TTLV: Truyền thông về bất động sản trên báo điện tử hiện nay

Thứ ba - 15/02/2022 03:14
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đăng Thy                           2.  Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  16/1/1987.
4. Nơi sinh: xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo từ 27/11/2021-26/05/2022
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về bất động sản trên báo điện tử hiện nay.
8. Chuyên ngành: Báo chí học (theo định hướng ứng dụng)
9. Mã số: 8320101-01-UD
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập Tạp chí Người Làm báo.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn: Truyền thông về bất động sản trên báo điện tử hiện nay gồm 3 chương: 
- Chương 1: Những vấn đề lý luận truyền thông về bất động sản trên báo điện tử
- Chương 2: Thực trạng truyền thông về bất động sản trên báo điện tử hiện nay
- Chương 3: Vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về bất động sản trên báo điện tử.

Trên cơ sở thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu truyền thông về bất động sản, luận văn sẽ phân tích khảo sát và đánh giá tình hình truyền thông về bất động sản trên báo điện tử từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020. Luận văn phân tích các nội dung, hình thức các tin, bài liên quan đến truyền thông về bất động sản, đồng thời, khảo sát ý kiến của các nhà quản lý, công chúng về các vấn đề liên quan. Từ đó, đưa ra những đề xuất và khuyến nghị để báo điện tử nâng cao trách nhiệm, vai trò và chất lượng truyền thông về bất động sản cho công chúng. Đặc biệt, đánh giá tác động của dịch Covid – 19 đến truyền thông bất động sản.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Bài báo khoa học: Truyền thông về bất động sản trên báo điện tử ngày nay; đăng trên Tạp chí Người Làm Báo số tháng 1,2/2022.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN DANG THY.                      2. Sex: Male.
3. Date of birth: 16/1/1987.
4. Place of birth: THANH DUC - GO DAU - TAY NINH.
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019.
6. Changes in academic process: Extension of training time from 27/11/2021-26/05/2022
7. Official thesis title: Real estate communication in online newspaper today
8. Major: Journalism (application-oriented)
9. Code: 8320101-01-UD.
10. Supervisors: Associate Professor Doctoral NGUYEN THANH LOI – Editor in Chief Journalist's Magazine.
11. Summary of the findings of the thesis: Real estate communication in online newspaper today consists of 3 chapters:
- Chapter 1: Theoretical issues of communication about real estate communication in online newspaper
- Chapter 2: The current state of real estate communication in online newspaper today
- Chapter 3: Problems and solutions to improve the effectiveness of real estate communication in online newspaper
On the basis of unifying the theoretical and practical basis for communication research on real estate, the thesis will analyze, survey and evaluate the communication situation on real estate communication in online newspaper from January 2020 to December 2020. The thesis analyzes the contents and forms of communication -related news and articles on real estate, and at the same time, surveys the opinions of managers and the public on related issues. From there, make suggestions and recommendations for online newspapers to improve the responsibility, role and quality of communication about real estate to the public. In particular, assess the impact of the Covid-19 epidemic on the real estate communication.
12. Practical applicability, if any: 
13. Further research directions, if any: 
14. Thesis-related publications:
Scientific articles: Real estate communication in online newspaper, published in the January, February 2022 issue of Journalist Magazine.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây