PGS.TS Bùi Thành Nam

Email nambt@vnu.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Phòng Đào tạo

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1971.
 • E-mail: nambt@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                   Năm phong: 2015.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2009.
 • Quá trình đào tạo:

1997: Đại học, Kinh tế chính trị, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2001: Thạc sĩ, Kinh tế chính trị, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008: Tiến sĩ, Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Xây dựng lực lượng thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO",  Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Konrad Adenauer tổ chức, Nxb Thế giới, Hà Nội, số XB: 4-1884/XB- QLXB, 2005.
 2. “NAFTA và những tác động tới nền kinh tế Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 6, 2003.
 3. “Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế - Kinh nghiệm trong nước và quốc tế", Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Konrad Adenauer  Stiftung tổ chức, Nxb Thế giới, Hà Nội, số XB: 177-2005/CXB/1-293/ThG, 2005.
 4. “Tự do hóa thương mại - Các cách tiếp cận của Mỹ sau chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3, 2006.
 5. “Vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 11, 2002.
 6. “Quan hệ Việt - Mỹ từ bình thường hóa đến hợp tác phát triển”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 1, 2006.
 7. “Vai trò của doanh nghiệp công trong nền kinh tế Mỹ”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 5, 2008.
 8. “Những tác động của Hiệp định thương mại tự do, Tạp chí Lý luận chính trị, số 9, 2014.
 9. “Các Hiệp định thương mại tự do của ASEAN - Thực trạng và xu hướng”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Sự phát triển của Hiệp định thương mại tự do FTA trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Quan điểm của EU và ASEAN", Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức, Nxb Thế giới, Hà Nội, số XB: 277-2013/CXB/44-09/ThG, 2013.
 10. “Đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình dương - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và ASEAN", Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg tổ chức, NXB Thế giới, Hà Nội, số XB: 1094 -2014/CXB/20-75/ThG, 2014.
 11. “Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tới sự phát triển kinh tế Việt Nam và triển vọng”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Khủng hoảng tài chính toàn cầu - Tác động và đối sách của Việt Nam", Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg  tổ chức, Nxb Thế giới, Hà Nội, số XB: 144-2011/CXB/10-25/ThG, 2011.
 12. “Liên minh Thái Bình Dương PA: Động cơ của sự lựa chọn hội nhập”, Tạp chí Đối ngoại, số 6, 2014.
 13. “Vai trò của Mỹ đối với tiến trình tự do hóa thương mại ở châu Á - Thái Bình Dương”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 1, 2014.
 14. “Nhìn lại cách tiếp cận của các nước thành viên trong quá trình vận động thành lập NAFTA”, Tạp chí Đối ngoại, số 7, 2013.
 15. “Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ tại Canada - Thực trạng và vấn đề”, Châu Mỹ ngày nay, số 8, 2014.
 16. “Thuận lợi và khó khăn của thị trường lao động Việt Nam khi gia nhập WTO”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Hướng tới xây dựng các chuẩn mực xã hội trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO", Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Konrad Adenauertổ chức, Nxb Thế giới, Hà Nội, số XB: 410-2009/CXB/5-77/ThG, 2009.
 17. “Quỹ Tiền tệ quốc tế và những yêu cầu cải cách”, Tạp chí Đối ngoại, số 7, 2014.
 18. “Về tự do hóa thương mại của Mỹ”, Tạp chí Đối ngoại, số 4, 2013.
 19. “Đầu tư của Canada tại Mỹ - Tác động và xu hướng”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3, 2015.
 20. “Quan hệ Việt - Mỹ trong bối cảnh quan hệ Mỹ - ASEAN”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7, 2013.
 21. “Quan hệ kinh tế Việt - Pháp: Thực trạng và triển vọng”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 2/2014, số 2, 2014.
 22. “Bức tranh kinh tế thế giới nửa đầu năm 2011”, Tạp chí Đối ngoại, số 8, 2011.
 23. “IPRs và sự phát triển của Hiệp định Thương mại tự do FTA” , Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 6, 2016.
 24. “Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường”, Tạp chí Đối ngoại, số 8, 2016.
 25. “CPTPP Serving Vietnam Opportunities and Challenges”, The Moderndiplomacy, 17/01/2018, 2018.
 26. “Chủ động đón đầu cơ hội từ CPTPP”, Nhân dân cuối tuần, số 5 (1512), 2018.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Hội nhập kinh tế quốc tế của Mỹ Latinh kể từ sau thập niên 1960 (chủ trì), QX.08-24, ĐHQG - HN, 12/01/2012.
 2. Các hiệp định thương mại tự do được ký kết ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay - Thực thi và triền vọng (chủ trì), QX.2004.05, ĐHQGHN, 21/05/2007.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây