Giới thiệu chung

Thứ hai - 18/03/2019 05:57

1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:  Lưu trữ học

+ Tiếng Anh: Archivology

  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 32 03 01
  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:  Lưu trữ học

+ Tiếng Anh: Archivology

  • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  • Thời gian đào tạo: 02 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Lưu trữ học

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Archivology

  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -  ĐHQGHN

2.       Mục tiêu của chương trình đào tạo:

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình Thạc sĩ Lưu trữ học định hướng nghiên cứu trang bị cho học viên trình độ lý luận vững vàng về Lưu trữ học, về phương pháp luận nhằm nâng cao khả năng và tư duy nghiên cứu trong lĩnh vực này; bên cạnh đó, hoàn thiện tư duy tổ chức và quản lí công tác lưu trữ, tổ chức và quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ, cũng như khả năng giảng dạy bậc đại học trong lĩnh vực chuyên môn của học viên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên các nhóm kiến thức cơ bản và nâng cao về các lĩnh vực sau:

- Khối kiến thức cơ sở về hành chính học, hệ thống văn thư và lịch sử văn bản học;

- Khối kiến thức chuyên sâu về lưu trữ học;

- Khối kiến thức bổ trợ và tự chọn nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp khác nhau của người học.

2.2.2. Về năng lực: Sau khi học xong chương trình, học viên có được các năng lực sau đây:

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về lưu trữ học, có khả năng phát hiện những vấn đề về mặt lí luận cũng như thực tiễn cần được nghiên cứu và giải quyết; từ đó có thể tham mưu, tư vấn các biện pháp tổ chức, quản lý và chính sách về lĩnh vực lưu trữ cho các cấp lãnh đạo và quản lí;

- Có khả  năng độc lập hoặc biết tổ chức một nhóm, một tập thể cùng triển khai nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực lưu trữ học.

2.2.3. Về kĩ năng

- Có khả năng vận dụng các phương pháp khoa học để tiếp cận và giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn trong công tác lưu trữ và công tác đảm bảo, cung cấp thông tin lưu trữ cho cán bộ lãnh đạo và quản lí trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp;

- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các trường hành chính, các trường trung học, cao đẳng và đại học về các lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo.

2.2.4. Về nghiên cứu: Trang bị khả năng nghiên cứu độc lập các vấn đề thuộc lĩnh vực lưu trữ học. Cụ thể như sau:

- Nghiên cứu những lí luận mới về lưu trữ học;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công tác văn thư, lưu trữ để tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

 

- Nghiên cứu những tác động của sự thay đổi trong xã hội hiện đại đến công tác lưu trữ;

- Nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

3.  Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh

      - Thi tuyển với các môn sau đây:

+ Môn thi Cơ bản: Công tác văn thư

+ Môn thi Cơ sở: Lí luận và phương pháp công tác lưu trữ

+ Môn Ngoại ngữ: 01 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

3.2. Đối tượng tuyển sinh

-  Cử nhân tốt nghiệp ngành đúng Lưu trữ học hoặc ngành phù hợp Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 trở về trước); cử nhân tốt nghiệp các ngành gần, đã hoàn thành chương trình chuyển đổi (danh mục các học phần bổ sung kiến thức tại mục 3.4);

-  Yêu cầu kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu.

3.3. Danh mục các ngành gần với chuyên ngành Lưu trữ học

          - Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Quản lý giáo dục, Báo chí, Luật, Chính trị học, Quản trị văn phòng,  Quản lý nhà nước,  Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Khoa học quản lý, Khoa học thư viện, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin học, Triết học, Việt Nam học, Xã hội học, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước sau khi đã học bổ túc kiến thức (25 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Lưu trữ  học.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

PHẦN 1. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

4 tín chỉ

1

2

Quản lý nhà nước trong công tác văn thư-lưu trữ

Tiêu chuẩn hoá trong công tác văn thư-lưu trữ

2

2

PHẦN 2. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ

6 tín chỉ

3

Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý

2

4

Tổ chức quản lý văn bản

2

5

Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ

2

PHẦN 3. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

10 tín chỉ

7

Tổ chức khoa học tài liệu

5

8

Tổ chức bảo quản tài liệu

2

9

Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

3

PHẦN 4. CÁC KIẾN THỨC BỔ TRỢ

5 tín chỉ

11

Lịch sử lưu trữ

2

12

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

văn thư - lưu trữ

3

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

25 tín chỉ

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây