TTLV: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa qua nghiên cứu trường hợp quận Hà Đông, Hà Nội

Thứ năm - 13/01/2022 21:08
1. Họ và tên học viên:    PHẠM MINH ĐỨC                       2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/11/1997
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa qua nghiên cứu trường hợp quận Hà Đông, Hà Nội
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Bắc - Khoa Triết học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay qua nghiên cứu trường hợp quận Hà Đông, Hà Nội
Thứ hai, đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân ưu điểm, hạn chế của hoạt động giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay qua nghiên cứu trường hợp quận Hà Đông, Hà Nội.
Thứ ba, xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp chủ yếu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay qua nghiên cứu trường hợp quận Hà Đông, Hà Nội.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể cung cấp cơ sở khoa học cho việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.
Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đoàn viên thanh niên ở quận Hà Đông và một số khu vực khác trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho thanh niên.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Nghiên cứu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, làm cơ sở để xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người thanh niên tiên phong, qua đó góp phần xây dựng lực lượng thanh niên về chính trị, tư tưởng, bảo đảm cho thanh niên luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                            
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:     PHAM MINH DUC                            2. Sex: Male    
3. Date of birth: 10/11/1997                                       4. Place of birth: Ha Noi City
5. Admission decision number: 4420/2019 /QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019
6. Changes in the academic process: No
7. Official thesis title: Educate traditional ethical values for youth in the context of urbanization through a case study of Ha Dong District, Ha Noi.
8. Major: Philosophy                                                    9. Code: 8229001.01    
10. Supervisors: Ph.D. Ha Thi Bac – Lecturer of Faculty of Philosophy, National Academy Of Education Management.
11. Summary of the findings of the thesis: 
       Firstly, clarify some theoretical issues about educating traditional ethical values for youth in the current context of urbanization through a case study of Ha Dong District, Ha Noi.
Secondly, assess the current situation, specifying the reasons for the advantages and lacunas of educating traditional ethical values for youth in the current context of urbanization through the case study of Ha Dong District, Ha Noi currently.
Thirdly, identify requirements and propose essential solutions to educate traditional ethical values for youth in the current context of urbanization through a case study of Ha Dong District, Ha Noi.
12. Practical applicability:
The research results of the thesis can provide a scientific basis for the education of traditional ethical values for youth in the current context of urbanization. 
The thesis can be used as a reference for Party Committee, Authorities, cadres, Youth Union members in Ha Dong District, and some other areas in conducting political, ideological, and ethical education for students.
13. Further research directions:
Researching and educating traditional ethical values for military youth, serving as a basis for building and perfecting the quality and personality of pioneer youth, thereby contributing to building a political and ideological youth force, ensuring that the youth is always a loyal and reliable political force, ready to accept and fulfill all tasks assigned by the Party, State and People.
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây