TTLV: Sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên báo điện tử Nam Trung Bộ

Thứ tư - 10/11/2021 21:04
1. Họ và tên học viên: HỒ VĂN NỶ                                2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/8/1983
4. Nơi sinh: Lạc Tân 1, Phước Diêm, Thuận Nam, Ninh Thuận 
5. Quyết định công nhận học viên số 4417/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên báo điện tử Nam Trung Bộ
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn “Sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên báo điện tử Nam Trung Bộ” gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên Báo điện tử Nam Trung Bộ.
Chương 2: Thực trạng  sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên Báo điện tử Nam Trung Bộ.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên Báo điện tử Nam Trung Bộ.
Tác giả khảo sát, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự tại 3 báo điện tử: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Qua đó, làm rõ vai trò quan trọng của việc sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự để hướng đến truyền thông chuyên nghiệp, bảo đảm trực quan, sinh động, nhanh nhạy, toàn diện. Đồng thời, đánh giá ưu điểm, hạn chế về chất lượng nội dung, hình thức của tác phẩm; về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ làm báo hiện đại và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên báo điện tử.
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Luận văn sẽ góp phần cung cấp thêm thông tin để 3 báo điện tử Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có những điều chỉnh phù hợp về nội dung và hình thức trong việc sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên báo điện tử, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm, trực quan sinh động, đúng định hướng chính trị, tạo sự  lan tỏa tích cực, đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, tạo sự tương tác, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa dạng, truy cập mọi lúc mọi nơi của công chúng chủ động. Luận văn còn góp phần chia sẻ kiến thức, làm tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp đang công tác tại các báo Đảng địa phương.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có): Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Xuất bản công trình “Sử dụng đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm phóng sự trên Báo điện tử Nam Trung Bộ”, đăng tháng 10/2021 trên Tạp chí Người Làm Báo, Hội Nhà báo Việt Nam. 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : HO VAN NY                          2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/8/1983                           4. Place of  birth:     Lac Tan 1, Phuoc Diem, Thuan Nam, Ninh Thuan.
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV   Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process:         
7. Official thesis title: Using multimedia in creating reportage works in South Central Vietnam online newspaper.
8. Major: Journalism                                                9. Code:     8320101-01-UD
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Nguyen Thanh Loi, Editor-in-Chief of Journalists Magazine, Vietnam Journalists Association.
11. Summary of the findings of the thesis:         
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
Thesis: "Using multimedia in creating reportage works in South Central Vietnam online newspaper" consists of 3 chapters:
Chapter 1: Theoretical and practical basis of Using multimedia in creating reportage works in South Central Vietnam online newspaper.
Chapter 2: Reality Using multimedia in creating reportage works in South Central Vietnam online newspaper.
Chapter 3: Some enhancement solutions Using multimedia in creating reportage works in South Central Vietnam online newspaper.
The author surveys, analyzes the rationale and implements the use of multimedia in reportage works at 3 online newspapers: Khanh Hoa, Ninh Thuan, and Binh Thuan. Thereby, clarifying the important role of multimedia work in creation of reportage tasks towards professional media, ensuring direct, vivid, responsive and comprehensive. At the same time, evaluate the priority points, limitations on the quality of the content and form of the work; about infrastructure, equipment, modern journalism technology and propose some solutions to use multimedia in creating reportage tasks on electronic newspage.  
12. Practical applicability, if any:         
The thesis will contribute to providing more information so that 3 online newspapers Khanh Hoa, Ninh Thuan and Binh Thuan can make appropriate adjustments in terms of content and form in the use of multimedia in the creation of reportage works on the electronic newspage. Thereby, contributing to improving the effectiveness of information and propaganda work, intuitive, vivid, ensuring the correct political orientation, creating a positive spread and high consensus in society. At the same time, create interaction, timely respond to diverse information needs, access anytime, anywhere of the active public. The thesis also contributes to sharing knowledge, as a reference for colleagues working at local Party newspapers. 
13. Further research directions, if any:         
14. Thesis-related publications: Publication of works Using multimedia in creating reportage works in South Central Vietnam online newspaper, October 2021 on Journalists Magazine Nguoi Lam bao, Vietnam Journalists Association.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây