Giới thiệu chung

Thứ sáu - 15/03/2019 05:02

1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo

 • Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quan hệ quốc tế

+ Tiếng Anh: International Relations

 • Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 31 02 06
 • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quốc tế học

+ Tiếng Anh: International Studies

 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
 • Thời gian đào tạo: 02 năm
 • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Quốc tế học

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in International Studies

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội.

2.   Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

- Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo những người nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại có trình độ cao về lý luận và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực đối ngoại.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp kiến thức hệ thống và nâng cao về lý thuyết quan hệ quốc tế, về những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế trong lịch sử cũng như hiện tại, những vấn đề toàn cầu và khu vực, về xu hướng phát triển của thế giới;

- Cung cấp kiến thức hệ thống và nâng cao về những vấn đề đường lối đối ngoại của Cách mạng Việt Nam, lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ Đổi mới;

- Rèn luyện phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, các vấn đề đối ngoại của Việt Nam để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nêu lên những dự báo, kiến nghị;

- Nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng nghiên cứu các vấn đề quốc tế, kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp vào thực tiễn của công tác đối ngoại và những công việc liên quan đến hợp tác quốc tế của đất nước hay của cơ quan;

- Có thể phát huy năng lực trong các lĩnh vực công tác về quan hệ quốc tế thuộc các cơ quan đối ngoại ở trung ương và địa phương, các trường đại học và viện nghiên cứu, các cơ quan an ninh và thông tấn báo chí, các cơ sở văn hóa và dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài...

3.  Thông tin tuyển sinh

      - Môn thi tuyển sinh

 • Môn thi Cơ bản: Lịch sử Quan hệ quốc tế.
 • Môn thi Cơ sở: Quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
 • Môn Ngoại ngữ: Một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức.  

- Đối tượng tuyển sinh

+ Văn bằng:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quốc tế học, Quan hệ quốc tế hoặc phù hợp với ngành Quốc tế học;
 • Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Lịch sử, Triết học, Kinh tế học, Luật học, Chính trị học, Châu Á học/Đông Phương học, Việt Nam học, Xã hội học, Văn hóa học, Nhân học, Tôn giáo học, Báo chí học, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Chính sách công, Công tác xã hội, …sau khi đã học bổ sung kiến thức (26 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quốc tế học;

+ Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

 • Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;
 • Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học qua lớp bổ sung kiến thức và được cấp chứng chỉ.

- Danh mục ngành gần với chuyên ngành Quan hệ quốc tế:

+ Ngành gần: Lịch sử, Triết học, Kinh tế học, Luật học, Chính trị học, Châu Á học/Đông Phương học, Việt Nam học, Xã hội học, Văn hóa học, Nhân học, Tôn giáo học, Báo chí học, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Chính sách công, Công tác xã hội.

- Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho các đối tượng dự thi ngành gần

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

1

Lịch sử Quan hệ quốc tế

3

2

Quan hệ đối ngoại Việt Nam

3

3

Nhập môn Quan hệ quốc tế

3

4

Nhập môn Khu vực học

3

5

Kinh tế quốc tế

3

6

Luật pháp quốc tế

3

7

Thể chế chính trị thế giới

2

8

Các tổ chức quốc tế

2

9

Các vấn đề toàn cầu

2

10

Phương pháp nghiên cứu Quan hệ quốc tế

2

 

Tổng cộng

26

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây