu hàng năm có công trình công bố trên tạp chí ISSN. Số lượng các công trình công bố trong nước và quốc tế đều vượt chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ có 03 cán bộ có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISI/SCOPUS. Đặc biệt PGS.TS Đào Thanh Trường có sách chuyên khảo được xuất bản và công bố bởi Springer – một trong những nhà xuất bản uy tín hàng đầu thế giới.

Chi bộ thống nhất lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thông qua công tác cán bộ. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Chi đoàn Cán bộ, Công đoàn, Liên Chi đoàn và Liên Chi hội sinh viên được Chi ủy cân nhắc, định hướng rõ ràng và giới thiệu cho các đoàn thể bầu tham gia đảm nhiệm công tác đoàn thể trên tinh thần vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo môi trường cho cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành, vừa đảm bảo dân chủ, công khai. Chính vì thế mà các tổ chức này luôn có sự ổn định và hoạt động hiệu quả.

Trong nhiều năm, Chi bộ là một trong những đơn vị đi đầu về công tác phát triển đảng trong sinh viên của Đảng bộ Nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Với những nỗ lực và thành tích đạt dược, Chi bộ đã được cấp trên công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh trong cả 5 năm liên tiếp và được nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội; trong nhiệm kì 2017 – 2019, Chi bộ đã được tặng giấy khen của Đảng ủy ĐHQGHN.

Không ngừng phát triển

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng hợp tác quốc tế về khoa học và giáo dục, Chi bộ nêu cao khẩu hiệu Đoàn kết - Kỷ cương - Tiên phong - Chất lượng cao - Hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới và tìm kiếm các phương thức phù hợp và hiệu quả.

Chi bộ tiếp tục lãnh đạo toàn diện Khoa và Viện, các tổ chức đoàn thể thực hiện thành công tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; mở rộng hợp tác để phát triển và nâng cao vị thế của Khoa và Viện; đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, tiếp tục hiện đại cơ sở vật chất trang thiết bị; áp dụng phương thức quản trị đại học tiên tiến, tăng cường kỷ cương văn hóa học đường, văn hóa công sở; tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, xây dựng chi bộ vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và phát triển Khoa và Viện./.

Tác giả: Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây