PGS.TS Hoàng Hồng

Email hong1342@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1953.
 • Email: hong1342@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.           Năm phong: 2006.
 • Học vị: Tiến sĩ.                        Năm nhận: 1994.
 • Quá trình đào tạo:

          1980: tốt nghiệp Đại học ngành Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

          1994: nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga (chứng chỉ C), Tiếng Anh (chứng chỉ A).
 • Hướng nghiên cứu chính: Phương pháp luận sử học, Lịch sử sử học, Sử liệu học.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Giáo trình Lịch sử sử học thế giới, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990.

Chương sách

 1. “Địa lý hành chính Nam Định” (trong Địa chí Nam Định, Nxb Chính trị quốc gia, 2003).

Bài báo

 1. Toynbee và “Khảo luận về lịch sử””, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 2/1992.
 2. Vài nét về các khuynh hướng sử học Tây Âu thế kỷ XIX”, Thông báo khoa học các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 1/1993.
 3. Vài nét về quá trình nghiên cứu các nhân vật lịch sử trên Tạp chí Văn - Sử - Địa và TTạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1992)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5/1993.
 4. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử - nhìn từ góc độ lịch sử Sử học”, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 5/1993.
 5. Về hệ thống tác giả trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4/1995.
 6. Về vấn đề phương pháp luận sử học trong sử học Việt Nam hiện đại”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3/1997.
 7. “Tư tưởng sử học của Ngô Sỹ Liên”, Ngô Sỹ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.
 8. Vài nét về trào lưu “sử học mới” trong sử học phương Tây hiện đại”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4/2002.
 9. Vài nét về quá trình nghiên cứu sự kiện Điện Biên Phủ ở Việt Nam”, Điện Biên Phủ từ góc nhìn của các nhà khoa học Việt – Pháp, Hà Nội, 2005.
 10. Cuộc nổi dậy của đồng bào Raklay và Churo ở Bác Ái năm 1958”, Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước đổi mới và hội nhập, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005.
 11. Nghiên cứu phương pháp luận sử học ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 10/2005.
 12. Các luận điểm của giáo sư Đào Duy Anh về lịch sử và sử học”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4/2005.
 13. Các luận điểm về sử học của E.H. Carr trong cuốn “Lịch sử là gì?”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1/2006.
 14. Các giáo viên quân sự người Nhật Bản tại Trường Lục quân Trung học Quảng Ngãi”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 5/2006.
 15.  Nhận thức mới một số vấn đề lịch sử trong sử học Việt Nam từ 1986 đến nay”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2/2006.
 16. Giáo sư triết học Trần Đức Thảo với sử học”, Kỷ yếu hội thảo về Trần Đức Thảo, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2007.
 17. “Lịch sử Cổ Loa thời kỳ cận đại”, Địa chí Cổ loa, Nxb Hà Nội, 2007.
 18. Một số vấn đề lý luận Sử học”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1/2008.
 19. Đóng góp của những người Nhật “Việt Nam mới” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 20. Lê Văn Hưu và các bài học lịch sử”, Tạp chí Xưa và Nay, số 12/2009.
 21. Về một mô hình phát triển của cách mạng miền Nam những năm 1958 – 1960”, 50 năm phong trào Đồng khởi miền Nam Việt Nam - Những vấn đề lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 22. Bộ môn Lí luận sử học và chuyên ngành Lịch sử sử học và sử liệu học”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội và nhân văn, thành tựu và kinh nghiệm, 11/2010.
 23. Những luận giải về nhận thức lịch sử”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận”, 3/2011.
 24. Trào lưu Sử học mới và tư tưởng phương pháp luận của Carr”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận, 3/2011.
 25. Các khuynh hướng Sử học trong thế kỷ XIX và XX”, Một chặng đường nghiên cứu lịch sử, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2011.
 26. “Nhận thức khách quan trong Sử học”, Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2012.
 27. Giáo sư Trần Đức Thảo với triết học lịch sử trong nghiên cứu Sử học”, Tạp chí Xưa và Nay, số 7/ 2013.
 28. Khái quát một số vấn đề lịch sử được đánh giá lại trong sử học Việt Nam thời kì đổi mới”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam trong lịch sử thế giới”, 12/2013.
 29. “Tính Đảng trong Sử học”, 40 năm Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2015.
 30. “Những người Nhật “Việt Nam mới” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp”, Kỷ yếu hội thảo quốc tếQuan hệ Việt Nam - Đông Dương - Nhật Bản thời kỳ chiến tranh thế giới II: Tư liệu và nhận thức”, Hà Nội, 2015.
 31. “Sử học và Đổi mới - Một số nhận diện bước đầu”, Kỷ yếu hội thảo “30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn”, Huế, 9/2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Mười năm sử học Việt Nam (1987 - 1996) - Một số vấn đề về lịch sử sử học (chủ trì), Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 2. Tìm hiểu tiến trình sử học Việt Nam hiện đại (chủ trì), Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.
 3. Người Nhật tham gia chống Pháp cùng nhân dân Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 (chủ trì), Đề tài cấp  Đại học Quốc gia.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây