TTLV: Thông điệp về lĩnh vực bất động sản trên báo chí từ góc nhìn văn hóa

Thứ hai - 20/12/2021 02:39
1. Họ và tên học viên: Bùi Anh Tuấn                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/10/1993                                          4. Nơi sinh: Hà Nội         
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/QĐ-XHVN ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Gia hạn 06 tháng từ 26/11/2021 đến 26/05/2022
7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về lĩnh vực bất động sản trên báo chí từ góc nhìn văn hóa
8. Chuyên ngành: Báo chí học                                   Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoc học: PGS. TS. Dương Xuân Sơn, Giảng viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt kết quả của luận văn:
Luận văn đã hệ thống hóa khung lý thuyết vấn đề nghiên cứu. Luận văn cũng trình bày cơ sở thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu qua việc phân tích góc nhìn về văn hóa đô thị và lối sống đô thị tại Việt Nam. Qua những phân tích, luận văn đã xây dựng được các tiêu chí đánh giá thông điệp về lĩnh vực bất động sản trên báo chí.
Phân tích nội dung các thông điệp về lĩnh vực bất động sản trên báo chí từ năm 2018 đến năm 2020 từ góc nhìn văn hóa, luận văn đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp về lĩnh vực bất động sản, tăng hiệu quả truyền thông tới công chúng.  
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các phóng viên, nhân viên truyền thông tại các doanh nghiệp bất động sản nhìn nhận và đánh giá được mức độ, thói quen tiếp nhận thông điệp của công chúng. Qua đó, biết cách khai thác yếu tố văn hóa trong quá trình sáng tạo thông điệp để đem lại hiệu quả truyền thông. 
12. Những nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Bui Anh Tuan                                           2. Sex: Male
3. Date of birth: 30/10/1993                                          4. Place of birth: Hanoi city
5. Admission decision number: 4420/QĐ-XHVN, November, 26th, 2019, signed by rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process:
Extended for 6 months from 26/11/2021 to 26/05/2022
7. Official thesis title: Messages about the real estate sector in the newspaper from a cultural perspective.
8. Major: Journalism
                                             Code: 8320101.01_UD

9. Supervisor: Associate Professor Ph.D. Duong Xuan Son, Lecturer, School of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:
The theoretical framework of the research problem has been systematized in the thesis. The thesis also provides a practical foundation for the research topic by analyzing the perspectives of urban culture and urban lifestyle in Vietnam. Through the analysis, the thesis has built the criteria to evaluate the message about the real estate field in the newspaper.
Analyzing the content of messages about the real estate sector in the newspaper from 2018 to 2020 from a cultural perspective, the thesis has pointed out the remaining advantages and limitations, thereby proposing solutions to improve the quality of messages about the real estate sector, increase the effectiveness of communication to the public.
11. Practical applicability:
The findings of the study serve as the foundation for reporters and communication staff at real estate firms to recognize and evaluate the extent and habits of receiving messages from the public. As a result, understand how to use cultural factors in the message creation process to achieve effective communication.
12. Further research directions: No
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây