Kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013

Thứ tư - 26/09/2012 05:19
Kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).
Kế hoạch công tác năm học 2012 – 2013 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

I. THÁNG 9 - 2012

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên (06 – 09/09); Khai giảng năm học mới (15/09).
 2. Họp Đảng uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của chi bộ.
 3. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2012 - 2013.
 4. Triển khai công tác thi tuyển viên chức năm 2012 – 2013; Ban hành kế hoạch về công tác bồi dưỡng cán bộ; Triển khai xây dựng đề án mô tả công việc của cán bộ viên chức toàn Trường.
 5. Tiếp tục tổ chức lớp học nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ chiến lược.
 6. Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới.
 7. Triển khai thành lập Quỹ hỗ trợ cán bộ viên chức; Tổng kết cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì Trường Sa thân yêu.
 8. Tổ chức Đại hội Hội Thể thao Trường.
 9. Hướng dẫn thành lập chi đoàn, chi hội khoá QH-2012-X; tổ chức đại hội các chi đoàn, chi hội các khoá QH-2009-X, QH-2010-X, QH-2011-X và ra mắt BCH lâm thời chi đoàn, chi hội khoá QH-2012-X nhiệm kì 2012 – 2013; Tổ chức chương trình Gala “Chào tân sinh viên” và tổng kết tình nguyện hè 2011; Tư vấn, giới thiệu các kĩ năng học ở bậc đại học cho sinh viên khoá QH-2012-X.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Đón sinh viên khoá QH-2012-X nhập Trường (05/09); Thi tuyển hệ CLC, Tâm lí học Lâm sàng và Ngôn ngữ học khoá QH-2012-X (14 – 15/09).
 2. Giao đề tài khoá luận tốt nghiệp học kì I (10 – 14/09); Xét học vụ, xét chuyển đổi sinh viên hệ CLC, NVCL (10 – 14/09); Xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2012 (17 – 21/09).
 3. Kiểm tra, rà soát các hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, thẩm định bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo; Hoàn thiện hệ thống mã môn học; Hoàn thiện các CTĐT điều chỉnh theo chuẩn đầu ra.
 4. Hoàn thành báo cáo nhận nhiệm vụ đào tạo (Quan hệ Công chúng, Đông Nam Á học...).
 5. Trao bằng tốt nghiệp cử nhân hệ VLVH khoá 2007 đợt 3 năm 2012.
 6. Xét khen thưởng sinh viên năm học 2011 – 2012.
 7. Đánh giá ngoài cấp Trường chu kì II; Tổ chức phản biện đánh giá chương trình ngành Lịch sử; Xử lí phiếu đánh giá bài giảng học kì 2 năm học 2011 – 2012; Tiếp tục đánh giá chương trình ngành Ngôn ngữ học theo tiêu chuẩn AUN; Truyền thông và quảng bá các dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Đào tạo (CASA); Tổ chức tư vấn và Toạ đàm về “Hoà nhập môi trường học tập bậc đại học” cho sinh viên năm thứ nhất; Tổ chức Toạ đàm của giảng viên về việc sử dụng website môn học; Triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế.
 8. Thanh tra tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012; giám sát thu nhận đăng kí bổ sung và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012; Kiểm tra việc giảng dạy và học tập, làm việc, học chính trị đầu năm học của cán bộ, sinh viên các hệ đào tạo trong toàn Trường; Giám sát thi tuyển chất lượng cao, nhiệm vụ chiến lược; Giao ban Thanh tra - Đào tạo - Công tác sinh viên.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2012 - 2013.
 2. Tổ chức Hội thảo khoa học Du lịch ẩm thực và các vấn đề quản lí, kinh doanh.
 3. Kiện toàn tổ chức và kiểm tra hoạt động của các trung tâm nghiên cứu.
 4. Nghiệm thu Báo cáo thường niên về các vấn đề xã hội.
 5. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác đào tạo sau đại học.
 6. Tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi, xét điểm chuẩn và phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012.
 7. Công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên khoá QH-2011-X.
 8. Tiếp nhận sinh viên các chương trình liên kết “3+1” chuyên ngành Việt ngữ học của các trường đại học Trung Quốc; Tuyển sinh các lớp liên kết “ 2+2” với Trường Đại học Quảng Tây; Thông báo kết quả tuyển sinh các lớp liên kết “2+2” với Trường Đại học Quảng Tây; Bàn giao sinh viên “2+2” khoá QH-2010-X ngành Quản trị Du lịch và Hán ngữ sang học tại Đại học Quảng Tây.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Quyết toán các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.
 2. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu Dự án cải tạo, nâng cấp nhà B; Kiểm định và lập báo cáo kinh tế kĩ thuật Dự án cải tạo nhà I; Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Phòng Thực nghiệm Tâm lí học.
 3. Thành lập Ban Điều hành và triển khai xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 4. Triển khai kế hoạch bảo vệ Trường ngày 2/9.
 5. Tiếp tục phát triển thư viện tài nguyên số.
 6. Lập dự toán quý 4 năm 2012; Thu học phí, lệ phí, bảo hiểm các loại; Thanh toán chi tiền thưởng thi đua năm học 2011 - 2012 theo kết quả bình xét và được ĐHQGHN phê duyệt.

II. THÁNG 10 - 2012

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Họp Đảng uỷ; Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XI; Kiểm tra công tác Đảng các chi bộ: Khoa Văn học, Khoa Triết học, Khoa Du lịch học, Khoa Xã hội học.
 2. Kiện toàn nhân sự Ban Chủ nhiệm Khoa Văn học, Khoa Thông tin - Thư viện.
 3. Triển khai công tác quy hoạch giảng viên (về học vị, chức danh, bài giảng) đến năm 2020.
 4. Triển khai điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ.
 5. Ban hành văn bản về việc cử cán bộ viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài.
 6. Tổ chức đoàn cán bộ chủ chốt đi trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học ở nước ngoài.
 7. Kiểm tra tiến độ học SĐH của giảng viên.
 8. Tổ chức hoạt động kỉ niệm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
 9. Tiếp tục tổ chức đại hội các chi đoàn; Tổ chức Toạ đàm về phương pháp học tập ở bậc đại học theo mô hình đào tạo tín chỉ cho sinh viên khoá QH-2012-X; Tập huấn kĩ năng tin học và đăng kí môn học cho sinh viên khoá QH-2012-X; Đăng cai tổ chức Tuyên dương sinh viên 5 tốt cụm ĐHQGHN.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Kết thúc việc rút đăng kí môn học học kì I (01 – 05/10); Hoàn thành danh sách công bố hình thức thi hết môn học kì I (08 - 12/10); Hoàn thành dự kiến môn học học kì II (15 – 19/10); Kiểm tra giữa kì (29/10 – 09/11).
 2. Cập nhật các CTĐT khoá QH-2012-X vào phần mềm quản lí đào tạo sau khi ĐHQGHN ban hành; Nghiệm thu bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo; Triển khai kí hợp đồng biên soạn ĐCMH, bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo theo CTĐT mới.
 3. Làm việc với một số đơn vị về công tác tuyển sinh đại học.
 4. Tuyển sinh hệ VLVH đợt 2 năm 2012 (10 - 11/2012).
 5. Khám sức khoẻ cho sinh viên khoá QH-2012-X.
 6. Xét cấp học bổng học kì I cho sinh viên các khoá QH-2009-X, QH-2010-X, QH-2011-X.
 7. Kiểm tra hồ sơ sinh viên và lưu học sinh khoá QH-2012-X, khoá QH-2009-X; Hoàn thành rà soát hồ sơ đầu vào của sinh viên khoá QH-2009-X (22 – 26/10).
 8. Tổng kết đánh giá Trường chu kì II, xây dựng kế hoạch cải tiến sau đánh giá; Sửa chữa báo cáo tự đánh giá chương trình ngành Lịch sử, chuẩn bị đánh giá ngoài ngành Lịch sử; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức các tập huấn và toạ đàm: Kĩ năng khai thác thông tin phục vụ học tập cho sinh viên các khoá và Phương pháp học tập bậc đại học cho sinh viên các khoá; Tổng kết đánh giá giảng viên học kì II năm học 2011 – 2012.
 9. Thanh tra chấm phúc tra tuyển sinh sau đại học lần 2; Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo hệ VLVH một cơ sở đào tạo ngoài Trường.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Tổ chức các hội thảo khoa học: Nghiên cứu, đào tạo và phát triển ngành khoa học quản lí ở Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội XI; Tổ chức toạ đàm khoa học quốc tế Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động.
 2. Tuyển sinh và tổ chức giảng dạy các môn học chung khoá QH-2012-X sau đại học.
 3. Làm thủ tục và tổ chức bảo vệ luận văn khoá QH-2009-X sau đại học.
 4. Tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học.
 5. Làm việc với ĐHQGHN về mở các mã ngành đào tạo một số chương trình liên kết quốc tế.
 6. Khai giảng và triển khai đào tạo các lớp liên kết “2+2” với Trường Đại học Quảng Tây.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Tiếp tục thanh quyết toán các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.
 2. Tiếp tục triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp nhà B, nhà I.
 3. Khảo sát, đánh giá hiện trạng, rà soát hệ thống văn bản hiện có để phục vụ cho công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 4. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phần mềm của ĐHQGHN phát triển phần mềm quản lí đào tạo sau đại học.
 5. Lập kế hoạch thu và phân bổ học phí các hệ; Báo cáo tổng quyết toán quý 3 năm 2012; Thông báo các nguồn kinh phí, đôn đốc thanh toán.

III. THÁNG 11 - 2012

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Họp Đảng uỷ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn quốc tế; Hướng dẫn công tác đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2012; Kiểm tra công tác Đảng các chi bộ: Khoa Lịch sử, Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Đông phương học, Khoa Tâm lí học.
 2. Tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; kỉ niệm 15 năm thành lập Khoa Tâm lí học.
 3. Triển khai công tác xét nâng bậc lương theo niên hạn và trước hạn; Triển khai đánh giá kết quả lao động hưởng thu nhập tăng thêm năm 2012.
 4. Triển khai công tác bổ nhiệm chức danh GS, PGS.
 5. Tổ chức Hội diễn văn nghệ, chủ đề “Hát về biên giới hải đảo”; Tổ chức quyên góp ủng hộ giáo dục miền núi.
 6. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội và Đại hội Đoàn toàn quốc; Tổ chức Liên hoan tiếng hát sinh viên; Tập huấn Phương pháp triển khai NCKH; Tổ chức Ngày Hiến máu nhân đạo.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Công bố lịch thi hết môn học kì I (19 – 23/11); Đăng kí môn học học kì II (26 – 30/11); Tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 (19 – 30/11).
 2. Tổ chức nghiệm thu bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo; Tổ chức thẩm định và xuất bản giáo trình, sách tham khảo.
 3. Tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo không chính quy 2010 – 2012.
 4. Xét chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Trường và cấp ĐHQGHN năm 2012.
 5. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên.
 6. Tổ chức đánh giá ngoài chương trình ngành Lịch sử; Tiếp tục đánh giá chương trình ngành Ngôn ngữ học theo tiêu chuẩn AUN; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức các tập huấn và toạ đàm: Kĩ năng đọc và viết ở bậc đại học cho sinh viên các khoá và Viết khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối; Tổ chức toạ đàm của giảng viên trẻ về Phương pháp giảng dạy đại học.
 7. Thanh tra thi tuyển sinh hệ VLVH tại Trường năm 2012; Giao ban Thanh tra - Đào tạo - CTSV.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế: Giao lưu văn hoá các dân tộc và phát triển Du lịch bền vững lưu vực Sông Hồng; Bất bình đẳng trong phát triển; Giáo dục song ngữ vùng dân tộc thiểu số: kinh nghiệm của Việt Nam; Tổ chức hội thảo Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lí học trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 2. Khai giảng khoá QH-2012-X sau đại học.
 3. Tổ chức bảo vệ luận văn khoá QH-2009-X sau đại học.
 4. Triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện các chương trình đào tạo SĐH được điều chỉnh theo chuẩn đầu ra đã được ĐHQGHN phê duyệt.
 5. Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo Sau đại học.
 6. Tổ chức lớp luyện thi năng lực tiếng Trung cho sinh viên “2+2”.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Tiếp tục triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp nhà B, nhà I.
 2. Đào tạo, hướng dẫn cán bộ phục vụ cho công tác triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 3. Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn trong khuôn viên Trường.
 4. Rà soát hệ thống máy chủ và đường truyền mạng nội bộ/internet.
 5. Thu học phí các hệ; Thu hồi nợ tạm ứng để đưa vào quyết toán quý 4; Tổ chức Hội nghị về công tác tài chính; Thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2012 - 2013.

IV. THÁNG 12 - 2012

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Họp Đảng uỷ; Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2012; Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.
 2. Hoàn thành công tác đánh giá kết quả lao động hưởng thu nhập tăng thêm năm 2012.
 3. Hoàn thiện và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.
 4. Tổ chức Toạ đàm Công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược.
 5. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ngày hội Quốc phòng toàn dân và thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
 6. Tập huấn cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên; Thăm hỏi sinh viên nội trú nhân dịp Tết dương lịch 2013.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Thi hết môn học và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho những sinh viên đăng kí tốt nghiệp sớm (24/12 - 18/01); Xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2012 (30/12).
 2. Tổ chức nghiệm thu, thống kê số lượng, cập nhật, lưu trữ dữ liệu các bài giảng, giáo trình, tài liệu dịch tham khảo; Xây dựng, phát triển các CTĐT ngành chính – ngành phụ, bằng kép, bằng 2.
 3. Tập huấn sử dụng phần mềm quản lí đào tạo đối với hệ VLVH; Bổ túc kiến thức đại học cho các ngành (12/2012 - 3/2013); Trao bằng tốt nghiệp cử nhân hệ VLVH khoá 2007 đợt 4 năm 2012.
 4. Xét trợ cấp thường xuyên cho sinh viên; Tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp.
 5. Tổ chức phản biện báo cáo tự đánh giá chương trình ngành Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Triển khai đánh giá bài giảng học kì I; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức tập huấn và toạ đàm về Chuẩn bị thi và kĩ năng làm bài thi.
 6. Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo với 1 đơn vị ngoài Trường.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Họp Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường.
 2. Họp Hội đồng Tư vấn Chính sách.
 3. Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân; Tổ chức toạ đàm khoa học quốc tế Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay.
 4. Công bố Báo cáo thường niên về các vấn đề xã hội năm 2011.
 5. Trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2012.
 6. Tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học năm 2012; Xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013.
 7. Tổ chức thi học kì I các lớp thuộc chương trình liên kết quốc tế.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Lập kế hoạch tổng kiểm kê tài sản cố định năm 2012.
 2. Lập và triển khai kế hoạch đón và bảo vệ Tết Dương lịch.
 3. Tiếp tục triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp nhà B, nhà I.
 4. Hoàn thành nâng cấp website của Trường phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.
 5. Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách; Điều chỉnh kế hoạch dự toán ngân sách; Khoá sổ kế toán; Thu hồi nợ tạm ứng; Điều chuyển kinh phí quản lí học phí cho các đơn vị trong ĐHQGHN theo quy định.

V. THÁNG 01 - 2013

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày truyền thống của học sinh sinh viên 9/1.
 2. Giao ban công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Thống kê ĐCMH, bài giảng, giáo trình, tài liệu dịch tham khảo; Kiểm tra, rà soát các hợp đồng biên soạn bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch đã tổ chức nghiệm thu nhưng chưa điều chỉnh, hoàn thiện để làm thủ tục thanh lí.
 2. Tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo mới.
 3. Tổ chức tổng kết giai đoạn 1 các đề án thành phần nhiệm vụ chiến lược.
 4. Họp Ban Liên lạc cựu sinh viên các khoá.
 5. Tổ chức đánh giá ngoài ngành Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Xử lí phiếu đánh giá bài giảng học kì I; Tư vấn đào tạo định kì; Tổng kết và đánh giá hoạt động KĐCL học kì I.
 6. Thanh tra thi học kì I; Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo với 1 đơn vị ngoài Trường.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Tổ chức Hội thảo kỉ niệm 40 năm kí Hiệp định Paris.
 2. Thống kê công trình khoa học 6 tháng cuối năm 2012.
 3. Triển khai Báo cáo thường niên về các vấn đề xã hội năm 2012.
 4. Xét tốt nghiệp cho học viên sau đại học bảo vệ luận văn năm 2012.
 5. Triển khai xây dựng các đề án đào tạo SĐH các chuyên ngành mới của năm 2012; Triển khai kí hợp đồng xây dựng các chương trình đào tạo mới, giáo trình, bài giảng.
 6. Trao chứng chỉ cho sinh viên Học viện Bách Sắc, Học viện Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông; Tổ chức thi học kì cho các lớp liên kết “2+2” với Đại học Quảng Tây.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Tổ chức nhập dữ liệu vào Cổng Thông tin Điện tử của ĐHQGHN.
 2. Xin chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà M.
 3. Tổng kiểm kê tài sản cố định toàn Trường.
 4. Lập kế hoạch đón Tết Quý Tị.
 5. Biên soạn các văn bản hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 6. Tiếp tục phát triển thư viện tài nguyên số.
 7. Thanh toán chi trả thu nhập tăng thêm năm 2012; Báo cáo quyết toán quý 4 năm 2012; Thu, chi học phí các loại hình đào tạo; Lập kế hoạch dự toán quý I năm 2013; Mở sổ sách đầu năm theo hệ thống tài khoản kế toán.

VI. THÁNG 02 - 2013

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 và đón Tết Quý Tị.
 2. Chuẩn bị đánh giá giữa nhiệm kì Đảng bộ và tổ chức đại hội các chi bộ.
 3. Triển khai công tác khen thưởng đợt I năm 2013.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 2 (18/02 – 29/03); Công bố điểm môn học học kì I (25/02 – 01/03/2013); Thi bổ sung của kì thi hết môn học kì I (25/02 – 01/03); Kết thúc việc rút đăng kí môn học học kì II (25/02 – 01/03/2013).
 2. Nghiệm thu bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo; Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án cho các môn thuộc khối M2, M3.
 3. Tiếp tục xử lí phiếu đánh giá bài giảng học kì I; Xây dựng báo cáo và triển khai kế hoạch đánh giá chính thức chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học theo tiêu chuẩn AUN; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức các tập huấn và toạ đàm: Kĩ năng khai thác thông tin phục vụ học tập cho sinh viên các khoá và Phương pháp học tập bậc đại học.
 4. Kiểm tra việc học tập của các lớp các hệ đào tạo trong và ngoài Trường sau Tết Nguyên đán; Giám sát thi bổ sung học kì I; Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo 1 đơn vị ngoài Trường.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Tổ chức Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam – Iran.
 2. Xét chuyển tiếp sinh sau đại học; Triển khai công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013 của ĐHQGHN.
 3. Triển khai kế hoạch giảng dạy học kì II cho các lớp liên kết quốc tế; Làm thủ tục nhập học cho sinh viên Trường Đại học Quảng Tây; Làm thủ tục nhập học cho sinh viên lớp Báo chí liên kết “2+2” sang học tại Đại học Quảng Tây.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Lập kế hoạch trang bị thiết bị cho các đơn vị; Rà soát, kiểm tra và sửa chữa thiết bị phục vụ giảng dạy tại các giảng đường và các đơn vị; Triển khai lập Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà M.
 2. Tiếp tục biên soạn các văn bản hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 3. Kiểm tra quyết toán tài chính của các trung tâm hạch toán độc lập thuộc Trường; Chuẩn bị cho báo cáo tổng quyết toán năm 2012 theo quy định của ĐHQGHN và Bộ Tài chính; Chi trả tiền vượt giờ học kì I; Thu học phí kì II và quyết toán thu học phí kì I các hệ đào tạo.

VII. THÁNG 3 - 2013

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Họp Đảng uỷ về Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển các ngành/chuyên ngành mới; Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2013; Kiểm tra công tác Đảng các chi bộ: Khoa BC-TT, Khoa VNH và TV, Khoa TT-TV, Bộ môn Nhân học, Hiệu bộ I, II, III; Tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kì 2013 – 2015.
 2. Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ VI.
 3. Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lí.
 4. Tổ chức Toạ đàm Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; Tổ chức 2 lớp học sơ cấp cứu cho đoàn viên công đoàn.
 5. Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên; Tổ chức khoá học kĩ năng: Kĩ năng thuyết trình và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học; Tổ chức cuộc thi “Hương tháng Ba”; Tổ chức Giải Bóng đá Nam sinh viên.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Giao đề tài khoá luận tốt nghiệp học kì II (04 – 08/03); Xét học vụ (04 – 08/03); Các đơn vị hoàn thành danh sách công bố hình thức thi hết môn học kì II (04 – 08/03); Các đơn vị hoàn thành dự kiến môn học học kì I năm học 2013 - 2014 (11 – 15/03); Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 (25 – 29/03); Kiểm tra giữa kì (25/03 – 05/04).
 2. Xây dựng kế hoạch biên soạn, dịch, mua và xuất bản bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo năm học 2012 – 2013; Triển khai dự án xây dựng bộ công cụ đảm bảo chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đại học.
 3. Tuyển sinh hệ VLVH đợt 1 – 2 năm 2013 (3 – 4/2013); Trao bằng tốt nghiệp cử nhân hệ VLVH khoá 2008 đợt 1 năm 2013.
 4. Xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội học kì II cho sinh viên hệ chính quy.
 5. Tổng kết đánh giá bài giảng học kì I; Xây dựng kế hoạch tự đánh giá ngành Văn học; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức các tập huấn và toạ đàm: Kĩ năng đọc và viết ở bậc đại học cho sinh viên các khoá và Viết khoá luận tốt nghiệp; Tổ chức toạ đàm của giảng viên về kinh nghiệm sư phạm.
 6. Giao ban Thanh tra - Đào tạo - CTSV; Tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Họp Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường về xây dựng và phát triển các ngành/chuyên ngành đào tạo mới.
 2. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa.
 3. Tổ chức các hội thảo quốc tế: Đạo đức và công nghệ; Hình ảnh mới của Ấn Độ tại Đông Nam Á trong thế kỉ XXI.
 4. Tổ chức thu hồ sơ, ra đề thi và các công việc chuẩn bị khác cho thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2013.
 5. Tổ chức thi hết môn các môn học chung khoá QH-2011-X.
 6. Bàn giao sinh viên lớp Báo chí liên kết “2+2” sang học tại Trường Đại học Quảng Tây; Triển khai các chương trình liên kết đào tạo Việt Ngữ học với các trường đại học ở Quảng Tây.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Triển khai trang thiết bị cho các đơn vị trong toàn Trường; Tiếp tục triển khai Dự án cải tạo nâng cấp nhà M.
 2. Chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 3. Tiếp tục triển khai phần mềm quản lí đào tạo sau đại học.
 4. Báo cáo tổng quyết toán năm 2012; Lập dự toán ngân sách quý 2 năm 2013.

VIII. THÁNG 4 - 2013

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2013; Kiểm tra công tác Đảng các chi bộ: Khoa Ngôn ngữ học, Khoa Quốc tế học, Khoa Khoa học Quản lí.
 2. Tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo quản lí đi trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học ở nước ngoài.
 3. Điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban.
 4. Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho cán bộ viên chức toàn Trường; Tham gia hoạt động Công đoàn Cụm 5 trường đại học với chủ đề Đổi mới công tác quản trị đại học; Tổ chức hoạt động “Về nguồn” (thăm lại chiến trường xưa) nhân dịp kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5.
 5. Tổ chức Ngày Hiến máu nhân đạo; Tổ chức Cuộc thi cấp Trường về “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Hoàn thành đăng kí môn học học kì hè 2013 (08 – 12/04); Công bố lịch thi hết môn học kì II (15 – 19/04).
 2. Triển khai kí hợp đồng biên soạn bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo năm học 2012 - 2013; Nghiệm thu bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo.
 3. Kí hợp đồng biên soạn ngân hàng câu hỏi và đáp án với các đơn vị các môn thuộc khối kiến thức M2, M3.
 4. Phối hợp với Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên.
 5. Phản biện báo cáo tự đánh giá ngành Quốc tế học; Tổ chức dịch sang tiếng Anh báo cáo tự đánh giá chương trình ngành Ngôn ngữ học; Triển khai đánh giá bài giảng học kì II; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức tập huấn và toạ đàm về Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên các khoá và toạ đàm cho giảng viên trẻ về Phương pháp Nghiên cứu khoa học.
 6. Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo với một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận; Kiểm tra các địa điểm thi tuyển sinh đại học năm 2013; Thanh tra tuyển sinh SĐH đợt 1 và hệ VLVH đợt 2.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường.
 2. Kí hợp đồng đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013.
 3. Tuyển chọn và đầu tư công trình khoa học sinh viên dự thi cấp ĐHQG và cấp Bộ.
 4. Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo, định hướng, hội nhập: Những đóng góp của Tâm lí học trong xây dựng chính sách và thực hiện xã hội hoá nghề nghiệp; Tổ chức hội thảo khoa học Tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học nhóm ngành xã hội và nhân văn.
 5. Tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi, xét điểm chuẩn và phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013.
 6. Tổ chức Hội nghị đánh giá việc áp dụng phương pháp giảng dạy và kiểm tra - đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ sau đại học.
 7. Sơ kết công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1, thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Tổ chức thanh lí tài sản.
 2. Lập và triển khai kế hoạch bảo vệ Trường ngày 30/4 và 01/5.
 3. Quyết định công bố áp dụng các văn bản hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 4. Báo cáo quyết toán ngân sách quý I năm 2013; Chuẩn bị thẩm định quyết toán ngân sách năm 2012; Chuẩn bị lập kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2014; Phân bổ kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp (đợt 1).

IX. THÁNG 5 - 2013

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Họp Đảng uỷ.
 2. Hướng dẫn tổng kết năm học và xét thi đua - khen thưởng năm học 2012 - 2013.
 3. Triển khai công tác xét chức danh năm 2013.
 4. Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giao ban công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Xây dựng và triển khai kế hoạch tình nguyện hè 2013.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Đăng kí môn học học kì I năm học 2013 - 2014 (06 – 10/05); Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp học kì II (27 – 31/05).
 2. Thống kê số lượng, tổ chức nghiệm thu, xuất bản và báo cáo ĐHQGHN về kế hoạch biên soạn và xuất bản, mua giáo trình, tài liệu tham khảo của Trường; Nghiệm thu bài giảng, giáo trình và tài liệu dịch tham khảo.
 3. Tổ chức các lớp bổ túc kiến thức đại học (5 - 8/2013).
 4. Thành lập mạng lưới cựu sinh viên khoá QH-2009-X.
 5. Phản biện báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Đông phương học; Tổ chức dịch phụ lục báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ học; Tư vấn đào tạo định kì; Tổ chức tập huấn và toạ đàm về Chuẩn bị thi và kĩ năng làm bài thi.
 6. Kiểm tra cơ sở vật chất cho thi tuyển sinh năm 2013; Kiểm tra điều kiện chứng chỉ môn học Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng khoá QH-2009-X; Thanh tra thi học kì II.
C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế
 1. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2014.
 2. Xây dựng thuyết minh đề tài thuộc các chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước và các đề tài thuộc Quỹ Khoa học – Công nghệ Quốc gia.
 3. Tổ chức hội thảo Hiện đại hoá hệ thống thông tin - thư viện chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
 4. Lập kế hoạch đào tạo SĐH năm 2014.
 5. Xây dựng kế hoạch công tác biên soạn và xuất bản giáo trình, bài giảng và các chương trình đào tạo mới bậc SĐH năm học 2012 – 2013.
 6. Trao chứng chỉ cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây; Chuẩn bị cho các lớp liên kết “2+2” thi học kì II.
D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và tài chính
 1. Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2013.
 2. Kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch và y tế học đường.
 3. Phổ biến các văn bản, tài liệu và công bố áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
 4. Lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp trạm biến áp.
 5. Thu học phí các hệ đào tạo; Thu hồi nợ tạm ứng, thanh quyết toán các hoạt động; Xây dựng kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2014 sau khi có hướng dẫn của ĐHQGHN.

X. THÁNG 6 - 2013

A. Công tác Đảng, tổ chức, tuyên huấn, đoàn thể
 1. Tổng kết năm học, xét thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013.
 2. Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị (tổng kết năm học 2012 - 2013 và kế hoạch công tác năm học 2013 - 2014).
 3. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ trẻ.
 4. Tổ chức các hoạt động chia tay sinh viên khoá QH-2009-X; Tiếp tục triển khai kế hoạch tình nguyện hè 2013.
B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, kiểm định chất lượng và thanh tra
 1. Thi hết môn học kì II (03 – 28/06); Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 (19/06).
 2. Kiểm tra công tác biên so

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây