140 cử nhân được chuyển tiếp đào tạo SĐH năm 2008

Thứ sáu - 08/08/2008 00:48

Ngày 04/8/2008, Khoa Sau đại học (ĐHQGHN) đã có công văn đồng ý cho 03 cử nhân được chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV.

Ngày 04/8/2008, Khoa Sau đại học (ĐHQGHN) đã có công văn đồng ý cho 03 cử nhân được chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV.

Đó là:

 • Cử nhân Lâm Minh Châu (9/11/1986): chuyên ngành Dân tộc học.
 • Cử nhân Phan Thị Thu Hằng (2/11/1986): chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
 • Cử nhân Nguyễn Thị Kim Nhung (7/11/1986): chuyên ngành Xã hội học.

Ngoài 03 trường hợp trên, năm nay, Trường ĐHKHXH&NV có 137 cử nhân được chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ thuộc các chuyên ngành đào tạo:

 • Báo chí học (09 người);
 • Du lịch (03 người);
 • Châu Á học (07 người);
 • Hán Nôm (06 người);
 • Dân tộc học (01 người);
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (10 người);
 • Lịch sử Việt Nam (06 người);
 • Lưu trữ (01 người);
 • Ngôn ngữ học (17 người);
 • Quan hệ quốc tế (07 người);
 • Xã hội học (05 người);
 • Tâm lí học (04 người);
 • Khoa học thư viện (06 người);
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (03 người);
 • Tôn giáo học (02);
 • Triết học (09 người);
 • Lí luận văn học (07);
 • Văn học dân gian (03 người);
 • Văn học nước ngoài (10 người);
 • Văn học Việt Nam (09);
 • Quản lí khoa học và công nghệ (12 người).

Dưới đây là danh sách tham khảo:

STTHọ và tênNgày sinhNơi sinh
Chuyên ngành Du lịch học
1Đinh Nhật Lê16/12/1985Hà Nội
2Vũ Thị Tuyết23/04/1986Hải Phòng
3Mai Ngọc Vân18/07/1986Hà Nội
Chuyên ngành Khoa học Thư viện
1Trần Thị Ngọc Diệp15/11/1986Nam Định
2Vũ Thị Ngọc09/09/1985Hưng Yên
3Đoàn Thị Thu14/09/1985Hải Dương
4Phạm Quỳnh Trang21/06/1986Hà Nội
5Trần Thị Hiền10/10/1985Nam Định
6Bùi Thị Thanh Diệu21/06/1985Thanh Hoá
Chuyên ngành Lưu trữ
1Nguyễn Thị Thuỳ Linh01/01/1986Hà Nội
Chuyên ngành Triết học
1Vũ Thị Hải10/02/1986Ninh Bình
2Nguyễn Thị Kim Hồng14/12/1984Phú Thọ
3Đoàn Thị Quý13/07/1984Quảng Bình
4Nguyễn Thị Sáu20/09/1983Bắc Ninh
5Vũ Thị Thảo02/07/1985Hà Tây
6Nguyễn Phương Thuỳ16/12/1986Hải Phòng
7Nguyễn Thị Lê Thư05/08/1986Hải Phòng
8Lê Thị Mận05/06/1986Nam Định
9Nguyễn Văn Lãm20/06/1985Nam Định
Chuyên ngành CNXHKH
1Hoàng Thị Hoa05/09/1985Hải Dương
2Vương Thị Huệ10/02/1986Hưng Yên
3Lê Thị Thu Mai28/09/1985Thái Nguyên
Chuyên ngành Tôn giáo học
1Dương Văn Biên14/02/1986Thái Nguyên
2Triệu Thị Phương Chuyên14/05/1986Bắc Cạn
Chuyên ngành Châu Á học
1Cao Thị Hải Bắc14/06/1986Bắc Ninh
2Đỗ Thị Điền12/08/1986Nam Định
3Trần Thu Giang02/02/1986Nam Định
4Dương Thu Hà11/10/1986Hà Nội
5Tống Thị Hà07/08/1986Hà Tây
6Phạm Thu Phương14/01/1986Hà Nội
7Phan Thị Vân25/08/1986Hà Tây
Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế
1Lê Thu Trang28/02/1986Hà Nội
2Hoàng Thị Ngọc Diệp01/02/1986Quảng Ninh
3Đặng Hương Giang02/05/1986Hà Nội
4Vũ Hoàng Mai07/01/1986Hà Nội
5Bùi Thị Thu Hà22/06/1986Hà Tây
6Nghiêm Tuấn Hùng31/10/1986Bắc Giang
7Lê Hiền Thương22/11/1986Hà Nội
Chuyên ngành Báo chí học
1Đặng Thị Vân Anh01/09/1985Nghệ An
2Lương Thị Quỳnh Chi10/02/1986Hà Nội
3Hoàng Thị Thu Hà27/09/1986Hà Nội
4Nguyễn Hoàng Hạnh07/04/1987Hà Nội
5Ngô Thị Tuyết Mai05/05/1986Hà Nội
6Vũ Thị Ngọc Thu20/05/1986Thái Bình
7Phan Thị Thanh Thủy07/02/1986Quảng Ninh
8Phan Thị Hồng Trang09/02/1986Nam Định
9Lê Mai Hương Trà02/03/1986Hà Nội
Chuyên ngành Tâm lí học
1Trần Hà Thu29/11/1986Hà Nội
2Phạm Thị Thanh Thuỷ15/10/1985Thái Nguyên
3Chu Thị Lệ01/07/1985Hà Nội
4Nguyễn Thị Nga08/12/1986Hải Dương
Chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ
1Hoàng Mai Dung05/04/1985Ninh Bình
2Nguyễn Thị Gấm07/03/1985Hà Nam
3Lê Thu Hương14/09/1986Hà Nam
4Bùi Thị Miền09/01/1986Hải Phòng
5Hoàng Thanh Nga22/09/1986Phú Thọ
6Lê Thị Thủy Ngân16/09/1986Nghệ An
7Phạm Thị Quỳnh16/03/1986Thái Bình
8Phạm Thị Thanh Tâm05/05/1985Thanh Hoá
9Vũ Thị Cẩm Thanh20/09/1986Hải Dương
10Nguyễn Quỳnh Trang02/04/1986Nam Định
11Vũ Hải Trang01/03/1986Hải Dương
12Hoàng Thị Hải Yến26/08/1986Hải Dương
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
1Trần Thùy An25/09/1986Nam Định
2Tiêu Thị Thanh Bình07/04/1986Hải Phòng
3Hoàng Thị Kim Duyên02/01/1986Nam Định
4Trần Thị Dự02/02/1984Hà Nam
5Nguyễn Thị Giang01/01/1984Hưng Yên
6Lưu Thị Hương Hà15/12/1986Hải Dương
7Nguyễn Thúy Hạnh30/12/1986Hà Nội
8Trần Thu Hằng15/08/1985Vĩnh Phúc
9Nguyễn Thị Hiền08/06/1985Nam Định
10Trần Hoàng Hương06/11/1986Nam Định
11Vũ Thị Lý06/02/1986Bắc Ninh
12Nguyễn Thị Mai02/09/1984Hà Tây
13Nguyễn Thị Nguyệt Minh22/04/1986Bắc Giang
14Đào Thị Thúy Ngà09/08/1985Nam Định
15Trịnh Thị Phương Thảo23/07/1986Ninh Bình
16Nguyễn Thị Trang18/08/1986Thanh Hóa
17Bùi Thị Tuyết Trinh06/08/1986Phú Thọ
Chuyên ngành Xã hội học
1Nguyễn Thanh Ngọc16/03/1986Hà Tĩnh
2Nguyễn Thị Thái Hà12/09/1986Bắc Kạn
3Nguyễn Phương Chi04/11/1986Hà Nội
4Vũ Thị Tuyết Mai27/03/1986Ninh Bình
5Vũ Thùy Dương20/12/1985Hà Nội
Chuyên ngành Lí luận văn học
1Lê Thị Hoàng Anh25/12/1986Thanh Hóa
2Nguyễn Hải Châu15/11/1986Hà Nam
3Nguyễn Thị Dung30/11/1986Hà Tây
4Đỗ Thị Hòa 10/12/1986Quảng Ninh
5Trần Thị Như Ngọc20/12/1986Quảng Ninh
6Hoàng Lan Phương16/04/1986Hải Phòng
7Nguyễn Thị Kim Thanh20/12/1986Thái Bình
Chuyên ngành Văn học Việt Nam
1Lê Thị Hoài An20/01/1986Nghệ An
2Phạm Thị Minh Dương14/11/1986Nam Định
3Nguyễn Thị Thùy Dương25/10/1986Thái Bình
4Lư Thị Thanh Lê12/05/1986Nam Định
5Hoàng Thị Thùy Linh14/12/1986Nghệ An
6Lương Hồng Nhung13/09/1985Bắc Giang
7Hoàng Thị Ngọc Thanh10/09/1985Hà Tây
8Vũ Phương Thảo27/01/1986Hải Phòng
9Lương Thu Thủy15/09/1986Hà Nội
Chuyên ngành Văn học dân gian
1Chu Thị Thúy Hằng 07/12/1985Thanh Hóa
2Hà Mai Hương13/06/1985Hà Tây
3Giang Thị Thu Phương14/08/1985Ninh Bình
Chuyên ngành Văn học nước ngoài
1Hà Thị Hương Hoa20/11/1985Hà Tĩnh
2Hoàng Thị Hiền Lê27/04/1987Nghệ An
3Trần Phượng Ly01/03/1987Hà Nội
4Hoàng Thị Minh Ngọc28/07/1986Nam Định
5Bùi Thị Tuyết Nhung21/09/1984Thanh Hóa
6Nguyễn Thị Thanh Phương10/02/1986Thái Bình
7Nguyễn Thị Thùy08/02/1986Thái Bình
8Nguyễn Thị Thanh Thủy20/04/1986Bắc Ninh
9Lê Chung Thủy02/08/1987Hà Tây
10Đoàn Thị Bích Thuỷ05/12/1986Hà Nam
Chuyên ngành Hán Nôm
1Nguyễn Phúc Anh08/12/1986Hà Nội
2Dương Văn Hoàn20/12/1985Hưng Yên
3Lê Tùng Lâm19/03/1985Hà Nội
4Đặng Thúy Thúy13/02/1985Hà Tây
5Hoàng Tịnh Thủy26/11/1985Đà Nẵng
6Hà Cẩm Vân13/02/1986Hà Nội
Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1Trần Thùy Linh26/10/1986Nam Định
2Nguyễn Thị Thanh Hòa22/06/1986Hà Nội
3Ngô Thị Lan Hương07/08/1986Hà Nội
4Nguyễn Thị Thái Hà25/10/1986Ninh Bình
5Hoàng Thị Hà Nguyên12/10/1986Thái Nguyên
6Phan Thị Nhung17/09/1986Thái Bình
7Bùi Thị Thanh01/09/1986Quảng Ninh
8Hoàng Thị Phương Loan28/10/1986Phú Thọ
9Lê Thị Thu Hường22/12/1986Vĩnh Phúc
10Nguyễn Thanh Hóa28/07/1985Hà Nam
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
1Nguyễn Thị Thủy11/03/1986Thanh Hóa
2Phạm Thị Hồng Hà18/08/1986Thái Nguyên
3Bùi Công Nghiệp20/11/1986Hà Tây
4Lê Thị Huyền Trang12/12/1986Thanh Hóa
5Nguyễn Thị Mai19/09/1986Thanh Hóa
6Hồ Thành Tâm16/01/1986Kontum
Chuyên ngành Dân tộc học
1Lương Thị Minh Ngọc14/04/1985Hà Tây

Tác giả bài viết: thanhha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây