TTLV: Phát triển du lịch nông thôn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ ba - 17/05/2022 03:51
1. Họ và tên học viên: Đinh Văn Lộc                                               2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1973 
4. Nơi sinh: Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Phát triển du lịch nông thôn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                             Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Long – Trưởng khoa du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Tam Đảo là tên được biết đến khá nhiều trong bản đồ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, bởi sự đa dạng và được coi là kho tài nguyên quý giá, nơi lưu giữ đa dạng sinh học cao; với lợi thế lớn trong việc phát triển du lịch. Tuy nhiên, các tiềm năng, lợi thế của vùng chưa được phát huy có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình đã xuống cấp; các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn,…
Nhận thấy được tầm quan trọng của du lịch nông thôn đối với sự phát triển của huyện Tam Đảo, luận văn đã tiến hành nghiên cứu thực trạng và phát hiện những bất cập trong hoạt động du lịch nông thôn, để Tam Đảo được biết đến nhiều hơn và có cơ sở để hoạch định những chính sách phát triển phù hợp hơn nữa.
Căn cứ vào khung nghiên cứu được xác lập, đề tài đã phân tích định tính các tác động và hiện trạng du lịch nông thôn với người dân trên địa bàn huyện Tam Đảo thông qua dữ liệu thứ cấp. Kết quả phân tích này là cơ sở để đề tài xây dựng ma trận SWOT xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức nhằm nâng cao chất lượng du lịch nông thôn trong thời gian tới.
Dựa trên kết quả khảo sát và phỏng vấn người dân và du khách, luận văn đưa ra dẫn chứng cụ thể khả năng tiếp cận điểm đến và khả năng cung ứng dịch vụ du lịch tại huyện Tam Đảo, đánh giá động cơ du lich, sự hài lòng của khách hàng qua trải nghiệm các hoạt động du lịch nông thôn.
Thông qua các kết quả phân tích, luận văn đã đưa ra những lý luận và thông tin chính xác về các số liệu, tình hình du lịch nông thôn tại huyện Tam Đảo. Kết quả này là cơ sở đánh giá về việc phát triển du lịch nông thôn ở đây có thực sự hiệu quả không, từ đó đưa ra những phương hướng trực tiếp và đẩy mạnh việc phát triển du lịch bền vững.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, nghiên cứu và là cơ sở khoa học để nâng cao hoạt động du lịch nói chung và du lịch nông thôn tại tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển mô hình du lịch nông thôn mới trong thời kỳ hiện nay.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Dinh Van Loc                                           2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/10/1973     
4. Place of birth: Phu Tho Town - Phu Tho Province
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: "Rural tourism development in Tam Dao district, Vinh Phuc province"
8. Major:  Tourism                                                             Code: 8810101.01
9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Pham Hong Long - Dean of Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the results of the thesis:
Tam Dao is a well-known name in the tourist map of Vinh Phuc province, because of its diversity and is considered a valuable resource store, where high biodiversity is kept; with great advantages in tourism development. However, the potentials and advantages of the region have not been effectively promoted. Infrastructure for tourism and service development has not been synchronously invested, many works have been degraded; tourism products are still poor,…
Realizing the importance of rural tourism for the development of Tam Dao district, the thesis has conducted a research on the current situation and discovered inadequacies in rural tourism activities, so that Tam Dao is known. more and have a basis for planning more appropriate development policies.
Based on the established research framework, the topic has qualitatively analyzed the impacts and current status of rural tourism on people in Tam Dao district through secondary data. This analysis result is the basis for the project to build a SWOT matrix to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats to improve the quality of rural tourism in the coming time.
Based on the survey results and interviews with local people and tourists, the thesis gives specific examples of the accessibility to the destination and the ability to provide tourism services in Tam Dao district, assessing tourism motivation, customer satisfaction through the experience of rural tourism activities.
Through the analysis results, the thesis has given the theory and accurate information about the data, the situation of rural tourism in Tam Dao district. This result is the basis for assessing whether the development of rural tourism here is really effective, thereby giving direct directions and promoting sustainable tourism development.
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis is a reference for students and trainees in tourism, research and is a scientific basis to improve tourism activities in general and rural tourism in Vinh Phuc province in particular.
12. Further research directions, if any: Developing a new model of rural tourism in the current period.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây