TTLV: Nghiên cứu sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hoá được thế giới công nhận ở tỉnh Phú Thọ

Thứ tư - 18/05/2022 23:54
1. Họ và tên học viên: Đào Thị Thu Trang                                                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/02/1996
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian đào tạo 01 năm
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hoá được thế giới công nhận ở tỉnh Phú Thọ”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                                         Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng – Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã giải quyết được các vấn đề cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù, di sản văn hoá, di sản văn hoá được thế giới công nhận, làm rõ mối quan hệ giữa di sản văn hóa và du lịch làm cơ sở cho việc nghiên cứu các sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên di sản văn hoá. Bên cạnh đó, luận văn đưa ra những yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch đặc thù tại tỉnh Phú Thọ: Tài nguyên du lịch đặc thù; Không gian du lịch đặc thù; Thời gian du lịch đặc thù; Các chương trình du lịch đặc thù; Các dịch vụ du lịch đặc thù; Thị trường, khách du lịch của sản phẩm. Thông qua quá trình điều tra xã hội học lấy ý kiến đánh giá của khách du lịch, ý kiến của các công ty du lịch và ý kiến của các chuyên gia du lịch về sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh, tác giả đã tổng hợp những số liệu quan trọng. Kết quả của việc khảo sát đánh giá này nhằm phản ánh được thực trạng phát triển của sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các di sản văn hóa được thế giới công nhận tại tỉnh Phú Thọ. Luận văn cũng chỉ ra được những mặt thành công và hạn chế trong công tác khai thác sản phẩm du lịch đặc thù này vào hoạt động du lịch của tỉnh. Những định hướng này góp phần xác định mục tiêu và phương hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại tỉnh Phú Thọ. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên hai di sản văn hoá thế giới có thể được áp dụng để định hướng cho cơ quan quản lý, các doanh nghiệp lữ hành. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng các chương trình phù hợp dựa trên sản phẩm du lịch đặc thù.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Dao Thi Thu Trang                                    2. Sex: Female
3. Date of birth: February 20th, 1996                             4. Place of birth: Phu Tho
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV; Dated: July 30, 2019 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: 01 year extended
7. Official thesis title: "Research on specific tourism products based on world-recognized cultural heritages in Phu Tho province".
8. Major: Tourism                                                                  9. Code:     8810101.01
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr.Nguyen Pham Hung, Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Hanoi National University
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis has solved the theoretical basis problems of tourism products, specific tourism products, cultural heritages, cultural heritages recognized by the world, clarified the relationship between cultural heritages and cultural heritages. culture and tourism as the basis for the study of specific tourism products based on cultural heritage. In addition, the thesis outlines the elements constituting specific tourism products in Phu Tho province: Specific tourism resources; Special tourist space; Specific travel time; Specific travel programs; Specific travel services; Market, tourists' products. Through the process of sociological investigation to collect opinions of tourists, opinions of travel companies and opinions of tourism experts about specific tourism products of the province, the author has summarized incorporate important data. The results of this survey and assessment aim to reflect the development status of specific tourism products based on world-recognized cultural heritages in Phu Tho province. The thesis also points out the successes and limitations in exploiting this particular tourism product into the tourism activities of the province. These orientations contribute to defining goals and directions for developing specific tourism products in Phu Tho province.
12. Practical applicability, if any: Research results on the current situation of developing specific tourism products based on two world cultural heritages can be applied to guide management agencies and travel businesses.
13. Further research directions, if any: Research and develop appropriate programs based on specific tourism products.
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây