TTLV: Báo điện tử với vấn đề xuất khẩu nông sản của ĐBSCL

Thứ tư - 04/05/2022 03:57
1. Họ và tên học viên: Đặng Thi Mỹ Thanh                                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/11/1987
4. Nơi sinh: Thành phố Cần Thơ
5. Quyết định công nhận học viên số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 2453/QĐ-XHNV, ngày 19-11-2021 về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học (thời gian kéo dài từ 27-11-2021 đến ngày 26-5-2022)
7. Tên đề tài luận văn: Báo điện tử với vấn đề xuất khẩu nông sản của ĐBSCL
8. Chuyên ngành: Báo chí học (định hướng ứng dụng); Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Phạm Hải Chung - Giảng viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn có kết cấu gồm 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn về báo điện tử và vấn đề xuất khẩu nông  sản của ĐBSCL
- Chương 2: Thực trạng báo điện tử với vấn đề xuất khẩu nông sản của ĐBSCL
- Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng thông tin về vấn đề xuất khẩu nông sản của vùng ĐBSCL trên báo điện tử
Trong luận văn, ngoài việc củng cố cơ sở lý luận về truyền thông, về báo điện tử, kiến thức nền tảng về xuất khẩu nông sản của ĐBSBCL, tác giả còn tiến hành khảo sát 415 bài viết trên Báo Tuổi trẻ Online, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online và Báo Cần Thơ Online. Từ đó, tạo nên một cái nhìn báo quát, toàn cảnh về các bài viết về xuất khẩu nông sản của ĐBSCL trên báo điện tử cả về nội dung và hình thức thể hiện. Luận văn cũng chỉ ra những ưu và nhược điểm của việc truyền tải thông điệp về xuất khẩu nông sản của ĐBSCL trên báo điện tử thời gian qua.
Đứng trước bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, báo điện tử có nhiều ưu thế trong việc truyền tải thông tin nhanh nhạy, bám sát dòng chảy sự kiện và hình thức thể hiện vô cùng phong phú nhờ các yếu tố đa phương tiện. Tuy nhiên, báo điện tử viết về xuất khẩu nông sản cũng đối diện nhiều áp lực từ với yêu cầu cải tiến không ngừng để đáp phục vụ bạn đọc, cạnh tranh với các báo điện tử khác và mạng xã hội. Tác giả luận văn đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức bài viết về vấn đề xuất khẩu nông sản của vùng: khai thác các vấn đề dư luận quan tâm; cải tiến, mở thêm chuyên mục mới; ngôn ngữ thể hiện gần gũi dễ hiểu; tích hợp các yếu tố đa phương tiện để bài báo thêm sinh động… Ngoài ra, luận văn cũng đưa ra các kiến nghị, đề xuất đến cơ quan quản lý Nhà nước và Ban biên tập các báo để hoạt động tuyên truyền về xuất khẩu nông sản thêm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công chúng trong thời gian tới.
 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu đề tài “Báo điện tử với vấn đề xuất khẩu nông sản của ĐBSCL” là tài liệu bổ ích để người làm báo tham khảo, tìm hiểu, từ đó đề ra giải pháp tuyên truyền, thúc đẩy quá trình xuất khẩu nông sản ĐBSCL hiệu quả hơn, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ hướng nghiên cứu này, trong tương tai tác giả dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn và áp dụng các yếu tố đa phương tiện vào thực tế tác nghiệp báo chí. 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name:   Dang Thi My Thanh                                2. Sex: Female
3. Date of birth:  November 28, 1987                              4. Place of birth: Can Tho City
5. Admission Decision No. 4419/2019/QĐ-XHNV, dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Decision No. 2453/QĐ-XHNV, dated November 19, 2021 on extending the study period of graduate students (the extended period is from November 27, 2021 until May 26, 2022).
7. Official thesis title:  Online newspaper about Agricultural Product Exports of the Mekong Delta
8. Major: Journalism ;                                                        Code: 8320101-01-UD
9. Supervisors: Dr. Pham Hai Chung – School of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, VNU.
10. Summary of the findings of the thesis:
This thesis has three chapters:
- Chapter 1: Theoretical and practical basis for online newspaper and agricultural product exports of the Mekong Delta
- Chapter 2: The current situation of for online newspaper with the issue of agricultural product export of the Mekong Delta
- Chapter 3: Solutions and recommendations to improve the quality of information on the agricultural product export of the Mekong Delta in the for online newspaper
In the thesis, in addition to consolidating the theoretical basis of communication, for online newspaper, and the basic knowledge of agricultural product export of the Mekong Delta, the author also conducted a survey of 415 articles in Tuoi Tre Online Newspaper, Saigon Times Online Newspaper and Can Tho Online Newspaper. Therefore, the author could create an overview of articles on the export of agricultural products of the Mekong Delta in for online newspaper in both two aspects: content and form. The thesis also points out the advantages and disadvantages of conveying the message about the export of agricultural products of the Mekong Delta in the for online newspaper over the past time.
In the context of the information technology boom, for online newspaper have many advantages in quickly conveying information, following the flow of events, and being extremely rich in forms of expression thanks to multimedia elements. However, for online newspaper writing about agricultural export also face a lot of pressure from the requirement of continuous improvement to serve readers, as well as compete with other electronic newspapers and social networking sites. The author of the thesis has proposed many solutions to improve the quality of content and form of articles on the issue of agricultural product export in the region: exploiting issues of public concern; improving, opening new categories; improving a language that is close to people and easy to understand; integrating multimedia elements to make the article more vivid, etc. In addition, the thesis also makes recommendations and proposals to the State management agencies and the editorial board of newspapers to make propagation activities on agricultural product export more effective, meeting the requirements of the public in the coming time.
11. Practical applicability, if any: The results of the research on the topic "Electronic Newspapers with the Issue of Agricultural Product Export of the Mekong Delta" are a useful document for journalists to refer to, learn, and then propose solutions or methods to propagate and promote the export of agricultural products in the Mekong Delta more effectively, especially in the context of greater international economic integration.
12. Further research directions, if any: From this research orientation, the author intends to study more deeply and apply multimedia elements to practical contexts of journalism in the future.
13. Thesis-related publications: Not yet

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây