TTLV:  Chính sách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin sở hữu công nghiệp tại các doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp InvestIP)

Thứ năm - 13/01/2022 21:10
1. Họ và tên học viên: Vũ Quý Quỳnh                          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/07/1987
4. Nơi sinh:  Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2091/QĐ-XHNV ngày  24 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn:
    Chính sách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin sở hữu công nghiệp tại các doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp InvestIP)
8. Chuyên ngành: Quản lí khoa học và công nghệ;                    Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Hải
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã phân tích và khẳng định:
    Trong bối cảnh thông tin được đánh giá là một trong các nguồn lực quan trọng hàng đầu; Thông tin và thông tin sở hữu công nghiệp cần được quan tâm bảo vệ. Để làm được việc đó cần đánh giá thực trạng chính sách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong các doanh nghiệp. Từ đó đề xuất những điểm cần bổ xung, hoàn thiện chính sách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp. Luận văn đã chỉ ra những nhóm chính sách mà doanh nghiệp cần hình thành và hoàn thiện như: 
- Hình thành những chính sách đầu tư phần cứng và đồng bộ hạ tầng máy chủ, lưu trữ, máy tram, thiết bị mạng;
- Chính sách quản lý và thiết lập các quy trình quản lý, chính sách phân cấp, phân quyền, đăng nhập …
- Cần hoàn thiện chính sách đầu tư xây dựng phần mềm quản lý thôn tin, thông tin SHCN, quản lý dữ liệu, quản lý công việc, nhân sự….
- Thiết lập chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực công nghệ thông tin cho nhân sự toàn doanh nghiệp, đặc biệt là nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Đề xuất chính sách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin, thông tin sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp. Những đề xuất này giúp doanh nghiệp có thêm kiến thức và phương pháp để bảo vệ thông tin, từ đó tạo niềm tin và an tâm để doanh nghiệp tiến vào nền kinh tế thế giới phẳng. Những chính sách này có thể áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp hiện tại.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vũ Quý Quỳnh                                       2. Sex: male      
3. Date of birth: July 23, 1987                   
4. Place of  birth: Binh Dinh commune, Luong Tai district, Bac Ninh province
5. Admission decision number: 2091/QĐ-XHNV  Dated May 24, 2019
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Information technology policy to ensure the security of industrial property information in enterprises (The case study of InvestIP Industrial Property Joint Stock Company)
8. Major: Science and technology management                                9.Code: 8340412.01
10. Supervisors: Associate Professor. Dr. Tran Van Hai
11. Summary of the findings of the thesis: 
In the context of information is considered as one of the most important resources, general information and industrial property information need to be protected. To do that, it is necessary to evaluate the current situation of information technology policies to ensure information security in enterprises. From there, supplemental points should be proposed and information technology policies should be competing to ensure information security for businesses. This thesis indicates group of policies that enterprises need to form and perfect as follows:
       - Forming policies on hardware investment and synchronization of server, storage, workstation, and network equipment infrastructure;
       - Management policy and setting up processes for management, decentralization, authorization, login, etc;
       - Perfecting policies on investment in building information management software, industrial property information, data management, job management, human resources, etc;
      - Establish policies on training and fostering to raise awareness in information technology for all employees, especially specialist in information technology.
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
12. Practical applicability, if any:
Proposing information technology policies to ensure information security, industrial property information for enterprises. These proposing polices help businesses gain more knowledge and methods to protect important information, thereby creating faith for businesses to enter the flat world economy. These policies are applicable to all existing businesses.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây