TTLV: Tổ chức hoạt động văn phòng tại Tổng cục Thể dục Thể thao

Thứ tư - 15/12/2021 04:06
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Chung                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/04/1988
4. Nơi sinh: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức hoạt động văn phòng tại Tổng cục Thể dục Thể thao
     Tên tiếng Anh : ‘’ Organize office activities at the General Department of Sports and Physical Training’’.
8. Chuyên ngành: Quản trị Văn phòng;                                             Mã số: 60340406
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Liên Hương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động Văn Phòng.
Chương 1 của đề tài, tác giả đã hệ thống và làm rõ: lý luận chung về tổ chức và hoạt động của văn phòng nói chung, văn phòng của cơ quan Tổng cục Thể dục Thể thao nói riêng và khái quát chung một số nội dung về ‘’Tổ chức hoạt động văn phòng tại Tổng cục Thể dục Thể thao’’, khái niệm Văn phòng, khái niệm, vị trí, ý nghĩa, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của tổ chức hoạt động Văn phòng.
Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng tại Tổng cục Thể dục Thể thao.
Tại chương này, tác giả đã đã khái quát chung về Tổng cục Thể dục Thể thao đồng thời tập trung phân tích thực trạng tổ chức bộ máy, nhân sự và việc thực hiện các hoạt động của Tổng cục Thể dục Thể thao. Từ đó nêu bật ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế nêu trên trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đặt ra những vấn đề cần đổi mới, hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao.
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng tại Tổng cục Thể dục Thể thao.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng những kết quả, hạn chế của tổ chức bộ máy, nhân sự và các hoạt động của Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao tác giả đã đề ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao. Các phương hướng, giải pháp này mang tính kế thừa những ưu điểm, khắc phục những tồn tại của các vấn đề nêu trên sao cho phù hợp với tình hình của Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN THI CHUNG                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: April 5th 1988                                             4. Place of  birth: Ninh Binh
5. Admission decision number: 3379/2017/QD-XHNV dated December 19th, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Organize office activities at the General Department of Sports and Physical Training
8. Major: Office Management                                       9. Code: 60340406
10. Supervisors: Mrs. Nguyen Lien Huong
11. Summary of the findings of the thesis:
Chapter 1. Theoretical basis for the organization and operation of the administrative office at the General Department of Sports and Physical Training:
In Chapter 1, the author has systematized and clarified general theories of the organization and operation of an administrative office in general as well as those at ministerial-level agencies in particular. Moreover, the chapter provides an overview of General Department of Sports and Physical Training, including its concepts, objectives, impacts, different development stages of General Department of Sports and Physical Training, the relationship of the organization and operation of an administrative office with e General Department of Sports and Physical Training, and requirements for the organization and operation of the Office of General Department of Sports and Physical Training. These contents are the foundation and methodology for the assessment of the organizational and operational status of General Department of Sports and Physical Training as well as to provide some recommendations to renovate its organization and operation.
Chapter 2. Organizational and operational status of the General Department of Sports and Physical Training:
In this chapter, the author provides an overview of General Department of Sports and Physical Training and focuses on analyzing the current situation of its organization and personnel and the implementation of the main activities of the General Department of Sports and Physical Training. Base on that, the research gives an insight into the advantages as well as limitations and causes of these limitations in the organization and operation of the Office. On that basis, we set out issues that need to be renovated and improved in the organization and operation of the Office of General Department of Sports and Physical Training’s requirements.
Chapter 3. Orientations and solutions to improve the organization and operation of the Office of General Department of Sports and Physical Training requirements:
Based on the assessment of advantages and limitations of the organizational structure, personnel and operation of General Department of Sports and Physical Training, the author proposes directions and solutions to improve the organizational structure, personnel, and operation of the Office of General Department of Sports and Physical Training. These directions and solutions are to encourage the Office’s advantages and overcome its problems and needs to be considered under the situation of the General Department of Sports and Physical Training.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây