Khung chương trình

Thứ ba - 19/03/2019 22:41

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình:                                               64[1] tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                                     8  tín chỉ                                                       

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                                     47 tín chỉ

       + Bắt buộc:                                                                             19 tín chỉ

       + Lựa chọn:                                                                            28 tín chỉ/ 56 tín chỉ

-  Luận văn Thạc sĩ:                                                                     9 tín chỉ.                                                

2. Khung chương trình

STT

học phần

 

Tên học phần

 

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

8

 

 

1.

PHIL 5001

Triết học (Philosophy )

4

60

0

0

 

 

2.

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản (Basic English)

4[2]

 

30

30

0

 

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản (Basic Russian)

 

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản (Chinese Basic)

 

 

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản (Basic German)

 

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản (Basic French)

 

 

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

47

 

 

 

  II.1.

Các học phần bắt buộc (Compulsory Subjects)

20

 

 

 

3.

ARO 6026

Hệ thống văn thư trong các cơ quan, tổ chức

System of Records Management in  Organization

3

30

15

0

 

 

4.

ARO 6034

Tổ chức quản lý lưu trữ

Organization of Archival Management

3

30

15

0

 

 

5.

ARO 6071

Phân loại tài liệu lưu trữ

Classifying archival documents

2

15

15

0

 

 

6.

ARO 6072

Xác định giá trị tài liệu

Appraising archival documents

2

15

15

0

 

 

7.

ARO 6073

Thực tập quản lý hoạt động lưu trữ

Internship 1 (Archival Activities Management)

5

15

60

0

ARO 6072

 

8.

ARO

6074

Thực tập quản lý tài liệu lưu trữ

Internship 2(Archives Management)

5

15

60

0

ARO 6072

 

II.2.

Các học phần lựa chọn (Elective Subjects)

27/55

 

 

 

9.

ARO 6027

Lịch sử văn bản học

History of Vietnamese Documentary

3

30

15

0

 

 

10.

ARO 6028

Các sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam

Basis Issues of Vietnam History

2

15

15

0

 

 

11.

ARO 6029

Cải cách hành chính ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Administrative Reform of Vietnam in historical periods

2

15

15

0

 

 

12.

ARO 6030

Lí luận và thực tiễn về thủ tục hành chính

Administrative Procedures-Theory and Pratice

2

15

15

0

 

 

13.

ARO 6075

Hoạch định chính sách lưu trữ

Forming Policies on Archives

3

30

15

0

 

 

14.

ARO 6062

Hợp tác quốc tế trong lưu trữ

International Cooperation in Archives

2

20

10

0

 

 

15.

ARO 6063

Quản trị rủi ro trong lưu trữ

Risk Management in Archives

3

30

15

0

 

 

16.

ARO 6040

Quản lý tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp

Management of Records in Businesses

3

30

15

0

ARO 6072

 

17.

ARO 6041

Quản lý tài liệu lưu trữ trong các tổ chức xã hội

Management of Records in Sozial Organizations

2

20

10

0

ARO 6072

 

18.

ARO 6031

Phương pháp sử liệu học

Methods of Historical Sources Studies

2

15

15

0

 

 

19.

ARO 6076

Phương pháp lưu trữ tài liệu điện tử

Methods of Arching of Electronic Documents

2

20

10

0

ARO 6072

 

20.

ARO 6077

Phương pháp lưu trữ tài liệu nghe nhìn

Methods of Arching of Audio-Visual Documents

2

20

10

0

ARO 6072

 

21.

ARO 6078

Phương pháp lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ

Methods of Arching of Scientific-Technological Documents

3

30

15

0

ARO 6072

 

22.

ARO

6070

Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong lưu trữ

Methods of controlling and assessing in archives

2

10

20

0

 

 

23.

ARO

6066

Phương pháp đào tạo, huấn luyện về lưu trữ

Methods of archival training

2

10

20

0

 

 

24.

ARO 6032

Tổ chức hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ

Organization of Archival Information System

3

30

15

0

 

 

25.

ARO

6064

Công bố tài liệu văn kiện

Publication of archival documents

3

30

15

0

 

 

26.

ARO

6067

Số hóa tài liệu lưu trữ

Digitalisation of archival documents

2

10

20

0

 

 

27.

ARO

6068

Kỹ năng lập kế hoạch và dự án lưu trữ

Skills for planning and project compiling

2

10

20

0

 

 

28.

ARO

6069

Kỹ năng xây dựng văn bản về lưu trữ

Skills for construction legal documents on archives

2

10

20

0

 

 

29.

ARO 6053

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Leading and Managing Skills

4

20

 

40

 

0

 

 

30.

ARO 6054

Kỹ năng tổng hợp thông tin

Skills for Information Synthesis

4

20

 

40

 

0

 

 

III.

ARO 7201

Luận văn Thạc sĩ (Thesis)

9

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

                       

[1] Số tín chỉ của học phần ngoại ngữ cơ bản được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo nhưng không tính vào điểm trung bình chung tích lũy

[2] Học phần ngoại ngữ là học phần điều kiện, không tính vào điểm trung bình chung tích lũy.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây