Hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

Thứ ba - 26/10/2021 21:41
Ngày 25/10/2021, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3273/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.
Trong đó có nội dung về chế độ ưu đãi của nhóm nghiên cứu mạnh như sau:
1. Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN được ưu tiên quy đổi giờ làm việc của hoạt động KH&CN thay thế cho hoạt động đào tạo.
2. Được ưu tiên đầu tư trang thiết bị, điều kiện nghiên cứu thông qua các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu của ĐHQGHN hoặc của đơn vị để thực hiện 01 dòng sản phẩm KH&CN ưu tiên.
3. Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung của ĐHQGHN.
4. Được đầu tư kinh phí nghiên cứu theo phương thức do ĐHQGHN đặt hàng, giao nhiệm vụ.
5. Các nhóm nghiên cứu được cấp kinh phí để tổ chức hoạt động hàng năm theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
6. Được đề xuất khen thưởng tại đơn vị và ĐHQGHN.
7. Được ưu tiên hỗ trợ kinh phí để tham dự Hội thảo quốc tế nếu có công trình tham gia hội thảo có xuất bản trong các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus hoặc là khách mời chủ trì hội thảo, khách mời trong phiên toàn thể dạng diễn giả chính. Kinh phí sử dụng từ các nguồn ở ĐHQGHN và đơn vị.

Theo đó, các Phòng/ Ban tổ chức thực hiện như sau:
1. Văn phòng và các ban chức năng.
- Ban Khoa học Công nghệ là đầu mối tổ chức xét, công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN, bố trí nguồn ngân sách từ kinh phí sự nghiệp KH&CN để ưu tiên giao nhiệm vụ cho nhóm nghiên cứu theo các Khoản 2, 3, 4, 6, 7 của Điều 6.
- Ban Tổ chức Cán bộ là đầu mối thực thi khoản 1 của Điều 6.
- Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đầu mối để xét khen thưởng theo khoản 6 của Điều 6.
- Ban Kế hoạch Tài chính là đầu mối bố trí nguồn lực tài chính đầu tư phát triển cho các nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN thông qua các dự án đầu tư phát triển và nguồn lực sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo theo khoản 2 của Điều 6.
- Ban Hợp tác và Phát triển là đầu mối tổ chức hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN theo khoản 7 của Điều 6.
- Ban Thanh tra và Pháp chế là đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức và hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.

2. Nhóm nghiên cứu mạnh
- Nhóm nghiên cứu mạnh đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm theo tiêu chí tại Điều 5 báo cáo đơn vị trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để được tổ chức thực hiện các ưu đãi theo Điều 6.
- Sau giai đoạn 03 năm kể từ khi được ĐHQGHN công nhận, nhóm nghiên cứu mạnh báo cáo đơn vị đánh giá và đề xuất để ĐHQGHN tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong thời gian tiếp theo.
- Với các nhóm không được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN thì sẽ không được áp dụng các chế độ ưu đãi nêu tại Điều 6 của hướng dẫn này.

3. Các đơn vị
- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sử dụng nguồn lực của đơn vị để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu theo các khoản 1, 3, 5, 6, 7 của Điều 6.
- Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, đơn vị gửi Thuyết minh công nhận nhóm nghiên cứu mạnh về ĐHQGHN (mẫu Thuyết minh kèm theo) qua Ban Khoa học Công nghệ để tổ chức đánh giá công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN trong dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18 tháng 05.6
- Các đơn vị tổng hợp tình hình hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, báo cáo ĐHQGHN trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

4. Hiệu lực thi hành
- Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế cho hướng dẫn số 1409/HD-KHCN ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Giám đốc ĐHQGHN về xây dựng và phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.
- Chánh Văn phòng ĐHQGHN, Trưởng các Ban chức năng và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Hướng dẫn này. Ban Khoa học Công nghệ là đầu mối giám sát việc thực hiện, định kỳ báo cáo Giám đốc ĐHQGHN.
- Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị có liên quan báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./

>>> Chi tiết Quyết định số 3273/QĐ-ĐHQGHN

Tác giả: Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây