TTLV: Hiện trạng Môi trường Đầu tư Thị trường Công trình Điện lực (Nghiên cứu Trường hợp của Việt Nam)

Thứ ba - 05/10/2021 22:41
1. Họ và tên học viên: QIN HAN                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:01/10/1988
4. Nơi sinh: Thành phố Hà Trì,Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3089/QĐ-XHNV ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ theo quyết định số 407/QĐ-XHNV ngày 5 tháng 3 năm 2021
7. Tên đề tài luận văn: Hiện trạng Môi trường Đầu tư Thị trường Công trình Điện lực (Nghiên cứu Trường hợp của Việt Nam)
8. Chuyên ngành: Việt Nam học;   Mã số:18035396
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thành Nam, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
     Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng lên, với các chính sách đầu tư ưu đãi và linh hoạt đã tạo cho các nhà đầu tư nước ngoài có sự bảo hộ cơ bản tương đối toàn diện về mặt pháp lý, các điều kiện đầu tư thuận lợi đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
Việt Nam có lợi thế địa lý và sẵn sàng phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái,việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam không chỉ phù hợp với bối cảnh thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trên thế giới hiện nay mà còn phù hợp với lợi ích cơ bản của Việt Nam và các nước láng giềng. Dựa trên kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và dân số của Việt Nam, nhu cầu điện năng của Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể trong 10 năm tới. Nhìn từ công suất lắp đặt hiện tại của điện mặt trời, sản xuất trong nước của Việt Nam về cơ bản đã bão hòa. Thị trường điện gió nhiều cơ hội kinh doanh thịnh vượng,Việt Nam hiện là thị trường điện gió trưởng thành nhất ở khu vực Đông Nam Á với các điều kiện đầu tư hoàn thiện nhất. Cơ hội đầu tư không nên bỏ lỡ, tin rằng Việt Nam sẽ từng bước trở thành một quốc gia lớn về điện gió trong tương lai. Tuy nhiên, sản xuất điện năng lượng tái tạo phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và điều kiện tự nhiên, nhưng hoạt động phức tạp và không ổn định, chi phí phát điện năng lượng tái tạo cũng cao hơn nhiệt điện. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, việc tiếp tục duy trì phát triển các dự án nhiệt điện sạch, hiệu suất cao vẫn là giải pháp khả thi để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam trong tương lai..
       Chính sách đầu tư thông thoáng, linh hoạt và những lợi thế riêng của Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Cạnh tranh đầu tư cũng gay gắt và có những rủi ro đầu tư nhất định. Nhà đầu tư nước ngoài cần khảo sát thị trường toàn diện và kiểm tra thực tế dự án đầu tư, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư, phát triển theo tình hình thực tế của Việt Nam để tối đa hóa lợi ích đầu tư.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Vì công ty tôi đang làm việc là một doanh nghiệp tập trung vào đầu tư và xây dựng các công trình điện lực, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển trọng điểm của công ty chúng tôi. Là một thành viên của công ty chịu trách nhiệm về sự phát triển thị trường Việt Nam,tôi cần tìm hiểu môi trường đầu tư của thị trường điện Việt Nam, thu thập các thông tin thị trường kịp thời, bao gồm các chính sách đầu tư của đất nước, quy hoạch điện lực, tình hình cạnh tranh thị trường, v.v., để tạo nhiều cơ hội hơn cho công ty đầu tư vào thị trường điện Việt Nam cần phải thông qua nghiêm cưu tìm hiểu toàn diện về môi trường đầu tư thị trường Việt Năm.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:


                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : QIN HAN                             2. Sex: Female
3. Date of birth: 01/10/1988                    4. Place of  birth: Hechi City, Guangxi Province, China
5. Admission decision number:  3089/QĐ-XHNV   Dated: 25/10/2018
6. Changes in academic process: Assoc.Prof.Dr. Bui Thanh Nam, Head of Training Department, University of Social Sciences and Humanities, National University of Vietnam.
7. Official thesis title: Current Status of Investment Environment of Power Works Market (Vietnam Case Study)
8. Major: Vietnamese studies                               9. Code:18035396
10. Supervisors: Changed the title of the master's thesis topic according to Decision No. 407/QD-XHNV dated March 5, 2021.
Vietnam's economy is developing rapidly, the demand for energy is increasing, and with preferential and flexible investment policies, foreign investors have relatively basic protection. Legally comprehensive, favorable investment conditions have attracted many foreign investors.
Vietnam has a geographical advantage and is willing to strongly develop renewable energy sources, the development of renewable energy sources in Vietnam is not only suitable for the context of promoting energy saving and environmental protection. in the world today but also in line with the basic interests of Vietnam and neighboring countries. Based on expectations of Vietnam's economic and population growth, Vietnam's electricity demand will increase significantly in the next 10 years. From the current installed capacity of solar power, Vietnam's domestic production is basically saturated. Wind power market has many prosperous business opportunities, Vietnam is currently the most mature wind power market in Southeast Asia with the most complete investment conditions. Investment opportunities should not be missed, believing that Vietnam will step by step become a big country in wind power in the future. However, renewable energy power generation depends too much on weather and natural conditions, but the operation is complicated and unstable, and the cost of renewable energy generation is also higher than thermal power. To meet the needs of Vietnam's rapid economic development, continuing to develop clean, high-efficiency thermal power projects remains a viable solution to ensure Vietnam's national energy security in the future.
Vietnam’s open and flexible investment policy and its own advantages have attracted many foreign investors. Investment competition is also fierce and there are certain investment risks. Foreign investors need to conduct comprehensive market research and investigation on the investment projects. Risk prevention and control measures should be taken to minimize investment risks, and actual conditions should also be considered so as to maximize actual investment benefits.
11. Practical applicability, if any:
Because my company unit is a construction company that focuses on investment in the field of power engineering, Vietnam is one of our company’s key development markets. As a member of the company responsible for the development of the Vietnamese market, I need to understand the investment environment of the Vietnamese power market and collect market information in a timely manner , Including the country’s investment policy, power planning, competition, etc. Through a comprehensive understanding of the country’s investment environment, it creates more opportunities for companies to invest in the Vietnamese power market.
12. Further research directions, if any: 
13. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây