TS. Nguyễn Minh Chính

Email nguyenminhchinh_vn@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1971.
 • Email: nguyenminhchinh_vn@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

1993: Đại học, Pháp ngữ, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1996:  Đại học (tại chức) Anh ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

2001: Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2013: Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - CH Pháp.

 • Trình độ ngoại ngữ: Đại học.
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngữ dụng học, cú pháp, ngữ nghĩa, ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học đối chiếu, ngôn ngữ học ngữ liệu, ngôn ngữ học dạy tiếng, dịch thuật.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. "Về phương pháp dạy và học môn Lý thuyết và Thực hành dịch trong khuôn khổ chương trình đào tạo Việt Nam học", Kỷ yếu hội thảo cuốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học", Bình Châu 03 - 04/08/2017. NXB ĐHQG TPHCM, ISBN : 978-604-73-5445-0, 2017, p. 102-111.
 2. "Các phương thức dịch câu cầu khiến không có động từ Việt - Pháp", Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt : Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Hà Nội 07/2016. Nxb ĐHQGHN, 2017, p.61-69.
 3. "L’impératif en français parlé", Kỷ yếu hội thảo quốc tế 5e Congrès Mondial de Linguistique Française du 04 au 08 juillet 2016 à Tours, France. SHS Web of Conférences , Volume 27, 2016, Mise en ligne le 04/07/2016.
 4. Les injonctifs averbaux - sans verbes conjugués - D’une approche en langue à une analyse de corpus. 14èmes Rencontres Jeunes Chercheurs, ED286 Université Nouvelle Sorbonne - Paris 3, les 16 et 17 juin 2011, Paris - France. Corela HS-16 | 2015 : Diversité des pratiques de recherche en science du langage [En ligne], HS-16 | 2015, mis en ligne le 04 juin 2015. URL : http://corela.revues.org/3759 ; DOI : 10.4000/corela.3759. ISSN électronique : 1638-573X, 2015.
 5. "Một số ứng dụng câu hỏi trong việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", Kỷ yếu Hội thảo Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội 07/2008. NXB ĐHQGHN, Số XB : 118-2008/CXB/49-17/ĐHQGHN, 2008, p.46-55.
 6. "Các phương tiện biểu thị tình thái trong câu hỏi và câu trả lời tiếng Pháp" Kỷ yếu hội thảo Ngữ học trẻ 2007, Vĩnh Yên 04/2007, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Số XB : 178-35-2008/119-70/ĐHSP, 2008, p.170-178.
 7. "So sánh các động từ có ý nghĩa “đòi hỏi, ra lệnh, cấm” trong câu cầu khiến tiếng Việt và tiếng Pháp", Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, Hà Nội 04/2006, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội - 2007, Số XB : 84-2007/CXB-4-03/ĐHSP, 2007, p.133-137.
 8. "Hỏi và trả lời trong lớp học ngoại ngữ", Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài", Hà Nội 07/2006, Nxb ĐHQGHN - 2007, số XB: 11/107/XB-QLXB, 2007, p. 47-53.
 9. "Các sắc thái cầu khiến của nhóm phụ từ phủ định trong tiếng Việt", Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học và Tiếng Việt, Hà Nội 07/ 2006. NXB ĐHQGHN - 2006, số XB : 406-2006/CXB/29-64, 2006, p.88-96.
 10. "Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy - học tiếng Việt trên cơ sở ngữ cảnh hội thoại", Kỷ yếu Hội thảo "Những vấn đề ngôn ngữ học",Khoa Ngôn ngữ học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, 2006, p. 131-136. 
 11. "So sánh câu tường thuật cầu khiến có động từ biểu thị nghĩa “cầu xin” trong tiếng Việt và tiếng Pháp", Kỷ yếu Hội thảo "Ngữ học trẻ, Huế 04/2005, Nxb Thống kê, Hà Nội, số XB : 294/GP-CXB, 2005, p.126-128.
 12. "So sánh câu tường thuật - cầu khiến có động từ biểu thị “ý muốn, nguyện vọng” trong tiếng Việt và tiếng Pháp", Kỷ yếu hội thảo "Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ", Huế 07/2004. NXB ĐHQGHN - 2005, Số XB: 11/107/XB-QLXB, 2005, p.60-65.
 13. "Một vài suy nghĩ khi chuyển dịch câu nghi vấn - cầu khiến Pháp - Việt", Kỷ yếu hội thảo "Ngữ học trẻ", Đà Lạt 04/2004. P.176-180, Nxb Thống kê, Hà Nội, số XB : 71/QĐ-CXB, 2005.
 14. "Về một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tiếng Việt như một ngoại ngữ", Kỷ yếu Hội thảo "Tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng", Hanoi 07/2004, Nxb ĐHQGHN, số XB: 472/113XB-QLXB, 2004, p.7-16.
 15. "So sánh động từ tiếng Việt “nên, cần, phải” và động từ tiếng Pháp “devoir, falloir” trong câu biểu thị ý nghĩa cầu khiến", Kỷ yếu hội thảo "Việt Nam học và Tiếng Việt", Hà Nội 072003, Nxb ĐHQGHN, số XB: 52/965/CXB, 2003, p.16-25.
 16. "Các cấu trúc chỉ sự cần thiết biểu thị ý nghĩa cầu khiến trong tiếng Việt", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học trẻ, 2003.
 17. "So sánh câu cầu khiến rút gọn trong tiếng Việt và tiếng Pháp", Kỷ yếu hội thảo Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Hà Nội 07/2001, Nxb ĐHQGHN, 2001, số XB : 90/503/CXB, 2001, p.32-41.
 18. "Bước đầu tìm hiểu cấu trúc câu mệnh lệnh tiếng Pháp", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học trẻ, Thái Nguyên 04/2001, Nxb Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội - 2001, số XB:  304/QĐ-CXB. 2001, p.194-199.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời trên ngữ liệu tiếng Pháp, ĐHQGHN, 2005-2007, QX05-01.
 2. So sánh câu tường thuật và nghi vấn biểu thị ý nghĩa cầu khiến trong tiếng Việt và tiếng Pháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2003-2004, T2003-08.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng của Chính phủ Việt Nam để làm tiến sĩ tại CH Pháp.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây