TTLV: Tổ chức chuyên đề trên báo in cuối tuần (khảo sát báo Tuổi trẻ cuối tuần, Hà Nội mới cuối tuần, Đà Nẵng cuối tuần trong 2 năm 2019, 2020)

Thứ ba - 17/05/2022 21:57
1. Họ và tên học viên: Hoàng Thị Nhung                                       2. Giới tính: Nữ 
3. Ngày sinh: 22/01/1979 
4. Nơi sinh: Quảng Trị 
5. Quyết định công nhận học viên số: 4418/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11năm 2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập, Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức chuyên đề trên báo in cuối tuần (khảo sát báo Tuổi trẻ cuối tuần, Hà Nội mới cuối tuần, Đà Nẵng cuối tuần trong 2 năm 2019, 2020)
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                       Mã số: 8320101-01-UD 
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Dững, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn hệ thống hóa cơ sở các lý luận, thực tiễn về tổ chức chuyên đề trên Báo cuối tuần tại Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ với các loại hình báo chí và các phương tiện truyền thông mới hiện nay. Trên cơ sở phân tích các dữ liệu khảo sát, luận văn đề cập đến xu hướng phát triển của chuyên đề, từ đó khẳng định đây là lợi thế, là xu hướng phát triển của báo in ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra những giải pháp khắc phục các hạn chế, phát huy các ưu điểm, sáng tạo để nâng cao chất lượng tổ chức chuyên đề và hình thức thể hiện trên báo in cuối tuần. Bên cạnh đó, những kết quả nghiên cứu mới của luận văn là cơ sở cho các báo có chung điểm tương đồng có thể học theo mô thức tổ chức chuyên đề trên báo cuối tuần.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: đưa ra mô hình triển khai và thực hiện chuyên đề trên báo in cuối tuần, đặc biệt là các báo địa phương có thể áp dụng cách làm này. 
Luận văn có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở khoa học và lý luận về tổ chức chuyên đề trên báo in cuối tuần. Đồng thời, luận văn cũng sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về thực tiễn việc. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể trở thành nguồn tư liệu giúp ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, sinh viên sử dụng trong quá trình giảng dạy, học tập, những người làm báo, những người đang và sẽ tổ chức các chuyên đề trên báo in. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Hoang Thi Nhung                                          2. Sex: Female
3. Date of birth: January 22nd, 1979                                  4. Place of  birth: Quang Tri
5. Admission decision number: 4418/2019/QĐ-XHNV dated November 26th, 2019 by Rector of  VNU University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process: 
Decision No.: 2453/QĐ-XHNV of VNU University of Social Sciences and Humanities dated November 19th, 2021 on extending the period of study for graduate students.
7. Official thesis title: Organization the seminar on the weekend newspapers (Survey of Tuoitre Weekend news, Hanoi New Weekend News, Danang Weekend News on 2019, 2020)
8. Major: Journalism;                                                          Code: 8320101-01-UD
9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Nguyen Van Dung, President of Institute for the Application of Information and Communication Technology, Hanoi
10. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis systematizes the theoretical and practical basis about the seminar organization on the weekend newspapers in Vietnam in the context of strong competition with other types of press and new media today. Based on the survey data analysis, the thesis refers to the growing trend of the topic, since then confirm that this is an advantage and a tendency to grow for newpapers in Vietnam today. Propose solutions to overcome limitations, amplify the strengths and creativity to improve the quality and presentation form on the weekend newspapers. In addition, the new findings of the thesis are basis for newspapers which have many similarities to apply.
11. Practical applicability: Provide a model for implementation and performance the special topic on the weekend newspapers, especially can be applied for the local newspapers.
The thesis has made certain contributions to build and perfect the scientific and theoretical basis of the seminar organization on the weekend newspapers. The thesis also provides an overview of the practice of seminar organization on the weekend newspapers. The findings of the thesis can become a useful resource for researchers, managers, lecturers, students to use in the process of teaching and learning as well as for 
journalists and other people who are and will organize seminars on the weekend newspapers.
12. Further research directions, if any:         
13. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây