TTLV: Xung đột tôn giáo tại miền Nam Thái Lan từ năm 2014 đến năm 2020

Thứ ba - 28/09/2021 05:05
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh                               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/01/1997
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Xung đột tôn giáo tại miền Nam Thái Lan từ năm 2014 đến năm 2020
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ;                       Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Khắc Nam, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đề tài “Xung đột tôn giáo tại miền Nam Thái Lan từ năm 2014 đến năm 2020” được nghiên cứu trong 3 chương. Ở chương 1, tác giả phân tích lịch sử và nguyên nhân xung đột tôn giáo ở miền Nam Thái Lan, bao gồm lịch sự quá trình hình thành xung đột qua hai giai đoạn từ trước năm 2004 và 2004 đến 2014 cùng các nguyên nhân đi kèm. Dựa trên các yếu tố tác động kết hợp với các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế, cùng tư duy khoa học biện chứng, ở chương 2 luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu vấn đề xung đột tôn giáo ở miền Nam Thái Lan trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2020, thông qua việc thống kê các sự kiện, vấn đề nổi bật đi kèm với sự phát triển của các nhóm Hồi giao cực đoan, đồng thời phân tích các biện pháp giải quyết vấn đề của chính phủ Thái Lan. 
Cuối cùng, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, luận văn đưa ra nhận xét về tác động của vấn đề đối với khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng; qua đó, đưa ra dự báo và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề tương tự. 

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Việc nghiên cứu đề tài này góp phần cung cấp tài liệu về một vấn đề đang đang nổi cộm hiện nay là các cuộc khủng bố và xung đột vũ trang liên quan đến tôn giáo, đồng phục vụ công tác nghiên cứu chính sách giải quyết cho Việt Nam khi gặp các vấn đề tương tự. Khi mà trong những năm gần đây ở Việt Nam chưa có một công trình nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ về các xung đột tôn giáo ở miền Nam Thái Lan, đề tài này sẽ đáp ứng, bổ sung vào những mảng còn thiếu trong nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Việt Nam. Hơn nữa, các chính sách của Thái Lan trong quá trình giải quyết xung đột kéo dài cũng sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam, nhất là khi khủng bố tôn giáo một vấn đề còn khá mới mẻ với Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu động thái giữa các bên trong cuộc xung đột dai dẳng này; hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu về xung đột tôn giáo trong khu vực Đông Nam Á.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Xung đột tôn giáo ở miền Nam Thái Lan – Tác động đối với an ninh khu vực, Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại, số tháng 9.2021, tr. 20-24
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Ngoc Anh                                 2. Sex: Female
3. Date of birth:  20/01/1997                                              4. Place of  birth: Hanoi     
5. Admission decision number: 4420/QĐ-XHNV  Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: None                
7. Official thesis title: Religious conflict in Southern Thailand from 2014 to 2020              
8. Major: International Relations                                       9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Prof. Dr. Hoang Khac Nam, Faculty of International Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi.              
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis “Religious conflict in Southern Thailand from 2014 to 2020” is studied in 3 chapters. In chapter 1, the author analyzes the history and causes of religious conflicts in Southern Thailand, including the history of conflict formation through two periods of time: before 2004 and 2004 to 2014, as well as the causes for each stage. In chapter 2, based on the influencing factors combined with international relations research methods and dialectical scientific thinking, the thesis focuses on studying the issue of religious conflicts in Southern Thailand from 2014 to 2020 through the statistics of prominent events and issues accompanying the development of radical Islamic groups, and at the same time analyzing the government's problem-solving measures. Finally, on the basis of studying the current situation, the thesis makes comments on the impact of the issue on ASEAN region in general and Vietnam in particular; thereby, making forecasts and policy recommendations for Vietnam in dealing with similar issues.           
12. Practical applicability, if any: The study of this topic contributes to documenting a current emerging issue of terrorism and armed conflict related to religion, and also serves the research of policies for Vietnam when facing similar problems. While in recent years there has not been a systematic and complete study of religious conflicts in Southern Thailand, this topic will meet and supplement the missing areas in international relations research in Vietnam. Moreover, Thailand's policies in the process of long-term conflict resolution will also be valuable lessons for Vietnam, especially when religious terrorism is a relatively new issue for Vietnam.                 
13. Further research directions, if any: Continue to monitor and study the dynamics between the parties in this persistent conflict; or expand the scope of research on religious conflict in Southeast Asia.              
14. Thesis-related publications: Nguyen Thi Ngoc Anh (2021), Religious Conflict in Southern Thailand – Impact on Regional Security, Modern Defense Knowledge Journal, September 2021, p. 20-24.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây