TTLV: Thông tin về ô nhiễm môi trường trên báo điện tử (Khảo sát Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Kinh tế và Đô thị Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019)

Thứ sáu - 25/03/2022 03:36
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Khánh Hòa     
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/12/1995
4. Nơi sinh: Văn Chấn – Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng
7. Tên đề tài luận văn: Thông tin về ô nhiễm môi trường trên báo điện tử (Khảo sát Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Kinh tế và Đô thị Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học;      Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Mỵ, Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Đề tài luận văn: Thông tin về ô nhiễm môi trường trên báo điện tử (Khảo sát Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Kinh tế và Đô thị Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019)
Chương 1: Những vấn đề chung về thông tin ô nhiễm môi trường đô thị trên báo điện tử
Chương 2: Thực trạng về thông tin ô nhiễm môi trường trên các báo điện tử thuộc diện khảo sát
Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thông tin về ô nhiễm môi trường đô thị trên báo điện tử
Luận văn đã làm rõ những vấn đề chung về thông tin ô nhiễm môi trường đô thị trên báo điện tử. Tác giả khảo sát 3 báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Đô thị Hà Nội; Pháp luật Việt Nam trong việc phản ánh, thông tin, tuyên truyền về vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị. Qua đó, tác giả đánh giá được ưu điểm, hạn chế về nội dung, hình thức tác động đến công chúng và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin về ô nhiễm môi trường trên báo điện tử. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Không
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Nguyen Khanh Hoa 
2. Sex: Female
3. Date of birth: December, 6, 1995 
4. Place of  birth: Van Chan – Yen Bai
5. Admission decision number: 4420/QD-XHNV dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: 6 month extension
7. Official thesis title: Information about environmental pollution in electronic newspapers (Survey Newspaper of Natural Resources and Environment, Hanoi Economic and Urban Newspaper, Vietnam Law Newspaper from January 2019 to December 2019)
8. Major: Journalism 
9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Dr. Pham Thi My, Editor-in-Chief of the Journal of Health and Environment
11. Summary of the findings of the thesis: 
Dissertation topic: Information about environmental pollution in electronic newspapers (Survey Newspaper of Natural Resources and Environment, Hanoi Economic and Urban Newspaper, Vietnam Law Newspaper from January 2019 to December 2019)
Chapter 1: General issues about urban environmental pollution information in electronic newspapers
Chapter 2: Actual situation of environmental pollution information on surveyed electronic newspapers
Chapter 3: Some solutions to improve the quality of information on urban environmental pollution in electronic newspapers
The thesis has clarified the general problems of urban environmental pollution information on electronic newspapers. The author surveyed 3 online newspapers of Natural Resources and Environment, Hanoi Economic and Urban Newspaper, Vietnam Law Newspaper in the reflection, information and propaganda on the problem of urban environmental pollution. Thereby, the author assesses the advantages and limitations of content and form of impact on the public and proposed some solutions to contribute to improving the quality of information on environmental pollution in electronic newspapers.
12. Practical applicability, if any: No
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây