TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch cuối tuần tại tỉnh Ninh Bình

Thứ năm - 05/05/2022 03:39
1. Họ và tên học viên: Vũ Tuấn Anh                             2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 27/08/1981
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu phát triển du lịch cuối tuần tại tỉnh Ninh Bình”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                                9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Hải Yến – Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
    Sau khi thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch cuối tuần tại tỉnh Ninh Bình’’, luận văn đã đạt được một số kết quả như sau:
Thứ nhất, Luận văn đã hệ thống hóa các lý thuyết về du lịch và làm rõ cơ sở khoa học về phát triển hoạt động du lịch cuối tuần trên cơ sở tổng hợp những nghiên cứu của các tác giả trong nước và quốc tế, kết hợp với những kinh nghiệm từ các địa phương đã thực hiện phát triển hoạt động du lịch cuối tuần.
Thứ hai, Luận văn đã chỉ ra được thực trạng hoạt động du lịch Ninh Bình nói chung và du lịch cuối tuần và đã xác định được các điều kiện đặc thù để phát triển du lịch cuối tuần ở tỉnh Ninh Bình.
Thứ ba, Trên cơ sở lý luận và thực trạng nghiên cứu về du lịch cuối tuần ở Ninh Bình,  tác giả đưa ra các đề xuất, các nhóm giải pháp nhằm phát triển Ninh Bình trở thành điểm đón khách du lịch cuối tuần.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Vu Tuan Anh                                            2. Sex: Male
3. Date of birth: August 27th, 1981                             4. Place of birth: Ha Nam Provice
5. Admission decision number: 2705/2020/QD-XHNV; Dated: December 24th, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: “Research and develop weekend tourism in Ninh Binh province”
8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: PhD. Do Hai Yen - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
11. Summary of the findings of the thesis: 
After implementing the topic "Research and development of weekend tourism in Ninh Binh province", the thesis has achieved some results as follows:
Firstly, the thesis has systematized the theories of tourism and clarified the scientific basis for the development of weekend tourism activities on the basis of synthesizing the researches of domestic and international authors. in accordance with the experiences from the localities that have developed weekend tourism activities.
Secondly, the thesis has shown the current status of tourism activities in Ninh Binh in general and weekend tourism and has identified specific conditions for developing weekend tourism in Ninh Binh province.
Thirdly, on the basis of theory and research on weekend tourism in Ninh Binh, the author makes suggestions and groups of solutions to develop Ninh Binh into a destination to welcome weekend tourists.
12. Practical applicability, if any: 
13. Further research directions, if any: 
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây