TTLV: Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên báo điện tử Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ ba - 17/05/2022 21:55
1. Họ và tên học viên: Trần Tấn Anh:                                       2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 1984.                                                                  4. Nơi sinh: Vĩnh Long
5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 2453/QĐ-XHNV, ngày 19-11-2021 về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học (thời gian kéo dài từ 27-11-2021 đến ngày 26-5-2022)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên báo điện tử Đồng bằng sông Cửu Long
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                            Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Dương Xuân Sơn- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn “Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên báo điện tử đồng bằng sông Cửu Long” nhằm khảo sát, đánh giá lại những kết quả đạt được trong quá trình truyền thông của một số cơ quan báo điện tử đại diện trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
Từ đó, các cơ quan báo chí địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề ra các giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện công tác truyền thông trên báo điện tử trong thời gian tới được hiệu quả hơn, mục đích cuối chính là phục vụ người dân, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Luận văn có ý nghĩa rất thiết thực đối với tác giả đề tài, cũng như với đội ngũ kỹ thuật, phóng viên và lãnh đạo cơ quan báo chí của báo điện tử trong quá trình nghiên cứu, triển khai truyền thông một vấn đề nào liên quan đến báo điện tử khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh, kết quả nghiên cứu của đề tài này cũng là tài liệu tham khảo cho ngành ngành nông nghiệp trong việc tìm hiểu đối tượng khai thác, sử dụng báo điện tử cho công tác truyền thông tại đơn vị.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
   INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Tran Tan Anh                               2. Sex: man 
3. Date of birth:  1984                                      4. Place of  birth: Vinh Long
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV, Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: Decision No. 2453/QĐ-XHNV, dated November 19, 2021 on extending the study period of graduate students (the extended period is from November 27, 2021 until May 26, 2022)
7. Official thesis title: The issue of restructuring plants and animals on the Mekong Delta online newspaper
8. Major: Journalism                                          9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors:  Assoc.Prof.Dr Duong Xuan Son- University of Social Sciences and Humanities, VNU.
11. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis “The problem of transition of crops and livestock structure in electronic newspapers in the Mekong Delta” for the purpose of surveying, re-evaluate the achievements in the process of communication of some representive online newspapers agencies in the Mekong Delta region. 
Then, the local newspapers agencies in the Mekong Delta region are going to propose the important solutions to implement more effectively the communication mission in the online newspapers in the coming time, the ultimate purpose  of this one is to serve the people and develop sustainably to the Mekong Delta.
12. Practical applicability, if any: 
The thesis has an extremly practical meaning to the topic’s author, as well as to technicians team, correspondents and leaders of electronic newspapers agencies in the process of reseaching and implementing communication on an issue that related to electronic newspapers in the Mekong Delta region. In addition, the research results of this topic are also a reference to the agricultural industry in understanding the objects of exploiting and using of electronic newspapers for itself communication.
13. Further research directions, if any: no
14. Thesis-related publications: no

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây