ThS. Đào Văn Hùng

Email daohung58@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh:
 • Email: daohung58@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2001.
 • Quá trình đào tạo:

1981: Đại học Ngôn ngữ học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

2001: Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C; Tiếng Khmer nghe-nói.
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngữ dụng học Tiếng Việt.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tiếng Việt cho người nước ngoài-Learning Modern Spoken Vietnamese (Bùi Phụng chủ biên), Nxb Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp. Hà Nội, 1992.
 2. Tiếng Việt thực hành dùng cho người nước ngoài-Vietnamese for foreigners (Đinh Thanh Huệ chủ biên), Nxb ĐHQGHN,1997.
 3. Tiếng Việt cho người nước ngoài-Chương trình cơ sở. Vietnamese for foreigners- Elementary Level (Nguyễn Văn Phúc, Đào Văn Hùng, Nguyễn Văn Chính), Nxb ĐHQGHN, 2004.
 4. Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 45 năm - một chặng đường, Nxb ĐHQGHN,2013.

Bài báo

 1. “Tính tiềm tàng ngữ dụng của trợ từ tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 9/2006.
 2. “Về việc biểu hiện ý nghĩa đánh giá của một số trợ từ nhấn mạnh”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy Việt nam học cho ng­­ười n­­ước ngoài", Nxb ĐHQGHN. 2007.
 3. “Biểu hiện ý nghĩa đánh giá gián tiếp của động từ cuối câu”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Giảng dạy tiếng Việt như­­ một ngoại ngữ", Nxb ĐHQGHN, 2008.
 4. “Một số ý kiến về việc dạy trợ từ trong giảng dạy tiếng Việt cho ngư­­ời n­­ước ngoài”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt-phư­ơng pháp và kỹ năng", Nxb ĐHQGHN, 2009.
 5. “Về loại bài tập trình bày”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt cho ngư­ời n­ước ngoài", Nxb ĐHQGHN, 2010.
 6. “Việc giảng dạy Tiếng Việt và quản lý đào tạo đối với sinh viên Hiệp định” (Đào Văn Hùng, Vũ Lan Hương), Kỉ yếu Hội nghị khoa học, Nxb ĐHQGHN, 2013.
 7. “Về kỹ năng viết của sinh viên nước ngoài hệ cử nhân ngành Việt Nam học”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt", Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 7/2013.
 8. “Ý nghĩa của nhóm trợ từ: những, hẳn, đến, thôi, cơ, … và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 11/2013.
 9. “Phương pháp cải biến và bài tập viết lại câu ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, Kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, Nxb ĐHQGHN, 2014.
 10. “Về vai trò hình thức hóa phát ngôn của trợ từ TV”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt", Nxb Khoa học Xã hội, Sài Gòn, 7/2015.
 11. “Những sắc thái ngữ nghĩa của trợ từ chứ trong tiếng Việt”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, 2016.
 12. “Ngữ cảnh và hoàn cảnh nói năng trong giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học", Khoa Việt Nam học, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, Nxb ĐHQG TPHCM, 8/2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Ngữ dụng học tiếng Việt và việc dạy ngữ dụng học tiếng Việt cho người nước ngoài.
 2. Bộ đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây