TTLV: Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào giai đoạn 2012 - 2020

Thứ sáu - 22/04/2022 04:16
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thủy                                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/10/1978
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài: Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào giai đoạn 2012 - 2020.
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ;                                     9. Mã số: 8310601.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trương Minh Tạo, nguyên Chủ nhiệm Khoa Kiến thức, Học viện Khoa học Quân sự.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào giai đoạn 2012 - 2020” được chia thành 03 chương. Chương 1 khái quát về cơ sở lý luận và thực tiễn việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào. Chương 2 của luận văn tập trung vào phân tích thực trạng sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào giai đoạn 2012-2020 trên các mặt chính trị-đối ngoại, kinh tế-tài chính-thương mại, văn hóa-xã hội và quốc phòng-an ninh. Chương 3 đưa ra những đánh giá gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào trong thời gian tới, tác động đến Việt Nam và khuyến nghị một số giải pháp.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như bạn đọc quan tâm tới chính sách, cách thức tiếp cận và mục đích của Trung Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á nói chung và đặc biệt tại Lào nói riêng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, phân tích, làm rõ mục đích của Trung Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ với Lào và các nước trong khu vực thời gian tới.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thuy                                            2. Sex: Female
3. Date of birth: October 15th, 1978                                     4. Place of birth: Nghe An province
5. Admission Decision Number: 3617/208/QĐ-XHNV Date: December 4th, 2018
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: China’s rising influence in Laos in 2012 to 2020 period
8. Major: International Relations                                               9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Associate Prof. Dr. Truong Minh Tao, Former Dean of Faculty of International Relation Studies, Military Science Academy.
11. Summary: The thesis “China’s rising influence in Laos in 2012-2020 period” is structured into three chapters. Chapter 1 provides an overview of theoretical and practical basis for China’s growing impacts on Laos. Chapter 2 focuses on analyzing China’s influence in Laos in terms of politics-diplomacy, economics-finance-trade, socio-culture and defence-security. Chapter 3 assesses and forecasts China’s outlook for its increasing impacts in Laos, accordingly identifies implications and recommendations for Vietnam.
12. Applicability in practice: The thesis is expected to be a reference material for students majoring international relations as well as readers who are interested in China’s polices, approaches and goals to be engaged in Southeast Asia countries  generally and Laos particularly.
13. Suggestions for further research: Continually updating, studying, analyzing and clarifying China’s goals in promoting relations with Laos and regional countries in the coming time. 
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây