TTLV: Sự tham gia chính trị của người dân trên phương tiện truyền thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

Thứ năm - 03/03/2022 23:23
1. Họ và tên học viên: VŨ THU DUNG                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01-09-1995
4. Nơi sinh: HÀ NỘI
5. Quyết định công nhận học viên số: 2769/QĐ-XHNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Kéo dài thời gian đào tạo 6 tháng. Thời gian kéo dài từ ngày 28/10/2019 đến ngày 28/3/2020.
Kéo dài thời gian đào tạo 3 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid. Thời gian kéo dài: từ ngày 29/3/2020 đến ngày 19/6/2020.
Kéo dài thời gian đào tạo 6 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid. Thời gian kéo dài: từ ngày 20/6/2020 đến ngày 19/12/2020.
 Kéo dài thời gian đào tạo 1 năm, Quyết định số 2894/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học. Thời gian kéo dài: từ ngày 20/12/2020 đến ngày 19/12/2021.
Kéo dài thời gian đào tạo 3 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid. Thời gian kéo dài từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/3/2022.
7. Tên đề tài luận văn: SỰ THAM GIA CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
8. Chuyên ngành: Chính trị học;                              Mã số: 831 020 101
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, luận văn làm rõ cơ sở lý luận về sự tham gia chính trị của người dân trên phương tiện truyền thông trực tuyến.
Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong sự tham gia chính trị của người dân trên phương tiện truyền thông trực tuyến.
          Thứ ba, luận văn phân tích tác động của phương tiện truyền thông trực tuyến đối với sự tham gia chính trị của người dân, qua khảo sát báo điện tử VnExpress, Tuổi Trẻ online và Thanh Niên năm 2020. Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự tham gia chính trị của người dân trên phương tiện truyền thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn, (nếu có): Nâng cao sự tham gia chính trị của người dân trên phương tiện truyền thông trực tuyến.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo, (nếu có): Sự tham gia chính trị của người dân.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER THESIS
1. Full name: VŨ THU DUNG                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: September 1st, 1995                        4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2769/QĐ-XHNV. Dated: 27/10/2017.
6. Changes in academic process:
Extend the training period 6 months. Extended period: from October 28th, 2019 to March 28th, 2020.
Extend the training period 3 months, due to the impact of the Covid epidemic. Extended period: from March 29th,2019 to June 19th, 2020.
Extend the training period 6 months, due to the impact of the Covid epidemic. Extended period: from June 20th, 2020 to December 19th, 2020.
Decision No. 2894/QĐ-XHNV on the extension of the study period of graduate students. Extended period: from December 19th, 2020 to December 19th,2021.
Extend the training period 3 months, due to the impact of the Covid epidemic. Extended period: from December 20th, 2021 to March 20th, 2022.
7. Official thesis title: PEOPLE'S POLITICAL PARTICIPATION IN ONLINE MEDIA IN VIETNAM TODAY
8. Major: Political Science;                                  Code: 831 020 101
9. Supervisors: DR. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
10. Summary of the findings of the thesis:
- Firstly, the thesis clarifies the theoretical basis for people’s political participation in online media.
- Secondly, the thesis analyzes the current situation and problems posed in the political participation of the people in online media.
- Thirdly, the thesis analyzes the impact of online media on people’s political participation, through a survey of online newspapers VnExpress, Tuổi Trẻ Online and Thanh Niên in 2020. The thesis proposes some solutions to improve people’s political participation in online media in Vietnam today.
11. Practical applicability, if any: Enhancing people’s political participation in online media.
12. Further research directions, if any: People’s political participation.
13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây