TTLV: Làn sóng Hallyu trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam dưới góc độ sức mạnh mềm

Thứ ba - 08/02/2022 20:48
1. Họ và tên học viên: Lương Thị Thu Ngân                         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24/10/1993
4. Nơi sinh: Thành phố Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài luận văn: Làn sóng Hallyu trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam dưới góc độ sức mạnh mềm
8. Chuyên ngành: Châu Á học;                                  Mã số: 60 31 06 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Đình Chỉnh, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Đến nay, những nghiên cứu về làn sóng Hallyu chủ yếu tập trung vào khía cạnh văn hóa đại chúng và ảnh hưởng của nó đến giới trẻ Việt Nam. Thực tế cho thấy chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về làn sóng Hallyu tại Việt Nam dưới góc độ sức mạnh mềm, và phương hướng phát triển làn sóng Hallyu tại Việt Nam trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh mềm. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp một phần vào thành tựu những nghiên cứu về làn sóng Hallyu ở Việt Nam, làm rõ hơn về cách triển khai làn sóng này của Hàn Quốc, ảnh hưởng của nó trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho chiến lược ngoại giao văn hóa của Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Theo giáo sư Joseph S. Nye, một trong những điểm làm nên sức hấp dẫn của sức mạnh mềm Việt Nam hiện nay là văn hóa. Do đó, việc nghiên cứu về ngoại giao văn hóa - một trong những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh mềm là hết sức cần thiết mà làn sóng Hallyu tại Việt Nam là một ví dụ điển hình.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
                                                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Luong Thi Thu Ngan                                        2. Sex: Female
3. Date of birth: 24/10/1993
4. Place of birth: Yen Bai city
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV on 26/11/2019 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Korean Wave as Tool for Korea's Cultural Diplomacy in Vietnam as a part of soft power approach
8. Major: Asian Studies                                                    9. Code: 60 31 06 01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr Le Dinh Chinh, Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
11. Summary of the findings of the thesis: 
Until now, research on the Korean wave has mainly focused on the aspect of popular culture and its influence on Vietnamese youth. In fact, there have not been many in-depth studies on the Korean wave in Vietnam from the perspective of soft power, and the direction of the development of the Korean wave in Vietnam in Korea's cultural diplomacy strategy to strengthen its soft power. The research results of the thesis will contribute a part to the achievements of researches on the Korean wave in Vietnam, further clarifying how Korea has deployed this wave, its influence in cultural diplomacy strategy of Korea in Vietnam to draw lessons from Vietnam's cultural diplomacy strategy.
12. Practical applicability: 
According to Professor Joseph S. Nye, one of the attractive points of Vietnam's soft power today is culture. Therefore, studying cultural diplomacy - one of the important solutions to promote soft power is necessary of which the Korean wave in Vietnam is a typical example.
13. Further research directions: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây