TS. Nguyễn Thị Vân

Email nghaivan@hotmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1964.
 • Email: nghaivan@hotmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ                                             Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:
 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt  và các  ngôn ngữ Mã lai Đa đảo (đặc biệt là nghiên cứu về chính sách ngôn ngữ của các quốc gia Đông Nam Á); Những vấn đề tổng quan về Đông Nam Á: Lịch sử, văn hóa, xã hội…; Nghiên cứu Đông Nam Á dưới góc độ khu vực học.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Bối cảnh và chính sách ngôn ngữ ở Malaysia, Nxb ĐHQGHN, 2001.

Chương sách

 1. “Lễ hội cổ truyền các dân tộc ở Malaysia/ Lễ hội cổ truyền các dân tộc ở Đông Nam Á”, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà nội, 1992 (Phan Hữu Dật chủ biên).

Bài báo

 1. “Hệ thống đa  ngữ ở Malaysia”, Kỉ yếu Hội thảo Đông Phương học lần 1, năm 2000.
 2. “Một số vấn đề về chuẩn hoá chính tả tiếng Malaysia”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2/2000.
 3. “Những nhân tố thúc đẩy hệ thống đa ngữ ở Malaysia”,TCNC Đông Nam Á, số 2/2001.
 4. “Tính gián tiếp trong ngôn ngữ nói của người Malaysia”, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, 2001.
 5. “Một vài kinh nghiệm rút ra từ việc thi hành chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo "Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài", 2001.
 6. “Những nguyên nhân cơ bản làm cho tiếng Anh có vị trí quan trọng ở các quốc gia Đông Nam Á hải đảo”, Tạp chí NC Đông Nam Á, số 6/2004.
 7. “Những nhân tố trong sự lựa chọn ngôn ngữ chuẩn của Malaysia”, Tạp chí NC Đông Nam Á, số 2, 2006.
 8. “Chinh sách ngôn ngữ ở Malaysia (Liên hệ với Việt Nam), Hội thảo khoa học Nghiên cứu và Giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài, Nxb ĐHQGHN, 2007.
 9. “Sự phát triển của ngôn ngữ quốc gia ở Indonesia, thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học Trẻ, 2008.
 10. “Sự lựa chọn ngôn ngữ quốc gia - tiếng Melayu ở các nước Indonessia, Malaysia, Singapore và Brunei Darussalam (Liên hệ với Tiếng Việt ở Việt Nam)”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Nxb ĐHQGHN, 2008.
 11. “Hoạch định ngôn ngữ trong giáo dục ở Malaysia”, Kỉ yếu hội thảo "Văn hoá Phương Đông, Truyền thống và Hội nhập", Nxb ĐHQGHN, 2008.
 12. “Kế hoạch hoá ngôn ngữ  trong giáo dục ở Malaysia”,  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 2, 2009.
 13. “Tiếng Anh ở Malaysia và mối quan hệ với ngôn ngữ quốc gia”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 11, 2009.
 14. “Việc chuẩn hoá và hiện đại hoá ngôn ngữ quốc gia ở Indonessia và Malayssia”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt", Nxb KHXH, 2011.
 15. “Sự thay đổi của chính sách ngôn ngữ đối với nền giáo dục của Malaysia”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Việt Nam học và Tiếng Việt - các hướng tiếp cận", Nxb KHXH, 2010.
 16. “Chính sách giáo dục  tiếng Anh ở Malaysia (Liên hệ với Việt Nam)”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu và Giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài", Nxb ĐHQGHN, 2007.
 17. “Các nhân tố thúc đẩy hệ thống đa ngữ ở Malaysia”, Tạp chí NC Đông Nam Á,  số 2/2001.
 18. “Tiếng Anh trong chính sách giáo dục ở Malaysia”, Tạp chí Ngữ học  trẻ, 2009.
 19. “Sự thay đổi của chính sách  ngôn ngữ đối với nền giáo dục của Malaysia”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 11/2013.
 20. “Sự  phát  triển của ngôn ngữ quốc gia ở Indonessia và Malayssia - thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, 2013.
 21. “Chính sách giáo dục ngôn ngữ ở Malaysia”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 11/2013.
 22. “Chính sách  ngôn  ngữ của Indonesia và Malaysia và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2014.
 23. “Chính sách  đối với ngôn ngữ các cộng đồng dân tộc bản địa của Indonesia (trong mối liên hệ với chính sách đối với ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Việt Nam)”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học", Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 24. “Thực trạng giáo dục tiếng Hoa và tiếng Tamil trong các trường học ở Malaysia”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 4/2016.
 25. “Vấn đề chuẩn hóa tiếng Melayu - ngôn ngữ quốc gia của Indonesia và Malaysia”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế, Đại học Tân Trào, 2016.
 26. “Tình hình hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và một số nước ASRAN”, Hội thảo khoa học liên khoa, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2016.
 27. “Ngôn ngữ  học  địa lý trong cách nhìn của F. De. Sausuare và đời sống ngôn ngữ ở các quốc gia Đông Nam Á hải đảo”, Kỉ yếu Hội thảo về F. De. Sausuare, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGTPHCM, 2016.
 28. “Hội nhập AEC: Những cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của ngành du lịch Việt Nam”, Kỉ yếu hội thảo "Nghiên cứu và Giảng dạy Việt Nam học", Nxb ĐHQG TPHCM, 2017.
 29. “Tiếng Anh trong chính sách giáo dục quốc gia ở Malaysia và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, 2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây