TTLV: Chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương - Thực trạng, giải pháp

Thứ ba - 08/03/2022 21:23
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN GIA ĐỨC                           2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: 20-9-1993
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 2769/QĐ-XHNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Kéo dài thời gian đào tạo 6 tháng. Thời gian kéo dài từ ngày 28/10/2019 đến ngày 28/3/2020.
Kéo dài thời gian đào tạo 3 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid. Thời gian kéo dài: từ ngày 29/3/2020 đến ngày 19/6/2020.
Kéo dài thời gian đào tạo 6 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid. Thời gian kéo dài: từ ngày 20/6/2020 đến ngày 19/12/2020.
 Kéo dài thời gian đào tạo 1 năm, Quyết định số 2894/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học. Thời gian kéo dài: từ ngày 20/12/2020 đến ngày 19/12/2021.
Kéo dài thời gian đào tạo 3 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid. Thời gian kéo dài từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/3/2022.
7. Tên đề tài luận văn: CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 
LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP
8. Chuyên ngành: Chính trị học;                                       Mã số: 831 020 101
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS NGUYỄN VIẾT THÔNG
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Thứ nhất, luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương.
- Thứ hai, luận văn đã phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương qua 25 năm xây dựng và phát triển.
- Thứ ba, luận văn đã đề xuất một số phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong giai đoạn tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn, (nếu có): Luận văn là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận nói chung, đến hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo, (nếu có): Chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong giai đoạn tới.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER THESIS
1. Full name: NGUYỄN GIA ĐỨC                            2. Gender: Male
3. Date of birth: September 20th, 1993                        4. Place of birth: Phu Tho
5. Admission decision number: 2769/QĐ-XHNV dated October 27th, 2017 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in training period:
6 month extension of training time from October 28th, 2019 to March 28th, 2020.
3 month extension of training time from March 29th, 2019 to June 19th, 2020 due to the impact of the Covid epidemic.
6 month extension of training time from June 20th, 2020 to December 19th, 2020 due to the impact of the Covid epidemic.
1 year extension of training time from December 20th, 2020 to December 19th, 2021 according to Decision No. 2894/QĐ-XHNV on the training period extension of the Master’s students.
3 month extension of training time from December 20th, 2021 to March 20th, 2022 due to the impact of the Covid epidemic.
7. Thesis title: OPERATIONAL QUALITY OF THE CENTRAL THEORETICAL COUNCIL – STATUS AND SOLUTIONS
8. Major: Political Science;                                 Code: 831 020 101
9. Supervisor: Assoc, Prof. Dr. NGUYỄN VIẾT THÔNG
10. Summary of the thesis findings:
- Firstly, the thesis contributes to clarifying the theoretical issues regarding the operational quality of the Central Theoretical Council.
- Secondly, the thesis analyzes the current status of the Central Theoretical Council’s operational quality over 25 years of construction and development.
- Thirdly, the thesis proposes a number of orientations and key solutions to improve the operational quality of the Central Theoretical Council in the coming period.
11. Practical applicability, if any: The thesis is a reference for those who are interested in theoretical research in general and the operational quality of the Central Theoretical Council in particular.
12. Further research directions, if any: Operational quality of the Central Theoretical Council in the coming period.
13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây