TTLA: Báo chí Sơn La với vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thứ hai - 28/03/2022 21:38
1. Họ và tên học viên: Quàng Văn Hưởng                             2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  19/06/1984
4. Nơi sinh: Sơn La
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ -XHNV; ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Sơn La với vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng                          Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Lê Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên tuyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận và thực tiễn của đề tài, luận văn khảo sát thực trạng và phân tích, đánh giá những thành công, hạn chế của báo chí Sơn La trong công tác truyền thông vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ đó, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng truyền thông về vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên báo chí Sơn La.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Kết quả đạt được của luận văn sẽ giúp ích cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền của cơ quan báo chí trong việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu đề cập một cách cơ bản về hệ thống hoạt động của báo chí trong việc tuyên truyền về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, nó có ý nghĩa tích cực nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan báo chí, nhà khoa học, các doanh nghiệp, người nông dân, nhà quản lý đã và đang quan tâm đến việc truyền thông về phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Quang Van Huong                                 2. Sex: Male
3. Date of birth: 19/06/1984                                        4. Place of birth: Son La 
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Son La press with the issue of high-tech agricultural development
8. Major: Journalism                                                  Code: 8320101.01_UD
9. Supervisors: Dr. Le Thu Ha, Vice President of Institute of Journalism, Academy of Journalism and Propaganda.
10. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing a number of theories and practices of the topic, the thesis examines the current situation, analyzes and evaluates the successes and limitations of Son La press in communicating issues of agricultural development. high-tech industry, from there, propose solutions and recommendations to improve the quality of communication on the issue of high-tech agricultural development in Son La press.
11. Practical applicability, if any: The obtained results of the thesis will help the development of the local agricultural economy, contributing to improving the propaganda effectiveness of the press agency in improving the value of agricultural products. The thesis is a research work that basically mentions the operating system of the press in propagating the development of high-tech agriculture. Therefore, it has a positive meaning to share experiences with press agencies, scientists, businesses, farmers, and managers who have been interested in communicating about agricultural development high technology.
12. Further research directions, if any: No
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây