TTLV: Truyền thông vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp Đài PT-TH Trà Vinh và Đài PT-TH Sóc Trăng)

Thứ tư - 04/05/2022 04:03
1. Họ và tên học viên: Trần Thị Tú Trân                                 2. Giới tính:    Nữ
3. Ngày sinh:  10/04/1992
4. Nơi sinh: Ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
5. Quyết định công nhận học viên số: số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021. Thời gian kéo dài từ ngày 27/11/2021 – 26/5/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp Đài PT-TH Trà Vinh và Đài PT-TH Sóc Trăng)
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                            Mã số:   8320101-01-UD.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dững – Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và truyền thông.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Truyền thông về vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình đồng bằng sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu về chính sách dân tộc của địa phương trong tình hình mới. Kết quả đạt được của luận văn sẽ giúp ích cho việc nâng cao vai trò của Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng trong công tác truyền thông. Từ đó, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để các đài truyền hình thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần cùng với chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào Khmer, cũng như thực hiện tốt chính sách dân tộc mà Đảng và nhà nước ta đã đề ra, hướng tới mục tiêu chung nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Student's full name: Tran Thi Tu Tran                               2. Gender: Female
3. Date of birth: April 10, 1992
4. Place of birth: Vinh Huu Hamlet, Huu Thanh Commune, Tra On District, Vinh Long Province.
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in the training process: Extending the study period from November 27, 2021 to May 26, 2022 
(According to Decision No. 2453/QĐ-XHNV dated November 19, 2021 of The Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU)
7. Thesis title: Communication on social security for Khmer people on television in the Mekong Delta (Case study of Tra Vinh Radio and Television Broadcasting Station and Soc Trang Radio and Television Broadcasting Station)
8. Specialization: Applied-oriented journalism; Code: 8320101-01-UD.
9. Scientific instructors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Dung - Institute of Information and Communication Technology Applications.
10. Summary of the results of the thesis: Communication on social security for Khmer people on television in the Mekong Delta in order to meet the requirements of local ethnic policies in the new situation. The results of the thesis will help improve the role of Tra Vinh Radio and Television Broadcasting Station, Soc Trang Radio and Television Broadcasting Station in communication work. Since then, the thesis also proposes some solutions to overcome the shortcomings and limitations so that television stations can better perform their propaganda tasks and contribute with local authorities to effectively implement the social security policy for Khmer people as well as the ethnic policy that our Party and State set up the common goal of comprehensive development for ethnic minority areas.
11. Practical applicability: (if any)
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây