TTLV: Tư tưởng thiền học của Thiền sư Minh Châu Hương Hải và giá trị đối với Phật giáo thời Hậu Lê

Thứ sáu - 08/10/2021 07:42
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN TUYÊN              2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/02/1992                                                 4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019//QĐ-XHNV ngày: 26/11/2019, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Tư tưởng thiền học của Thiền sư Minh Châu Hương Hải và giá trị đối với Phật giáo thời Hậu Lê
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng ứng dụng                      Mã số: 8229009.01 (UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Chung  - Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tìm hiểu và phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề cụ thể về quan niệm Thiền học của Minh Châu Hương Hải như: Tư tưởng của Minh Châu Hương Hải về Thiền và Phật; Thiền theo quan điểm của Minh Châu Hương Hải; Tư tưởng tức Phật tức tâm của Thiền sư; Tư tưởng phương pháp Thiền để đạt được sự giác ngộ; Quan điểm vô tâm; Nghiêm trì giới luật và thị thiền, đánh giá, phân tích một số giá trị tư tưởng thiền học của Minh Châu Hương Hải đối với Phật giáo thời Hậu Lê: Giá trị tư tưởng Thiền học của Minh Châu Hương Hải đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo dưới thời Hậu Lê; Hệ thống hoá và tạo ra diện mạo mới cho các tư tưởng Thiền học trong Phật giáo thời Hậu Lê; Kế thừa và phát huy giá trị tư tưởng Thiền học của Thiền sư Minh Châu Hương Hải.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể vận dụng tư tưởng thiền học của Minh Châu Hương Hải vào thực hành Thiền trong bối cảnh xã hội đương đại như một phương pháp trị liệu tâm linh, tâm lý và tinh thần, rèn luyện sức khoẻ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng triết học Phật giáo của Minh Châu Hương Hải.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Van Tuyen                       2. Sex: Male
3. Date of birth: 03/02/1992                                4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 4420/2019/-XHNV Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Zen master Minh Chau Huong Hai’s thoughts on meditation and its value to Buddhism in the Hau Le dynasty
8. Major: Religious                                                             9. Code: 8229009.01
10. Supervisors: Dr. Vu Van Chung - University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis: Understanding and analyzing some clarifications specific advice on the concept of Zen learning of Minh Chau Huong Hai such as: Thoughts of Minh Chau Huong Hai on zen and Buddhism; Meditation from Minh Chau Huong Hai’s point of view; Thought’s Buddhism the mind of Huong Hai; Meditation on the method of castration to achieve enlightenment; Mindless views; Strictly observe the precepts and the vision, fight evaluate and analyze some spiritual values of Minh Chau Huong Hai for Buddhism in the Hau Le dynasty: The theosophical value of Minh Chau Huong Hai for the revival of Buddhism under the Hau Lel Systematieze and create appearance new for theosophical ideas in Buddhism in the Hau Le period; Inheritance and promotion the philosophy of zen Buddhism by Minh Chau Huong Hai.
12. Practical applicability, if any: being able to apply the meditative thought of Minh Chau Huong Hai pratices zen in the context of contemporary society as a spiritual, psychological and spiritual therapies, health training.
13. Further research directions, if any: Thought’s Minh Chau Huong Hai in Buddhist of philosophy.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây